Skattepengar på väg till närmare en miljon

Av de 2,6 miljoner personer som hade skaffat en digital brevlåda den 28 mars kommer nästan 900 000 personer att få sina skattepengar redan 5-6 april.

De som får skattepengar i april är anslutna till en digital brevlåda, har godkänt deklarationen utan att göra ändringar senast den 28 mars och har anmält ett bankkonto till […]

Hälften av deklarationens reseavdrag är felaktiga

Nu lanserar Skatteverket en beräkningshjälp som ska underlätta när man deklarerar reseavdrag i deklarationen. Men många som gör avdrag har inte rätt till det. Ungefär hälften bedöms göra något fel.

Närmare en miljon personer gör varje år avdrag för resor i sin deklaration. Men ungefär hälften bedöms göra helt eller delvis fel med avdraget. Och […]

Oseriösa aktörer ska rensas från välfärdssystemet

Regeringen har lämnat ett förslag till riksdagen som innebär att ägare och ledning för välfärdsföretag och organisationer kommer att lämplighetsprövas. Även förenklade upphandlingsregler föreslås.

 

- Förslaget innebär sammanfattningsvis att det kommer att ställas högre krav än i dag på enskilda som vill starta exempelvis en skola eller ett äldreboende och tillsynsmyndigheterna får fler verktyg att […]

Lagliga transporter på vägarna

Regeringen föreslår att företag och myndigheter ska ta större ansvar för att kontrollera att de transporter som de beställer är lagliga.

– För att kunna ha en sund konkurrens och goda arbetsvillkor i åkeribranschen måste det bli ordning och reda på vägarna. Med ett skärpt beställaransvar ger vi en tydlig signal om att det inte […]

Nya skatteregler

Regeringen har lämnat ett förslag till Lagrådet som innebär att bolagsskatten sänks till 20,6 procent.

- Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat är grunden för tillväxt och jobbskapande. Villkoren för företagande ska stödja sund konkurrens, vara internationellt konkurrenskraftiga och innehålla förutsebara regelverk, säger finansminister Magdalena Andersson.

Regeringen vill att skattesystemet ska motverka att företagens vinster förs ut […]

Gräsrotsfinansiering snabbt växande

Gräsrotsfinansiering är en liten men snabbt växande del av de finansiella marknaderna. Nu har finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund har tagit emot utredningen om gräsrotsfinansiering (crowdfunding).

Det som utmärker gräsrotsfinansiering är att många investerare, som var och en investerar små belopp i ett särskilt projekt, samlas och sammanförs med dem som söker kapital. Ofta sker […]

Digital deklaration ger snabbare pengarna

Den 20 mars, i morgon, går det att deklarera i Skatteverkets app eller på Skatteverket.se från klockan 07.00 på öppningsdagen. Samtidigt kan man se om man har pengar att få tillbaka eller ska betala. Sista dagen att deklarera är den 2 maj.

Nästan åtta miljoner personer ska deklarera i år. Alla som har BankID kan […]

Vägslitageskatt ska jämna ut konkurrensvillkor

Regeringen lämnar ett förslag som har en ny inriktning för att ersätta dagens tidsbaserade vägavgift med en vägslitageskatt. Skatten ska jämna ut konkurrensvillkoren mellan svenska och utländska åkare genom att de betalar samma skatt på lika villkor.

Regeringen arbetar mot illojal konkurrens i åkeribranschen med extra resurser till trafikpolisen, rätt för polisen att klampa utländska […]

Pensionspengar tillbaka

I december 2016 avregistrerades fonden GFG Global Medium Risk Fund från premiepensionens fondtorg eftersom Pensionsmyndigheten bedömde att den inte var lämplig. Sedan dess har hälften av fondens värde vid avregistreringen, som då uppgick till cirka 675 miljoner kronor, betalats tillbaka till de cirka 5 900 berörda pensionsspararnas premiepensionskonton.

Nu har Pensionsmyndigheten träffat en överenskommelse med […]

Snart återbäring

Den 8 och 9 mars skickas deklarationen till de som har en digital brevlåda. Bara under februari månad i år anslöt sig 142 934 personer och totalt har 2,3 miljoner nu en digital brevlåda.

När deklarationen skickades ut 2017 var drygt 1 miljon personer anslutna till en digital brevlåda och 560 000 personer fick skatteåterbäring […]