Fyra städer ska testa delad ekonomi

Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå blir teststäder för delad ekonomi. Sverige ska bli ledande när det gäller att utveckla de lösningar som delningsekonomin innebär, säger Kes McCormick vid Lunds universitet.

– Vi behöver skifta från en ekonomi som bygger på ägarskap till en ekonomi där vi genom att dela istället får tillgång till de saker […]

Sänkt restaurangmoms gav inte lägre nota

När restaurangmomsen sänktes så ändrade de flesta restauranger inte sina priser alls, medan kedjorna gjorde stora kortvariga prissänkningar, enligt en ny rapport från IFAU.

Rapportförfattarna analyserar vad som hände med priserna hos 2 500 svenska restauranger vid sänkningen av restaurangmomsen från 25 till 12 procent år 2012. De finner att den genomsnittliga prissänkningen var ganska […]

Regeringens jakt på svartarbetare

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten ett tillskott till Skatteverket på sju miljoner kronor för att leta reda på svartarbete. Personalliggare är till för att minska svartarbete och skapa sunda konkurrensförhållanden, anser regeringen.

- Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem. Utsatta människor som lever i otrygghet utnyttjas medan seriösa företag som gör rätt för sig konkurreras ut. Ökad […]

Nya taxiregler

Regeringen föreslår nya regler om taxi. En ny taxikategori ska säkerställa att nya tekniska lösningar och affärsmodeller inte försämrar möjligheterna till skattekontroll eller skydd för konsumenter och arbetstagare.

– Det är viktigt att regleringen av taxinäringen följer med i den tekniska utvecklingen på så sätt att fusk motverkas och att sund konkurrens främjas samtidigt som […]

Tullverket får pengar till teknisk utrustning

Tullverket får ytterligare 52 miljoner kronor i år. Pengarna ska investeras i teknisk utrustning för att stoppa illegala varor.

- Regeringen prioriterar trygghet. I höstbudgeten fick Tullverket ett permanent tillskott som innebär mer personal vid gränsen. När brottsligheten blir mer avancerad ställer det högre krav på teknisk bevisning. Därför kompletterar vi årets anslag med investeringar […]

Skattepengar på väg till närmare en miljon

Av de 2,6 miljoner personer som hade skaffat en digital brevlåda den 28 mars kommer nästan 900 000 personer att få sina skattepengar redan 5-6 april.

De som får skattepengar i april är anslutna till en digital brevlåda, har godkänt deklarationen utan att göra ändringar senast den 28 mars och har anmält ett bankkonto till […]

Hälften av deklarationens reseavdrag är felaktiga

Nu lanserar Skatteverket en beräkningshjälp som ska underlätta när man deklarerar reseavdrag i deklarationen. Men många som gör avdrag har inte rätt till det. Ungefär hälften bedöms göra något fel.

Närmare en miljon personer gör varje år avdrag för resor i sin deklaration. Men ungefär hälften bedöms göra helt eller delvis fel med avdraget. Och […]

Oseriösa aktörer ska rensas från välfärdssystemet

Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen som innebär att ägare och ledning för välfärdsföretag och organisationer kommer att lämplighetsprövas. Även förenklade upphandlingsregler föreslås.

 

- Förslaget innebär sammanfattningsvis att det kommer att ställas högre krav än i dag på enskilda som vill starta exempelvis en skola eller ett äldreboende och tillsynsmyndigheterna får fler verktyg att […]

Lagliga transporter på vägarna

Regeringen föreslår att företag och myndigheter ska ta större ansvar för att kontrollera att de transporter som de beställer är lagliga.

– För att kunna ha en sund konkurrens och goda arbetsvillkor i åkeribranschen måste det bli ordning och reda på vägarna. Med ett skärpt beställaransvar ger vi en tydlig signal om att det inte […]

Nya skatteregler

Regeringen har lämnat ett förslag till Lagrådet som innebär att bolagsskatten sänks till 20,6 procent.

- Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat är grunden för tillväxt och jobbskapande. Villkoren för företagande ska stödja sund konkurrens, vara internationellt konkurrenskraftiga och innehålla förutsebara regelverk, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen vill att skattesystemet ska motverka att företagens vinster förs ut […]