E-tjänst för hyreshustaxeringen

Nu startar Skatteverket sin e-tjänst för fastighetstaxeringen för 138 000 hyreshus och bostadsrättsföreningar. I år kan fastighetsägare välja ett ombud för enbart fastighetstaxering, vilket kan underlätta för fastighetsägarna som nu kan göra bokföringen själva medan ombudet bara har taxeringen som sitt ansvar. Taxeringsvärdena för hyreshus beräknas öka med i genomsnitt 23 procent.

Majoriteten av alla […]

Av |12 september, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Reporäntan oförändrad på −0,50 procent

Den svenska konjunkturen är stark och inflationen vid målet på 2 procent. Snabbt stigande energipriser har bidragit till att driva upp inflationen. Bortsett från energipriserna är inflationstrycket ännu måttligt.

Eftersom det är viktigt att konjunkturen fortsätter att vara stark och sätter avtryck i prisökningarna behöver penningpolitiken vara fortsatt expansiv. Riksbanken har därför beslutat att behålla […]

Av |7 september, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kronor

Regeringen har beslutat att slå fast prisbasbeloppet för 2019 till 46 500 kronor. Det är en höjning med 1 000 kronor, eller 2,2 procent, jämfört med 2018. 

– Prisbasbeloppet höjs för att se till att våra trygghetssystem hänger med i prisutvecklingen. Vi gör det för att pensionerna och andra ekonomiska stöd inte ska urholkas och […]

Skattepengar att få

250 000 personer får nu sin skatteåterbäring. Det är främst företagare som deklarerat på papper och företag som haft anstånd med att deklarera. Totalt får de dela på över 4 miljarder kronor. Drygt 400 000 personer får samtidigt besked om att de ska betala kvarskatt.

Tidigare har sammanlagt 7 miljoner personer fått sina slutskattebesked. De […]

Av |6 september, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Bättre insyn i skolans ekonomi

Insynen i skolornas intäkter och kostnader ska öka, föreslår regeringen.

Regeringen vill åstadkomma en bättre insyn i skolväsendet. Därför bedömer regeringen att alla kommuner och enskilda huvudmän ska redovisa ekonomisk information på skolenhetsnivå. Skolverket ska därefter publicera informationen på ett jämförbart sätt.

Regeringen föreslår att bidrag till fristående förskolor, skolor och fritidshem ska bestå av ett […]

Riksrevisionen utbildar i Afghanistan

Riksrevisionen inleder nu samarbete med den afghanska revisionsmyndigheten, för att stärka dess kompetens och kapacitet.

 

Magnus Lindell, chef för Riksrevisionens internationella verksamhet, och Mohammad Sharif Sharifi, riksrevisor i Afghanistan, har ingått ett samarbetsavtal som sträcker sig fram till år 2020.

Projektet syftar till att ge institutionellt stöd till utvecklingen av Afghanistans revisionsmyndighet, Supreme Audit Office of […]

Nordea får flytta till Finland

Finansinspektionen (FI) har beslutat att ge Nordea Bank AB tillstånd att verkställa sin fusionsplan och därmed att flytta bankens huvudkontor till Finland.

Nordea är en systemviktig bank i Sverige. En central utgångspunkt för FI:s prövning har därför varit att Nordeas kapitalkrav ska bibehållas även efter flytten. Det finns vissa skillnader i utformningen av kapitalkrav mellan […]

Av |24 augusti, 2018|Ekonomi och Skatter, EU, Nyheter|

Magdalena Andersson: Nästa mandatperiod krävs prioriteringar

Finansminister Magdalena Andersson har lämnat senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för budgeten.

- Sverige står i ett helt annat läge än för fyra år sedan. Arbetslösheten har pressats tillbaka med 300 000 fler människor i jobb, vi har en god tillväxt och stora underskott har vänts till överskott. Vi har sparat 166 […]

Av |17 augusti, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Pengar från skatteverket

Nu är det dags för dem som deklarerat på papper att få sin skatteåterbäring. Det är 425 000 personer som delar på tre miljarder kronor den här omgången. Samtidigt får 1,4 miljoner personer besked om att betala kvarskatt, totalt 14 miljarder kronor.

Personer som får sitt slutskattebesked i augusti är personer som deklarerat på papper […]

Av |6 augusti, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Ny regel tidsbegränsar vissa självrättelser

Skattebetalare kan på eget initiativ rätta oriktiga uppgifter i inlämnade deklarationer i upp till sex år, även kallat självrättelse. Om en rättelse som är gjord på eget initiativ leder till höjd skatt tas inte något skattetillägg ut. En eventuell anmälan om skattebrott kan inte heller bli aktuell.

Den 1 augusti kompletteras reglerna om självrättelser av […]