Rigorösare upphandlingar för myndigheter

Från den 1 april ska statliga myndigheter samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten innan de lägger säkerhetskänslig verksamhet på entreprenad.

Skyldigheten gäller om en leverantör kan få tillgång till hemliga uppgifter utanför myndighetens lokaler. Det här medför att flera hundra upphandlingar per år nu kommer att genomgå en mer rigorös kontroll.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kan besluta att […]

Av |19 januari, 2018|Försvar, Nyheter, Rättsväsen|

Lyckat med förlängd militärutbildning

2016 års militärutbildning är förlängd från tre månader till nio–tolv månader. Och det var en lyckad satsning eftersom soldaten direkt kan krigsplaceras.

Den stora skillnaden är att i det gamla systemet fick de soldater som gjort sin grundutbildning, om båda parter var överens, göra sin befattningsutbildning till gruppbefäl, soldat eller sjöman som anställd inom Försvarsmakten. I […]

Av |5 oktober, 2017|Försvar, Nyheter|

Civilt försvar med hjälp av scenarier

Svenska myndigheter ska planera för civilt försvar. Orsaken är det försämrade omvärldsläget. FOI har utvecklat metoder för planeringen med hjälp av scenarier.

– För att planeringen ska bli bra måste myndigheterna utgå från en gemensam övergripande hotbild. Här har FOI på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tagit fram några typfall som hjälper […]

Av |5 oktober, 2017|Försvar, Nyheter|

Höjd ersättning för den som rycker in

Regeringen har beslutat att dagsersättning som totalförsvarspliktiga får under sin grundutbildning fördubblas.

Dagersättningen under grundutbildning som är längre än 60 dagar höjs från 72 kr till 146 kr per dag. Även den utbildningspremie som en totalförsvarspliktig har rätt till när han eller hon rycker ut från grundutbildningen höjs liksom resekostnadsersättningen.
Ersättningsnivåerna för dessa förmåner ändrades senast […]

Av |17 augusti, 2017|Försvar, Nyheter|

Sverige och Tyskland stöttar varandra

Sverige och Tyskland fördjupar samarbetet på försvarsområdet. De båda försvarsministrar Peter Hultqvist och Ursula von der Leyen har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring.

- Tyskland är en viktig aktör i Östersjöregionen och en partner som vi delar många värderingar och centrala intressen med. Därför främjar ett svensk-tyskt försvarssamarbete stabiliteten i vårt närområde och i Europa som […]

Av |30 juni, 2017|Försvar, Nyheter|

Flest mönstrar från Stockholm

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har kallat 6 091 personer födda 1999 till mönstring. Nu presenterar Rekryteringsmyndigheten statistik från beredskapsunderlaget fördelad på kön och län.

Av |29 juni, 2017|Försvar, Nyheter|

6 000 ungdomar till mönstring

Den här veckan får alla 18-åringar som lämnat uppgifter till beredskapsunderlaget veta om de ska mönstra eller inte. 85 000 ungdomar har svarat på frågorna och av dem kommer drygt 6 000 – varav 1 500 kvinnor – få besked om att de ska kallas till mönstring.

Alla 18-åringar har sedan 2011 lämnat uppgifter till […]

Av |26 juni, 2017|Försvar, Nyheter|

Svensk styrka för mat till Somalia

Regeringen vill skicka en svensk väpnad styrka bestående av 135 personer för att delta i EU:s marina operation (Atalanta).

Operationen ska skydda FN:s världslivsmedelsprograms (WFP) humanitära hjälpsändningar, som är viktigt för Somalias befolkning.

Av |20 april, 2017|Försvar, Nyheter|

Afrikanska får viktiga för svenska försvaret

105 000 paradhandskar och drygt 10 000 officershandskar har levererats till Försvarsmaktens centrallager, FMCL, i Arboga. Skinnet kommer från får som betat i Afrika, eftersom svenska fårskinn inte är lika slitstarka.

– I den här upphandlingen fokuserade vi på kvalitet, hantverk och yrkeskunnande, säger Ann-Christin Vuohisalo, FMV, som gör leveranskontroll av handskarna.

Varje handske består av […]

Av |6 april, 2017|Försvar, Nyheter|

Myndigheter vet inte om att de har ett psykologiskt försvar

Statskontoret har kartlagt hur det nya moderna psykologiska försvaret fungerar. Det går ut på att kunna identifiera och möta informationspåverkan. Men också på att stärka befolkningens motståndsanda och försvarsvilja.

Statskontorets kartläggning visar att de flesta statliga myndigheter har verksamheter som är av betydelse för ett modernt psykologiskt försvar. Däremot är det bara en dryg tredjedel […]

Av |28 mars, 2017|Försvar, Nyheter|