Tuffare tag för brott mot förtroendevalda

Regeringen föreslår en ny straffskärpningsgrund för brott som begås mot förtroendevalda i stat, kommun eller landsting.

– Ingen ska behöva känna rädsla för att engagera sig politiskt. Vi föreslår därför en ny straffskärpningsgrund som gör att brott som begås mot förtroendevalda ska ses som särskilt allvarliga, säger justitieminister Morgan Johansson.

Under senare år har det genomförts […]

Av |2 juli, 2018|Demokrati, Nyheter|

Inte längre så trygga

Medborgarna har blivit mer otrygga de senaste åtta åren. Det visar forskning från Ersta Sköndal Bräcke högskola finansierad av Länsförsäkringars Forskningsfond.

– Arbetslöshet, låg utbildning och inkomst samvarierar med otrygghet och lägre lokalsamhälletillit, konstaterar professor Lars Trägårdh.

Tillitsbarometern, en undersökning av tillståndet gällande tillit, trygghet, social sammanhållning och förtroende på lokal nivå, har jämfört resultaten från […]

Av |18 juni, 2018|Demokrati, Nyheter|

Politikernas aktivitet på sociala medier ökar hotbilden

Kvinnliga eller manliga politiker utsätts för lika mycket hot på sociala medier, enligt en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Risken att utsättas för hot och trakasserier tycks vara marginellt större för kvinnliga politiker än för manliga. Skillnaden innebär att om 24 procent av männen utsatts är motsvarande andel av kvinnorna 27 procent, allt annat […]

Av |5 juni, 2018|Demokrati, Nyheter|

”Teflonskallar” skrämmer iväg unga från sociala medier

Det är svårt att vara ung och politisk aktiv på sociala medier, enligt en forskningsrapport från Lunds universitet. Påhoppen är många från ”teflonskallar” som älskar ett hårt debattklimat.

Sociala medier väntas få en central roll inför höstens val och det gäller inte minst för den yngre generationen. Som en del av forskningsprojektet Politiskt deltagande bland […]

Av |4 juni, 2018|Demokrati, Nyheter|

Byråkrater räddar demokratin

Statsvetare vid Lunds universitet har undersökt svenskt valfusk och dess bakomliggande orsaker – från 1719 till början av 1900-talet. Slutsatsen är att byråkrater och politiska partier har störst möjligheter att påverka fusket.

– Trots att vi ondgör oss över valfusk i mindre utvecklade länder vet vi egentligen väldigt lite om hur utvecklingen har sett ut […]

Av |4 juni, 2018|Demokrati, Nyheter|

Lättare personrösta

Regeringen föreslår ändringar i vallagen för att stärka skyddet för valhemligheten och ökar möjligheterna för personröstning.

I dag finns det inga krav på att vallokaler ska skydda platserna där väljare tar valsedlar inför att man ska rösta. Nu föreslår regeringen att det ska införas ett krav på att platsen där valsedlarna finns ska vara avskärmad.

Ingen […]

Av |1 juni, 2018|Demokrati, Nyheter|

Hat och hot vardag för förtroendevalda

Var femte kommentar om lokala förtroendevalda innehöll hat, hot och kränkningar, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har, på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), analyserat hur hat och hot mot sex kommunstyrelseordföranden har sett ut i några olika svenska digitala miljöer i form av diskussionsforum och alternativa […]

Av |22 maj, 2018|Demokrati, Nyheter|

Regeringen vill stärka lokal journalistik

Regeringen föreslår nya former av mediestöd som ska stärka lokal journalistik.

- Nu tar vi ett konkret och tydligt steg för att värna den betydelsefulla lokala journalistiken. Med de nya stödformerna som regeringen nu föreslår får Sverige ett mer modernt mediestöd, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

I propositionen föreslås nya former av teknikneutralt mediestöd, […]

Av |14 mars, 2018|Demokrati, Nyheter|

DÖ som inte riktigt dog – men som lever på lånad tid inför valet 2018

DÖ var den historiska politiska uppgörelsen som höll på att dö – men som i praktiken lever vidare, om än på lånad tid. Kommer DÖ att överleva ännu ett val..? Inför valåret 2018 rekapitulerar Statskoll.se vad som hänt sedan Decemberöverenskommelsen slöts och mindre än ett år senare gick upp i rök.

Minns för tre år […]

Av |30 december, 2017|Demokrati, Nyheter|

Sverige nytt ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2018

Ett inkluderande Norden, Ett innovativt och hållbart Norden och Ett tryggt och öppet Norden. Dessa tre teman är grunden för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018. Digitalisering löper som en röd tråd genom programmet framhåller statsminister Stefan Löfven och Sveriges nordiska samarbetsminister Margot Wallström.

Programmet är till stor del en sammanfattning av pågående […]

Av |29 december, 2017|Demokrati, Internationellt, Nyheter|