Svenska sedlar ska inte tryckas på Malta

Crane AB, som trycker de svenska sedlarna, har meddelat att de lägger ner sedeltryckeriet i Tumba och i stället fortsätter verksamheten på Malta.

I Riksbankens avtal med Crane AB står att sedlarna ska tryckas i Tumba. Det är inte aktuellt att flytta svensk sedelproduktion till Malta. Riksbanken arbetar vidare för att hitta en lösning […]

Elektronisk betalning av rot- och rut-avdrag

Regeringen vill införa ett krav på elektronisk betalning för att få rätt till rut- och rotavdrag. När ett företag har utfört en rot- eller rut-tjänst ger kundens betalning företaget rätt till en utbetalning direkt från Skatteverket. Krav på elektronisk betalning ökar kontrollmöjligheten vilket försvårar ekonomisk brottslighet.

- Om kontant betalning från kunden tillåts går det […]

Inhyrd utländsk arbetskraft ska betala skatt i Sverige

Andelen utländsk arbetskraft som arbetar i Sverige utan att betala svensk skatt har ökat under de senaste åren. Regeringen föreslår att inhyrd utländsk arbetskraft som arbetar för svenska uppdragsgivare alltid ska betala skatt här.

- Vi ser att skatteplanering med utländsk arbetskraft som på pappret är inhyrd, men i praktiken arbetsleds av den svenska arbetsgivaren, […]

Rekordmånga deklarerar digitalt

Den 2 maj hade över 6,1 miljoner personer deklarerat digitalt. En ökning med drygt 325 000 personer jämfört med förra året.

– Vi har haft en stigande digital trend i många år och den har stärkts kraftigt de senaste två åren. Det var mer än dubbelt så många som deklarerade digitalt första dagen i år […]

Ökade inkomstskillnader i Norden

De rika blir rikare, de fattiga fattigare också i Norden. En huvudfaktor tycks vara att bidragssystemen har blivit mindre omfördelande eftersom transfereringar inte räknats upp i samma takt som löner, visar en ny rapport från Nordiska ministerrådet.

- Ökad inkomstspridning är ett internationellt fenomen. Ökningarna i de nordiska länderna har skett från en låg nivå, […]

Fyra städer ska testa delad ekonomi

Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå blir teststäder för delad ekonomi. Sverige ska bli ledande när det gäller att utveckla de lösningar som delningsekonomin innebär, säger Kes McCormick vid Lunds universitet.

– Vi behöver skifta från en ekonomi som bygger på ägarskap till en ekonomi där vi genom att dela istället får tillgång till de saker […]

Sänkt restaurangmoms gav inte lägre nota

När restaurangmomsen sänktes så ändrade de flesta restauranger inte sina priser alls, medan kedjorna gjorde stora kortvariga prissänkningar, enligt en ny rapport från IFAU.

Rapportförfattarna analyserar vad som hände med priserna hos 2 500 svenska restauranger vid sänkningen av restaurangmomsen från 25 till 12 procent år 2012. De finner att den genomsnittliga prissänkningen var ganska […]

Regeringens jakt på svartarbetare

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten ett tillskott till Skatteverket på sju miljoner kronor för att leta reda på svartarbete. Personalliggare är till för att minska svartarbete och skapa sunda konkurrensförhållanden, anser regeringen.

- Svartarbete är ett allvarligt samhällsproblem. Utsatta människor som lever i otrygghet utnyttjas medan seriösa företag som gör rätt för sig konkurreras ut. Ökad […]

Nya taxiregler

Regeringen föreslår nya regler om taxi. En ny taxikategori ska säkerställa att nya tekniska lösningar och affärsmodeller inte försämrar möjligheterna till skattekontroll eller skydd för konsumenter och arbetstagare.

– Det är viktigt att regleringen av taxinäringen följer med i den tekniska utvecklingen på så sätt att fusk motverkas och att sund konkurrens främjas samtidigt som […]

Tullverket får pengar till teknisk utrustning

Tullverket får ytterligare 52 miljoner kronor i år. Pengarna ska investeras i teknisk utrustning för att stoppa illegala varor.

- Regeringen prioriterar trygghet. I höstbudgeten fick Tullverket ett permanent tillskott som innebär mer personal vid gränsen. När brottsligheten blir mer avancerad ställer det högre krav på teknisk bevisning. Därför kompletterar vi årets anslag med investeringar […]