Kostnader för kärnvapen kräver samarbete

Som en följd av omvärldsläget med öppna väpnade konflikter i och runt Europa, ett aggressivt Ryssland och terroristhot, har nu diskussionen i Storbritannien och Frankrike kring kärnvapenarsenalernas framtida roll och sammansättning förändrats. En ny studie från FOI visar att länderna har mycket att vinna på ett samarbete.

Frankrike förlorade förtroendet för USA i samband med […]

Av |17 juli, 2018|Försvar, Nyheter|

Snabb militär satsning på Gotland

I samband med Rysslands annektering av Krim 2014 fick den svenska regeringen bråttom att stationera en permanent militärstyrka på Gotland. Från att beslutet fattades 2015 till att soldaterna var på plats tog det endast två år.

Förloppet har studerats av FOI-forskarna Mattias Axelsson och Joakim Netz som menar att framgångsfaktorn var att militära och civila […]

Av |17 juli, 2018|Försvar, Nyheter|

Många förlorar på att göra värnplikten

Nu är värnplikten tillbaka, men är långt ifrån allmän. Bara omkring fyra–fem procent av en årskull planeras göra grundutbildning med värnplikt. Värnplikten kan ge fördelar på den civila arbetsmarknaden, men för många är det ett steg bakåt.

 

Att göra värnplikt innebär att ge runt ett år till Försvarsmakten, när de flesta jämnåriga pluggar eller jobbar. […]

Av |17 juli, 2018|Försvar, Nyheter|

Näringslivet ska leverera mat i kristid

Regeringen ska utreda om näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel.

Civilsamhällets beredskap är dimensionerad för fredstida kriser och i väsentlig utsträckning saknas förmåga att möta de krav som höjd beredskap och då ytterst krig skulle medföra.

Det finns därför ett behov av att utreda näringslivets roll inom totalförsvaret och hur samverkansformer och […]

Av |6 juli, 2018|Försvar, Nyheter|

Svensk vapenexport stärker varumärket Sverige

Svensk vapenhandel har mycket större betydelse för varumärket Sverige än vad som framkommer i den svenska offentliga debatten, enligt forskning från Göteborgs universitet.

Efter mångårigt stöd till anti-apartheidrörelsen kunde Sverige 1999 sluta avtal om försäljning av Jas-Gripen till Sydafrika. Affären kritiserades hårt, inte minst från ideella organisationer som arbetat för de svartas frigörelse. Landet behövde bistånd, […]

Krisberedskap avslöjar ojämlikheter i samhället

Myndigheters sätt att kommunicera risker och kriser avslöjar ett sårbart och ojämlikt samhälle, visar studie från Risk- och krisforskningscentret RCR vid Mittuniversitetet.

De länder som studerats är Sverige, Finland, Estland, Tyskland, Frankrike, England, Grekland och Cypern. De undersökta länderna omfattar alla typer av offentliga förvaltningssystem i Europa, vilket är relevant eftersom riskkommunikation är en del […]

Av |31 maj, 2018|Försvar, Nyheter|

Krishanteringslager för EU placeras i Kristinehamn

EU:s ministerråd har beslutat att inrätta en central lagerkapacitet för EU:s civila krishanteringsinsatser.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska hantera lagerkapaciteten. Det centrala lagret placeras i anslutning till MSB:s befintliga lager i Kristinehamn.

– Att EU:s ministerråd nu beslutat att placera centrallagret för EU:s civila krishanteringsinsatser i Kristinehamn är en stor framgång för Sverige. Sverige […]

Av |27 april, 2018|EU, Försvar, Nyheter|

Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

En utredning har lämnats till försvarsminister Peter Hultqvist som handlar om beslut om att sända svensk väpnad styrka utomlands för att bistå Finland med att hindra kränkningar av finskt territorium, och om att ta emot militärt stöd i form av militära styrkor från Finland för att hindra kränkningar av svenskt territorium respektive att möta […]

Av |27 april, 2018|Försvar, Nyheter|

Värnpliktsfrågor till 18-åringar

Under veckan får de första 18-åringarna sina brev med inloggningsuppgifter till årets mönstringsunderlag.

Breven skickas ut postnummervis och först ut att svara på frågorna är ungdomarna i Stockholmsområdet. Mönstringsunderlaget består av ett 50-tal frågor som handlar om bland annat hälsa, skolan, intressen och inställning till att göra grundutbildning med värnplikt. Ungdomarna ska logga in på […]

Av |8 mars, 2018|Försvar, Nyheter|

Staten köper marinhamnen i Fårösund

Regeringen har sagt ja till köp av marinhamnen i Fårösund på Gotland. Det innebär att Fortifikationsverket får köpa fastigheterna Gotland Bunge Kronhagen till en kostnad av högst 20 miljoner kronor.
Fastigheterna Gotland Bunge Kronhagen utgör tillsammans marinhamnen i Fårösund och har en markareal om cirka sju hektar. Inom området finns ett antal byggnader och anläggningar, […]

Av |26 februari, 2018|Försvar, Nyheter|