Färre unga i 2018 års val

98 000 fler svenska medborgare folkbokförda i Sverige får rösta i 2018 års val jämfört 2014 års riksdagsval. Antalet förstagångsväljare ser ut att bli 62 000 personer färre än i 2014 års riksdagsval. I valen till kommunfullmäktige ökar antalet utländska medborgare som får rösta med 123 000 personer.

Den 9 september 2018 är det val […]

Av |11 september, 2017|Demokrati, Nyheter|

Stabilt i Sverige

I Sverige är man, trots allt som händer i omvärlden, nöjda och känner förtroende både till samhällsinstitutioner och sina medmänniskor, enligt forskningsrön från SOM-institutet i Göteborg.

 

Trots omvälvande förändringar i omvärlden finns en påfallande stabilitet i Sverige i allmänhet. Svenskarnas förtroende för samhällsinstitutioner och demokratin, tilltro till expertis och vetenskap, tillit till varandra och känslor av […]

Av |19 juli, 2017|Demokrati, Nyheter|

Vänsterpopulism växer snabbare än högerpopulism

Sedan 2015 är stödet för populistpartier rekordhögt, och sedan 2010 växer vänsterpopulismen snabbare än högerpopulismen, enligt siffror från Timbro.

– Populistpartier känns igen på motstånd mot maktdelning, idén om ett homogent folk med samstämmiga intressen och oförsonlig kritik av “eliten”. De har en auktoritär syn på demokrati som hotar många av de värden som har […]

Av |12 juli, 2017|Demokrati, Nyheter|

Sval kärlek till kommunpolitiker

Svenskarna har större för troende för rikspolitiker än kommunpolitiker, enligt senaste SOM-undersökningen.

Internationell forskning visar att de flesta människor, i de flesta länder, litar mer på det lokala än på det centrala. Ju närmre medborgarna politiken befinner sig, desto nöjdare är de med densamma.

Detta tycks inte vara fallet i Sverige, enligt Gissur Ó Erlingsson, biträdande […]

Av |24 maj, 2017|Demokrati, Nyheter|

Gudrun fällde S-regeringen

Stormen Gudrun och tsunamikatastrofen bidrog att Socialdemokraterna förlorade valet, visar en ny avhandling från Uppsala universitet.

- Innan har man utgått från att det mestadels berodde på Moderaternas nya profil och den borgerliga alliansens gemensamma agenda som Socialdemokraterna förlorade. Dåvarande statsminister Göran Persson har också sagt att det var fastighetsskatten som avgjorde valet, men det […]

Av |23 maj, 2017|Demokrati, Nyheter|

Brott mot välfärden ska bekämpas hårdare

Lars-Erik Lövdén har lämnat över sin utredning som ska bekämpa brott mot välfärdssystemen. Han föreslår åtgärder för att motverka att bidrag och förmåner hamnar i händerna på kriminella.

Utredaren anser att det inte finns otillräckliga förutsättningar för myndigheter att bekämpa välfärdsbrottsligheten och att det förekommer felaktiga uppgifter i register som ligger till grund för utbetalningar. […]

Romsk strategi ska utvärderas

Fem år har gått sedan regeringen beslutade om en strategi för romsk inkludering 2012–2032. Statskontoret får nu i uppdrag att utvärdera styrningen av regeringens strategi för romsk inkludering.

Ett tiotal myndigheter, ett tjugotal kommuner och ett stort antal romska organisationer och företrädare har på olika sätt involverats i genomförandet av strategin sedan 2012.

Statskontoret ska analysera […]

Av |19 april, 2017|Demokrati, Nyheter|

Olaglig kameraövervakning på hotell

Datainspektionen har granskat kameraövervakningen på fem hotell i Stockholm, Göteborg, Gävle, Västervik och Jönköping. Samtliga hotell bryter mot lagen.

Den kameraövervakning som undersökts är den som sker på platser dit allmänheten inte har tillträde, alltså platser där enbart personal eller gäster befinner sig. Det rör sig om övervakning av trapphus, korridorer, utrymmen bakom reception, garage […]

Av |10 april, 2017|Demokrati, Nyheter|

Dags för en ny lag om gode män

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kräver att regeringen tillsätter en utredning som ska se över en ny lag om överförmyndare, gode män och förvaltare.

Det regelverk som finns är från 1924 års förmynderskapslagstiftning.

– SKL har under många år pekat på behovet av en genomgripande översyn av lagstiftningen kring överförmyndare och gode män och nu är […]

Av |10 april, 2017|Demokrati, Nyheter|

Populistväljare har lågt förtroende för staten

Forskning från Göteborgs universitet tyder på att korruption är en bidragande orsak till varför vissa populistpartier runt om i Europa har nått sina största valframgångar i de senaste årens parlamentsval.

Offentliga tjänster rättsväsende, vård och skola är ofta den mest direkta kontakten som människor har med staten.

– Lågt förtroende för offentliga institutioner är ett av […]

Av |4 april, 2017|Demokrati, Nyheter|