Återbäring redan i april

Redan i början av april kan den som deklarerar få sina pengar. Men det gäller om deklarationen enbart ska godkännas utan några ändringar och att det sker digitalt.

Den som vill få skattepengarna redan i början av april behöver skaffa en digital brevlåda senast den 1 mars och anmäla ett bankkonto dit man vill få […]

Av |23 januari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Dyrare varor från Kina

Svenskar som köper varor från exempelvis Kina betalar inte moms, vilket lett till att Tullverket haft ett möte med Postnord. Syftet med mötet var att tydliggöra att moms ska betalas in för alla postorderförsändelser som kommer från tredjeland, alltså från ett land utanför EU. Momsen ska tas ut från första kronan av alla varors […]

Av |19 januari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Gröna obligationer för bättre klimat

Nu har finansmarknadsminister Per Bolund tagit emot utredningen om gröna obligationer.

- Gröna obligationer kan vara viktiga för att öka finansieringen till klimatomställningen. Jag tycker det är intressant att utredningen föreslår att staten ska ge ut gröna obligationer säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Utredningen har också analyserat och lämnat förslag på processer och rutiner för tredjepartsvalidering av […]

Höjda pensioner 2018

2018 höjs den genomsnittliga totala pensionen med cirka 380 kronor per månad efter skatt. Störst procentuell höjning av sin totala pension får pensionärer med låg till medelhög pension samt pensionärer med bostadstillägg, visar Pensionsmyndighetens beräkningar.

Ensamboende pensionärer med bostadstillägg handlar om drygt 255 000 pensionärer, varav 80 procent är kvinnor. Preliminära beräkningar visar att 85 […]

Av |28 december, 2017|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Nya regler på svensk spelmarknad

En ny spellag och ny lag om skatt på spel föreslår regeringen. Den nya regleringen ska utformas som ett licenssystem.

– Staten ska återta kontrollen över svensk spelmarknad. Nu föreslår vi en lagstiftning som innebär att aktörer som får licens att bedriva verksamhet gentemot svenska konsumenter måste följa svenska regler. Dessutom får vi verktyg att […]

Av |28 december, 2017|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Tuffare tag mot spritsmugglare

Den 1 januari höjs transporttillägget från 20 till 40 procent. Det innebär att den som tagit in alkohol som inte är för eget bruk nu får betala dels den svenska skatten på alkoholen plus 40 procent ytterligare. Även de privatpersoner som beställer alkohol via internet och inte betalar in svensk alkoholskatt till Skatteverket drabbas […]

Skatteverket får skarpare verktyg

Regeringen föreslår att Skatteverket ska bedriva viss brottsbekämpande verksamhet som olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning.

- För att bekämpa den organiserade brottsligheten måste samhällets insatser sättas in på flera fronter. Hela byråkratins verktygslåda ska aktiveras. Jag ser nu fram emot att ta del av hur skatteverkets förslag kommer att tas emot av remissinstanserna, säger finansminister Magdalena […]

Av |15 december, 2017|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Trängselskatt vid privat körning med förmånsbil skattas

Från den 1 januari 2018 ska trängselskatt vid privat körning med förmånsbil skattas.

Från den 1 januari 2018 är trängselskatt vid privat körning med förmånsbil en skattepliktig förmån. Detsamma gäller infrastrukturavgifter vid broar i Sundsvall och Motala. Det betyder att trängselskatten lyfts ut från förmånsvärdet för att värderas och beskattas separat.

Anställda som har tillgång till […]

Av |15 december, 2017|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Skatt på kapital när man utvandrar

Skatteverket föreslår att de personer som ska utvandra och har en nettovinst på över 100 000 kronor på sina kapitaltillgångar ska ta upp detta till beskattning. Tillgångar som omfattas av utflyttningsbeskattning är bland annat aktier och andelar i svenska handelsbolag.

Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar som ingår i en näringsverksamhet samt fastigheter och bostadsrätter ska inte […]

Ingen återbäring via utbetalningskort

Nu går det inte längre att få skatteåterbäring via utbetalningskort.Nu måste alla anmäla utbetalningskonto för att få en utbetalning automatiskt.

Från och med den 22 november behöver alla ha anmält konto för att få en automatisk utbetalning från Skatteverket. Undantaget är dödsbon.

Ungefär en miljon personer har inte anmält något bankkonto till Skatteverket. Av dem fick […]

Av |21 november, 2017|Ekonomi och Skatter, Nyheter|