Pengar från skatteverket

Nu är det dags för dem som deklarerat på papper att få sin skatteåterbäring. Det är 425 000 personer som delar på tre miljarder kronor den här omgången. Samtidigt får 1,4 miljoner personer besked om att betala kvarskatt, totalt 14 miljarder kronor.

Personer som får sitt slutskattebesked i augusti är personer som deklarerat på papper […]

Av |6 augusti, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Ny regel tidsbegränsar vissa självrättelser

Skattebetalare kan på eget initiativ rätta oriktiga uppgifter i inlämnade deklarationer i upp till sex år, även kallat självrättelse. Om en rättelse som är gjord på eget initiativ leder till höjd skatt tas inte något skattetillägg ut. En eventuell anmälan om skattebrott kan inte heller bli aktuell.

Den 1 augusti kompletteras reglerna om självrättelser av […]

Viktigt avtal mellan EU och Japan undertecknat

Frihandelsavtalet (Economic Partnership Agreement) har undertecknats mellan EU och Japan, och ska träda i kraft i början på 2019, efter att EU-parlamentet och Japan godkänner det.

Det största avtal som EU har slutit hittills tar bort majoriteten av tullarna i handeln mellan EU och Japan, öppnar upp den japanska marknaden för offentlig upphandling, underlättar för […]

Tror på svagare konjunkturutveckling

Sveriges bankkontorschefer tror på svagare konjunkturutveckling. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Hälften av svenska bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt. I juli-mätningen tror 50 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i april då motsvarande siffra var […]

80 000 unga personer slarvar med skatteåterbäringen

Tre av tio – 280 000 personer av drygt 900 000 som ska få skattepengar tillbaka i augusti, och som deklarerar på papper, har ännu inte anmält något bankkonto för utbetalningen. Den som inte gör det får inte någon automatisk utbetalning.

– Den som inte har anmält ett bankkonto får inte skatteåterbäringen automatiskt utbetalad. Det […]

Ny reglering för tjänstepensionsföretag

Finansdepartementet föreslår en ny reglering för tjänstepensionsföretag. För att uppnå ett starkare kundskydd kompletteras EU-regelverket med en förstärkt solvensreglering. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 maj 2019.

Det föreslås en ny lag om tjänstepensionsföretag som ska gälla för företag som enbart erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, det vill säga livförsäkringar som är knutna till en […]

Skattebetalarna åker på gruvliga räkningar

Om inte gruvavfall tas om hand kan lakvatten med höga metallhalter spridas till omgivningen och förorena vattendrag och grundvatten. Och staten får betala, när gruvorna går i konkurs, för att undvika miljöskador.

Kostnaden för sådana åtgärder kan uppgå till betydande belopp. För gruvorna i Blaiken och Svärtträsk i Västerbottens län där gruvföretagen gått i konkurs […]

Modernare placeringsregler

AP-fondernas placeringsregler ska moderniseras och fondmedlen ska förvaltas genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande, föreslår regeringen.

Syftet med förslagen är att skapa mer hållbara fonder som ger högre avkastning och därmed högre framtida pensioner.

– Det är viktigt att AP-fonderna går före och visar att det går att bidra till en hållbar utveckling och samtidigt förvalta […]

Svenska sedlar ska inte tryckas på Malta

Riksbanken har sagt upp avtalet med Crane som trycker de svenska sedlarna. Uppsägningen beror på att Crane tidigare meddelat att man stänger sitt sedeltryckeri i Tumba vid årsskiftet för att flytta verksamheten till sin anläggning på Malta.

Eftersom Crane enligt avtalet ska trycka de svenska sedlarna vid sitt tryckeri i Tumba säger Riksbanken nu upp […]

Massor med pengar i folks byrålådor

Nu är det dags att städa ur byrålådorna på jakt efter pengar. Det finns 3,8 miljarder kronor kvar av 100- och 500-kronorssedlarna som blev ogiltiga sommaren 2017. Fram till och med den 30 juni kan man sätta in dem på ett bankkonto.

Fortfarande finns det cirka 12 miljoner 100-kronorssedlar och 5 miljoner 500-kronorssedlar som tillsammans […]