DÖ som inte riktigt dog – men som lever på lånad tid inför valet 2018

DÖ var den historiska politiska uppgörelsen som höll på att dö – men som i praktiken lever vidare, om än på lånad tid. Kommer DÖ att överleva ännu ett val..? Inför valåret 2018 rekapitulerar Statskoll.se vad som hänt sedan Decemberöverenskommelsen slöts och mindre än ett år senare gick upp i rök.

Minns för tre år […]

Av |30 december, 2017|Demokrati, Nyheter|

Sverige nytt ordförandeland i Nordiska ministerrådet 2018

Ett inkluderande Norden, Ett innovativt och hållbart Norden och Ett tryggt och öppet Norden. Dessa tre teman är grunden för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet under 2018. Digitalisering löper som en röd tråd genom programmet framhåller statsminister Stefan Löfven och Sveriges nordiska samarbetsminister Margot Wallström.

Programmet är till stor del en sammanfattning av pågående […]

Av |29 december, 2017|Demokrati, Internationellt, Nyheter|

Gratis släktforskning på Riksarkivet

Riksarkivet ska inte längre ta ut betalt för att ge allmänheten tillgång till sin digitala forskarsal. Regeringen höjer Riksarkivets anslag med 10 miljoner kronor från 2018.

- Nu ger regeringen alla människor en egen nyckel för att kunna låsa upp dörren till sin historia. Det ska vara nyfikenheten som styr om vi vill lära om […]

Hets mot transpersoner förbjuds

Regeringen lämnar över till riksdagen ett förslag som stärker transpersoners skydd i straffrätten. Hets mot transpersoner förbjuds.

De lagändringar som regeringen föreslår medför att transpersoner skyddas fullt ut av hatbrottslagstiftningen.

I dag omfattar bestämmelserna till exempel hudfärg, trosbekännelse och sexuell läggning. I propositionen föreslås att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets […]

Av |7 december, 2017|Demokrati, Nyheter, Rättsväsen|

Tuffare tag mot partiers pengar

Regeringen föreslår ökad insyn i partiers finansiering. Varje parti och ledamot på central, regional och lokal nivå blir redovisningsskyldiga för sin verksamhet och anonyma bidrag förbjuds.

Lagen om insyn i finansiering av partier gäller sedan 2014. Lagen ger allmänheten insyn i hur partier på central nivå finansierar sin politiska verksamhet och hur deras valkandidater finansierar […]

Av |29 november, 2017|Demokrati, Nyheter|

Unga män röstskolkar mest

I alla de fem nordiska länderna finns ett åldersgap i valdeltagandet. Danmark och Sverige har det minsta gapet i valdeltagande mellan yngre och äldre väljare. Störst åldersgap har Finland, som även har det lägsta totala valdeltagandet hos befolkningen i stort. Mest röstskolkar unga män.
- Det är inte så att alla unga har lågt valdeltagande. […]

Av |23 november, 2017|Demokrati, Nyheter|

Förslag om nya regler för datalagring

Digitala spår är ofta den första och ibland enda ingången i polisens utredningsarbete. Frågor om vem som har pratat med vem i telefon eller var en viss mobiltelefon fanns vid tiden för ett brott behöver kunna besvaras. Nu har en utredning överlämnats till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson om hur datalagring ska ske.

Utredningen har […]

Av |12 oktober, 2017|Demokrati, Nyheter, Rättsväsen|

Mer insyn i partiers ekonomi

Regeringen föreslår ökad insyn i partiers finansiering. Varje parti och varje ledamot på central, regional och lokal nivå ska redovisa sin verksamhet. Det blir också förbjudet att ta emot anonyma bidrag.

Genom den nya lagen utökas kravet på intäktsredovisning till att gälla även för partier på regional och lokal nivå och för sidoorganisationer till partier. […]

Av |29 september, 2017|Demokrati, Nyheter|

Segt lämna ut allmänna handlingar

Bara hälften av de kommunala bolagen och förvaltningarna som forskarna undersökte klarade av att lämna ut allmänna handlingar inom fyra arbetsdagar med e-post eller sex arbetsdagar med vanlig post. Enligt Tryckfrihetsförordningen ska allmänna handlingar på begäran tillhandahållas ”genast” eller ”så snart som möjligt”.

- För en enskild medborgare som begär ut en allmän handling kanske […]

Av |27 september, 2017|Demokrati, Nyheter|

Färre unga i 2018 års val

98 000 fler svenska medborgare folkbokförda i Sverige får rösta i 2018 års val jämfört 2014 års riksdagsval. Antalet förstagångsväljare ser ut att bli 62 000 personer färre än i 2014 års riksdagsval. I valen till kommunfullmäktige ökar antalet utländska medborgare som får rösta med 123 000 personer.

Den 9 september 2018 är det val […]

Av |11 september, 2017|Demokrati, Nyheter|