Stopp för skatteplanering via Malta

Finansdepartementet drar åt tumskruvarna för brevlådeföretag med nytt förslag. Den nya regeln gäller när ett utländskt bolag ägs av en svensk ägare och bolaget enbart är föremål för låg skatt i utlandet. Den svenska ägaren ska beskattas löpande för bolagets inkomster.

Den stora förändringen i förslaget är att fler länder, bland annat Malta, tas bort […]

Av |26 februari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Skatteverket växer digitalt

Skatteverket besvarade 3,3 miljoner telefonsamtal i Skatteupplysningen 2017 och över en halv miljon e-postfrågor. Servicekontoren fick 3,6 miljoner besök. Anslutna till myndighetspost ökade 2017 från ca 740 000 till över två miljoner, enligt Skatteverkets årsredovisning för 2017.

Den genomsnittliga kötiden i telefonin var 15 minuter och 14 sekunder vilket var en ökning med 24 procent […]

Av |23 februari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Skattetillägg vid rättelser

Regeringen föreslår att Skatteverket ska kunna ta ut skattetillägg vid rättelser.

- Ett välfungerande skattesystem där var och en gör rätt för sig är en förutsättning för den svenska modellen och vår skattefinansierade välfärd, säger finansminister Magdalena Andersson.

Under de senaste tio åren har en kraftig ökning av rättelser på eget initiativ skett. Det beror på […]

Av |16 februari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Skatteverket fortsätter jaga fuskare

Skatteverket ökar sina insatser mot fusk under det här året.

– Skatteverket riktar kontroller mot avsiktligt fusk och brottslighet. Det är viktigt för att få in den skatt som riksdagen har bestämt och för att motverka fel hos andra myndigheter, till exempel vid utbetalningar. Det är avgörande att den stora majoritet som gör rätt för […]

Av |13 februari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Den som betalar nu slipper ränta på kvarskatt

Den som räknar med stor kvarskatt i år kan göra en inbetalning redan nu för att slippa ränta. Då ska betalningen vara inne senast den 12 februari. Från den 13 februari läggs ränta på kvarskatt över 30 000 kronor.

Många tycker att det är komplicerat att redovisa sin bostadsförsäljning eller sina aktieaffärer. Därför har Skatteverket […]

Av |5 februari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Skattelättnad för fackföreningsavgift

Regeringen föreslår att en skattereduktion för fackföreningsavgift ska återinföras. Syftet med den återinförda skattereduktionen för fackföreningsavgiften är att underlätta för facken att värva medlemmar.

- Den svenska modellen bygger på starka parter som gemensamt tar ansvar för löner och villkor. Modellen har bidragit till höga reallöneökningar, internationellt sett få konfliktdagar och trygghet för den enskilde. […]

Av |2 februari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Återbäring redan i april

Redan i början av april kan den som deklarerar få sina pengar. Men det gäller om deklarationen enbart ska godkännas utan några ändringar och att det sker digitalt.

Den som vill få skattepengarna redan i början av april behöver skaffa en digital brevlåda senast den 1 mars och anmäla ett bankkonto dit man vill få […]

Av |23 januari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Dyrare varor från Kina

Svenskar som köper varor från exempelvis Kina betalar inte moms, vilket lett till att Tullverket haft ett möte med Postnord. Syftet med mötet var att tydliggöra att moms ska betalas in för alla postorderförsändelser som kommer från tredjeland, alltså från ett land utanför EU. Momsen ska tas ut från första kronan av alla varors […]

Av |19 januari, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Gröna obligationer för bättre klimat

Nu har finansmarknadsminister Per Bolund tagit emot utredningen om gröna obligationer.

- Gröna obligationer kan vara viktiga för att öka finansieringen till klimatomställningen. Jag tycker det är intressant att utredningen föreslår att staten ska ge ut gröna obligationer säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Utredningen har också analyserat och lämnat förslag på processer och rutiner för tredjepartsvalidering av […]

Höjda pensioner 2018

2018 höjs den genomsnittliga totala pensionen med cirka 380 kronor per månad efter skatt. Störst procentuell höjning av sin totala pension får pensionärer med låg till medelhög pension samt pensionärer med bostadstillägg, visar Pensionsmyndighetens beräkningar.

Ensamboende pensionärer med bostadstillägg handlar om drygt 255 000 pensionärer, varav 80 procent är kvinnor. Preliminära beräkningar visar att 85 […]

Av |28 december, 2017|Ekonomi och Skatter, Nyheter|