Klimatklivet granskas

Regeringens Klimatklivet, vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom att stödja lokala klimatinvesteringar, ska nu granskas av Riksrevisionen.

Klimatklivet är en satsning för att få igång klimatåtgärder över hela landet. Satsningen utgör en betydande del av statens utgifter för miljöpolitik och är större än tidigare liknande investeringsprogram – trots att dessa […]

Av |24 april, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Moderniserad lag för terrängfordon

Lagen som reglerar terrängkörning i Sverige är 40 år gammal. Nu vill regeringen se över lagen med tanke på att terrängfordon ökat från 30 000 fordon till över 300 000.

Möjligheten att använda snöskoter och andra fordon i terrängen underlättar det dagliga livet för många och bidrar till många arbetstillfällen. Men terrängkörning kan även orsaka […]

Av |23 april, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Ny lag om avfallshantering

Europaparlamentet har godkänt en ny lag om avfallshantering och den cirkulära ekonomin.

År 2025 bör åtminstone 55 procent av det kommunala avfallet i EU (från hushåll och företag) återvinnas, enligt texten. Målet kommer sedan att öka till 60 procent år 2030 och till 65 procent år 2035. 65 procent av allt förpackningsmaterial kommer att behöva […]

Av |19 april, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Människor som arbetar i varma klimat är en utsatt grupp

Att arbeta i hetta kan leda till värmestress med negativa hälsoeffekter som följd. Om temperaturen fortsätter stiga kommer det inte vara möjligt att arbeta inom fysiska utomhusyrken eller i vissa delar av världen i framtiden, visar en ny avhandling i Arbetsmiljöteknik vid Lunds universitet, LTH.

− Fysiskt arbete skapar mycket värme som kroppen måste göra […]

Av |18 april, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Biogas får budgetpengar

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2018 att stödet till produktion av biogas utökas med 270 miljoner kronor under innevarande år. Vårändringsbudgeten för 2018 är en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

Biogas är en förnybar energikälla med mycket hög miljöprestanda. Större delen av det som används för att framställa biogas kommer från lantbruket och livsmedelskedjan, och […]

Av |16 april, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

El-utombordsmotor blir subventionerade

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten 2018 att elfordonspremien också omfattar eldrivna utombordsmotorer till båtar. Samtidigt fylls premien på med ytterligare 45 miljoner kronor för 2018.

Den elfordonspremie som infördes i februari i år och som omfattar inköp av elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar föreslås utvidgas. Utvidgningen innebär att privatpersoner som har köpt en elutombordsmotor också kommer att […]

Av |13 april, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Hållbar svensk textil startar i Borås

Högskolan i Borås ska starta en nationell plattform för samverkan mellan aktörer som arbetar med miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode.

Textil- och modeindustrin är en av världens mest resursintensiva och förorenande branscher. Textilproduktionens miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan: från fiberproduktion, tillverkning och behandling av material och produkter, till distribution, transport och […]

Radon i bostäder ska kartläggas

Radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige, bedömer myndigheterna som nu vill få fler att mäta radon i bostäder.

Personer som röker löper högst risk att drabbas, eftersom exponering för tobaksrök och radon samtidigt är särskilt skadligt.Halterna av radon i bostäder och på arbetsplatser bör kartläggas, och på sikt bör de […]

Pengar till sollceller

Regeringen ger ytterligare 170 miljoner kronor till företag och privatpersoner som installerar solceller.
- Nu byggs det solceller så det knakar på hustaken runtom i Sverige. Det är tydligt att många människor vill göra en aktiv insats för att ställa om till 100% förnybar el. Det är bra. Klimatet kan inte vänta och solenergi kan […]

Ihopslagna kemikalier ska utredas

Regeringen vill utreda cocktaileffekten, när den negativa summan av två kemikalier blir större än de enskilda delarna.

Forskning har gett samhället mycket information om vissa kemikaliers farliga egenskaper. Inom EU regleras ämnen oftast ett och ett, men det är inte vanligt att snarlika ämnen regleras i grupper. Regeringen anser att det behövs ett system som […]

Av |4 april, 2018|Energi och Miljö, EU, Nyheter|