Lättare för synskadade att få tillgång till böcker

 EU-parlamentet sa ja till Marrakechfördraget som gör det lättare för blinda och synskadade att få tillgång till böcker i format de kan läsa.

− Äntligen kan fördraget börja verka och underlätta för de 285 miljoner blinda och andra med synnedsättning världen över att lättare få tillgång till böcker, säger EU-parlamentariker Max Andersson (MP) som varit parlamentets […]

Av |19 januari, 2018|EU, Nyheter|

Sverige bryter mot konkurrenslagen

EU-kommissionen har fattat beslut om att svenska statens merkostnadsersättning till Samhall inte är förenlig med den inre marknaden och att man på flera punkter bryter mot regelverket.

Det var Städföretagen inom Almega, som i mars 2014 lämnade in klagomål till EU-kommissionen. Det är det klagomålet, anmälan, som lett fram till att EU-kommissionen fattat beslut om […]

Stenåldersyxa lämnas tillbaka till Sverige

En stenåldersyxa som olagligen förts in i Norge från Sverige ska återlämnas till Sveriges ambassadör, i Oslo den 13 december. Det är första gången som EU:s återlämnandedirektiv tillämpas på ett föremål som förts ut ur Sverige.

 

Norrmannen som köpt yxan från Sverige på en nätauktionssajt dömdes i somras till två veckors fängelse för flera brott […]

Av |7 december, 2017|EU, Kultur och Idrott, Nyheter|

Amsterdam knep EU-myndighet

Det blir ingen flytt av europeiska läkemedelsmyndigeten till Stockholm. I stället flyttas myndigheten från London till Amsterdam.

– I hård konkurrens med Sverige och 14 andra länder vann Amsterdam kampen om EMA. Jag är glad över att EMA nu lokaliseras till ett land som kan trygga en fortsatt framgångsrik verksamhet. Detta är särskilt viktigt för […]

Av |21 november, 2017|Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter|

Gränskontrollerna kvar

Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 maj 2018.

Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister att resa in i Schengenområdet – gör att regeringen anser att […]

Av |13 november, 2017|EU, Migration, Nyheter|

EU-pengar för att sälja jordbruksprodukter

EU satsar 188,6 miljoner euro för att stärka jordbrukssektorns konkurrenskraft både på den inre marknaden och i länder utanför EU.

EU:s målsättning är att öka säljfrämjande aktiviteter på exportmarknader
som bedöms ha stor potential att växa, så som Kina, Japan, Sydkorea, USA och
Kanada.

På den interna marknaden inom EU är avsikten att informera
konsumenterna om den höga kvalitén […]

Enklare betala ut statliga pengar till mindre flygplatser

Regeringen förenklar reglerna för att kunna betala ut offentliga stöd till driften av de icke-statliga flygplatserna.

De nya reglerna, som träder ikraft den 1 januari 2018, bygger på ett beslut som EU-kommissionen tog i våras och innebär att det blir möjligt för det offentliga att täcka förlusterna för alla flygplatser som har mindre än 200 […]

Av |31 oktober, 2017|EU, Infrastruktur, Nyheter|

Sverige trycker på EU att minska antibiotika för djur

Sverige har tillsammans med Finland, Danmark, Österrike och Nederländerna, skrivit ett brev som uppmanar övriga länder i EU att stödja ett förslag som förbjuder användning av antibiotika för förebyggande gruppbehandling av djur.

I många länder sjunker användningen men i vissa länder ökar den. Sverige ligger fortfarande bäst till i EU.

Det finns karenstider som säkerställer att […]

Av |25 oktober, 2017|EU, Landsbygd, Nyheter|

EU-parlamentet stärker skyddet för visselblåsare

EU-parlamentet har röstat igenom ett stärkt skydd för visselblåsare, personer som avslöjar brott eller oegentligheter.

- Företag som bryter mot lagar eller undanhåller miljarder från skatt kommer undan medan visselblåsare ofta får betala ett högt pris. Det är trots allt de som begår brott som ska straffas, inte de som avslöjar brott, säger Max Andersson, […]

Av |25 oktober, 2017|EU, Nyheter|

Tilltron till EU ökar

Eurobarometern har undersökt vad EU-medborgarna tycker om EU och det visar sig att andelen EU-medborgare anser att deras land har dragit nytta av EU-medlemskapet är 64 procent, en ökning med fyra procentenheter från 2016. I Sverige är den motsvarande 62 procent (+/- 0 procentenheter jämfört med 2016).

Den senaste Eurobarometer-opinionsundersökningen visar att 57 procent av […]

Av |19 oktober, 2017|EU, Nyheter|