400 miljoner till bönder för att stötta i torkan

Torkan i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion samt kompensationsstöd inom landsbygdsprogrammet. Och att betala ut förskott på direktstöden.

- Parallellt med att arbeta för att underlätta för lantbrukarna utformar vi stöden i regeringens stödpaket. Stödet […]

Av |6 augusti, 2018|EU, Landsbygd, Nyheter|

Viktigt avtal mellan EU och Japan undertecknat

Frihandelsavtalet (Economic Partnership Agreement) har undertecknats mellan EU och Japan, och ska träda i kraft i början på 2019, efter att EU-parlamentet och Japan godkänner det.

Det största avtal som EU har slutit hittills tar bort majoriteten av tullarna i handeln mellan EU och Japan, öppnar upp den japanska marknaden för offentlig upphandling, underlättar för […]

Nytt dataskydd ska garantera forskning

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) har börjat tillämpas. Det är en förutsättning för att Sverige även i framtiden ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer, anser regeringen.

Regeringen föreslår ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen), lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors […]

Krav på högre miljöambitioner

Fjorton av EU:s klimat- och miljöministrar vill ha en hög ambitionsnivå i EU:s långsiktiga klimatstrategi och fortsatta klimatarbete för att genomföra Parisavtalets mål.

Sverige framför tillsammans med Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Tyskland att EU behöver visa fortsatt ledarskap på klimatområdet. För att kunna göra det behöver […]

Av |26 juni, 2018|Energi och Miljö, EU, Nyheter|

Kvinnokropp i krocktest

Krocktester har hittills använt den manliga kroppen som norm. Men nu har ett projekt startat med EU-pengar som ska testa kvinnokroppen för virtuell krockprovning.

Projektet ska leda till att det finns virtuella modeller av en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man. Båda modellerna kommer att få en aktiv muskelfunktion. Det gör det möjligt att simulera […]

Av |20 juni, 2018|EU, Nyheter|

Störst förtroende för Europaparlamentet

Europaparlamentet är fortsatt den EU-institution som européerna har störst förtroende för.

Hälften av deltagarna i Eurobarometer-undersökningen från våren 2018 svarade att de har förtroende för Europaparlamentet. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med hösten 2017.

Enligt undersökningen har förtroendet för Europaparlamentet under den här mandatperioden ökat från 34 % i maj 2014 till dagens […]

Av |15 juni, 2018|EU, Nyheter|

Korvmacka kan innebära katastrof för grisnäringen

 Jordbruksverket uppmanar nu allmänheten att inte lämna kvar några matrester ute i naturen. En lämnad korvmacka kan innebära att afrikansk svinpest sprids till svenska grisar, vilket innebär en smäll för svensk grisnäring.

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farlig för […]

Av |12 juni, 2018|EU, Landsbygd, Nyheter|

Sverige får fina resultat när sjukvård jämförs

Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet i jämförelse med sjukvården i tolv EU-länder. Men när det gäller väntetiderna ligger Sverige på fjärde plats.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en internationell jämförelse om hur den svenska sjukvården står sig i förhållande till sjukvården i 12 andra EU-länder som […]

USA inför stål- och aluminiumtullar mot EU

I dag fredag 1 juni inför USA 25 procents tull på stålprodukter och 10 procent på aluminiumprodukter från EU.

- Det är ytterst olyckligt att USA inför tullar på stål- och aluminiumimport från EU. Beslutet skadar såväl USA som EU och hela världshandeln och leder till motåtgärder från EU:s sida. Ingen vinner på en upptrappning […]

EU-kommissionen föreslår förbud mot sugrör

EU-kommissionen vill ha förbud mot plast i vissa produkter om det finns hållbarare alternativ. Förbudet skulle gälla för tops, engångsbestick och tallrikar av plast samt sugrör.

– Det är bra om EU går in för att förbjuda onödiga engångsartiklar av plast. Vi måste ta oss ur det osunda plastberoendet, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

Inom EU […]