Störst förtroende för Europaparlamentet

Europaparlamentet är fortsatt den EU-institution som européerna har störst förtroende för.

Hälften av deltagarna i Eurobarometer-undersökningen från våren 2018 svarade att de har förtroende för Europaparlamentet. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med hösten 2017.

Enligt undersökningen har förtroendet för Europaparlamentet under den här mandatperioden ökat från 34 % i maj 2014 till dagens […]

Av |15 juni, 2018|EU, Nyheter|

Korvmacka kan innebära katastrof för grisnäringen

 Jordbruksverket uppmanar nu allmänheten att inte lämna kvar några matrester ute i naturen. En lämnad korvmacka kan innebära att afrikansk svinpest sprids till svenska grisar, vilket innebär en smäll för svensk grisnäring.

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farlig för […]

Av |12 juni, 2018|EU, Landsbygd, Nyheter|

Sverige får fina resultat när sjukvård jämförs

Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet i jämförelse med sjukvården i tolv EU-länder. Men när det gäller väntetiderna ligger Sverige på fjärde plats.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en internationell jämförelse om hur den svenska sjukvården står sig i förhållande till sjukvården i 12 andra EU-länder som […]

USA inför stål- och aluminiumtullar mot EU

I dag fredag 1 juni inför USA 25 procents tull på stålprodukter och 10 procent på aluminiumprodukter från EU.

- Det är ytterst olyckligt att USA inför tullar på stål- och aluminiumimport från EU. Beslutet skadar såväl USA som EU och hela världshandeln och leder till motåtgärder från EU:s sida. Ingen vinner på en upptrappning […]

EU-kommissionen föreslår förbud mot sugrör

EU-kommissionen vill ha förbud mot plast i vissa produkter om det finns hållbarare alternativ. Förbudet skulle gälla för tops, engångsbestick och tallrikar av plast samt sugrör.

– Det är bra om EU går in för att förbjuda onödiga engångsartiklar av plast. Vi måste ta oss ur det osunda plastberoendet, säger EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

Inom EU […]

Först i rena plurret

92 procent av de 441 svenska EU-baden har god vattenkvalitet.

- Allt fler svenska EU-bad har fått klassificeringen ”utmärkt” kvalitet på badvattnet, från 333 i fjol till 353 bad i år. Det är väldigt positivt och vi ser också att kommunerna arbetar aktivt med den här frågan, säger Ylva Engwall på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

I […]

Bin ska skyddas bättre

EU:s medlemsländer har röstat för ett utökat förbud mot växtskyddsmedel med vissa neonikotinoider som kan skada bin.

Det betyder att växtskyddsmedel med de tre ämnena klotianidin, imidakloprid eller tiametoxam bara kommer att få användas i permanenta växthus.

Sedan 2013 finns ett EU-förbud mot användning av växtskyddsmedel som innehåller de tre verksamma ämnena i gruppen neonikotinoider. Skälet […]

Av |27 april, 2018|Energi och Miljö, EU, Nyheter|

Krishanteringslager för EU placeras i Kristinehamn

EU:s ministerråd har beslutat att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s civila krishanteringsinsatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska hantera lagerkapaciteten. Det centrala lagret placeras i anslutning till MSB:s befintliga lager i Kristinehamn.

– Att EU:s ministerråd nu beslutat att placera centrallagret för EU:s civila krishanteringsinsatser i Kristinehamn är en stor framgång för Sverige. Sverige […]

Av |27 april, 2018|EU, Försvar, Nyheter|

33 farliga ämnen i textilier förbjuds

EU:s medlemsländer förbjuder 33 särskilt farliga ämnen i textilier.

EU kommer nu förbjuda användningen av 33 ämnen eller ämnesgrupper i textilprodukter. På listan över ämnen står fyra särskilt farliga metaller: kadmium, krom, arsenik och bly samt ett antal särskilt farliga ftalater. Ftalater är en grupp ämnen som används för att mjukgöra plast och förekommer i […]

Av |27 april, 2018|EU, Nyheter|

Tryggare i luften

Flygpassageraruppgifter ska användas för att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet i en ny lag som regeringen föreslår.

För att förbättra möjligheterna att bekämpa terroristbrottslighet och annan allvarlig brottslighet och för att genomföra det så kallade PNR-direktivet har regeringen beslutat propositionen Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen.

PNR-direktivet gäller för alla EU:s medlemsländer och reglerar insamling och […]

Av |24 april, 2018|EU, Nyheter, Rättsväsen|