Starkare skydd för resor på nätet

Regeringen vill stärka skyddet för de som köper sina resor på nätet. Skyddet för resenärerna stärks, både inför och under resans gång, samtidigt som den nya regleringen kommer att främja en välfungerande resemarknad.

Förslaget:

Fler resenärer ska omfattas av skyddsregler. Det gäller till exempel resor som sätts ihop av resenären själv eller om resenären ber ett […]

Av |24 april, 2018|EU, Nyheter|

Regeringen positiv till svenskt krishanteringslager för EU

Regeringen ska i EU:s ministerråd rådet rösta för att anta ett beslut om att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s civila krishanteringsinsatser.

Insatserna bidrar till EU:s förmåga att förebygga konflikter och skapa förutsättningar för varaktig fred och säkerhet. Lagerkapaciteten väntas förbättra EU:s möjlighet till att snabbt svara i krissituationer och nå ut till krisområden.

Rådsbeslutet kommer […]

Av |13 april, 2018|EU, Nyheter|

Europa ska sammanlänkas

I februari 2017 öppnade Europeiska kommissionen en utlysning inom transportområdet om totalt ca 135 miljard euro (2017 Transport Blending Call). Nu säger regeringen ja till ansökan om medfinansiering från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

– Det är positivt att vi kan tillstyrka så många ansökningar inom transportområdet. En väl fungerande infrastruktur är högt prioriterat […]

Ihopslagna kemikalier ska utredas

Regeringen vill utreda cocktaileffekten, när den negativa summan av två kemikalier blir större än de enskilda delarna.

Forskning har gett samhället mycket information om vissa kemikaliers farliga egenskaper. Inom EU regleras ämnen oftast ett och ett, men det är inte vanligt att snarlika ämnen regleras i grupper. Regeringen anser att det behövs ett system som […]

Av |4 april, 2018|Energi och Miljö, EU, Nyheter|

Streama film, musik och sport inom EU

Nu börjar nya regler att gälla som gör att man kan streama film, sport och musik inom EU.

– Via streamningtjänster som man abonnerar på kan man nu titta och lyssna på samma saker i övriga EU-länder som här hemma i Sverige. Det är bra att konsumenter får större möjlighet att använda den här typen […]

Av |3 april, 2018|EU, Nyheter|

Ny rapport: Mikroplast bör begränsas i fler produkter

Regeringen beslutade i februari i år om ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter. För att skydda miljön behövs ytterligare begränsningar av mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter, enligt en ny rapport från Kemikalieinspektionen.

I nuläget vill Kemikalieinspektionen i första hand arbeta för att ytterligare begränsningar av mikroplaster i kosmetiska produkter och […]

Av |26 mars, 2018|EU, Nyheter|

EU-medlemskapet har minskat öppenheten i Sverige

De senaste 25 åren har Sverige anpassat sig efter EU:s sekretessregler och den svenska offentlighetsprincipen har helt klart försvagats till följd av EU-medlemskapet, enligt en ny rapport.

I Sverige är offentlighetsprincipen en grundläggande rättighet med långa historiska anor. Principen består av ett antal grundlagsstadgade fri- och rättigheter och det tycks råda en stor enighet om […]

Av |26 mars, 2018|EU, Nyheter|

EU-invandring positivt för statsfinanserna

En ny stor studie visar på övervägande positiva statsfinansiella effekter för mottagarlandet av att personer födda i ett EU/EES-land flyttar dit för att arbeta.

Analysen har genomförts av forskare vid Uppsala universitet som del i ett större europeiskt forskningsprojekt om EU:s arbetskraftsrörlighet och visar att effekterna skiljer sig mellan länderna.

I Schweiz, Cypern, Norge och Belgien […]

Förlängning av transportkorridor till Norrland och Norge

Sverige ska föreslå till EU-kommissionen att den befintliga stomnätskorridoren ”Skandinavien – Medelhavet” som i dag bara sträcker sig till Stockholm ska förlängas hela vägen upp till den svensk-finska gränsen vid Haparanda samt till Oslo via Örebro.

Stomnätskorridorerna är utpekade transportstråk för att bättre sammanlänka Europa. Korridorerna möjliggör ett mer effektivt och hållbart transportsystem.

Regeringen vill att korridoren […]

Av |22 mars, 2018|EU, Nyheter|

El-pengar till utvecklingsländer

Regeringen ger 50 miljoner kronor till EU-kommissionens initiativ ElectriFI, för förnybar energi i utvecklingsländer.

- Människors tillgång till energi är avgörande för att bekämpa fattigdomen i världen, samtidigt som energisektorn står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. Ökad tillgång till energi måste därför ske genom ökad tillgång till förnybar energi och energieffektivisering. Här […]

Av |21 mars, 2018|Energi och Miljö, EU, Nyheter|