Garantipensionen ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Enligt en dom från EU-domstolen finns det inte någon skyldighet att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland och att beräkningen av hur garantipensionen påverkas av pensioner från utlandet måste göras om.

Garantipensionen är […]

70 miljoner euro dras in i stöd till Turkiet

 EU-parlamentet har röstat för att dra in 70 miljoner euro i anslutningsstöd till Turkiet, då landet rört sig allt längre ifrån rättsstatens principer, demokrati, mänskliga rättigheter och pressfrihet.

Bodil Valero är gröna gruppens ansvariga för Turkiet och även för ett yttrande om anslutningsstöd till landet.

- Det är rätt att dra in pengarna. Erdogans regering får […]

Av |3 oktober, 2018|EU, Nyheter|

Svenska företag tjänar på EU:s frihandelsavtal

Nya beräkningar från EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat 1 miljard kronor per år genom att använda de tullnedsättningar EU:s frihandelsavtal ger. Motsvarande värde för exporterande företag är det dubbla, 2 miljarder kr per år. EU:s frihandelsavtal gör alltså svensk export mer prismässigt konkurrenskraftig, jämfört med om EU inte haft frihandelsavtal på […]

Av |6 september, 2018|Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter|

Kostnaden för nytt signalsystem skenar iväg

Kostnaderna för att utveckla det nya signalsystemet för svensk järnväg har nästan tredubblats, och riskerar att öka ännu mer, visar Riksrevisionens granskning.

Sverige har förbundit sig att övergå till det nya EU-gemensamma signalsystemet för tågtrafik ERTMS (European Rail Traffic Management System) senast 2030. Samtliga EU-stater kommer att införa ERTMS för att underlätta gränsöverskridande tågtransporter av […]

Av |24 augusti, 2018|EU, Nyheter, Trafik|

Nordea får flytta till Finland

Finansinspektionen (FI) har beslutat att ge Nordea Bank AB tillstånd att verkställa sin fusionsplan och därmed att flytta bankens huvudkontor till Finland.

Nordea är en systemviktig bank i Sverige. En central utgångspunkt för FI:s prövning har därför varit att Nordeas kapitalkrav ska bibehållas även efter flytten. Det finns vissa skillnader i utformningen av kapitalkrav mellan […]

Av |24 augusti, 2018|Ekonomi och Skatter, EU, Nyheter|

400 miljoner till bönder för att stötta i torkan

Torkan i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion samt kompensationsstöd inom landsbygdsprogrammet. Och att betala ut förskott på direktstöden.

- Parallellt med att arbeta för att underlätta för lantbrukarna utformar vi stöden i regeringens stödpaket. Stödet […]

Av |6 augusti, 2018|EU, Landsbygd, Nyheter|

Viktigt avtal mellan EU och Japan undertecknat

Frihandelsavtalet (Economic Partnership Agreement) har undertecknats mellan EU och Japan, och ska träda i kraft i början på 2019, efter att EU-parlamentet och Japan godkänner det.

Det största avtal som EU har slutit hittills tar bort majoriteten av tullarna i handeln mellan EU och Japan, öppnar upp den japanska marknaden för offentlig upphandling, underlättar för […]

Nytt dataskydd ska garantera forskning

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) har börjat tillämpas. Det är en förutsättning för att Sverige även i framtiden ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer, anser regeringen.

Regeringen föreslår ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen), lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors […]

Krav på högre miljöambitioner

Fjorton av EU:s klimat- och miljöministrar vill ha en hög ambitionsnivå i EU:s långsiktiga klimatstrategi och fortsatta klimatarbete för att genomföra Parisavtalets mål.

Sverige framför tillsammans med Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Tyskland att EU behöver visa fortsatt ledarskap på klimatområdet. För att kunna göra det behöver […]

Av |26 juni, 2018|Energi och Miljö, EU, Nyheter|

Kvinnokropp i krocktest

Krocktester har hittills använt den manliga kroppen som norm. Men nu har ett projekt startat med EU-pengar som ska testa kvinnokroppen för virtuell krockprovning.

Projektet ska leda till att det finns virtuella modeller av en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man. Båda modellerna kommer att få en aktiv muskelfunktion. Det gör det möjligt att simulera […]

Av |20 juni, 2018|EU, Nyheter|