Svensk sjukvård ska kunna hantera allvarliga händelser

Regeringen tillsätter en utredning som ska göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser som stora bränder, smittsamma sjukdomar, terrorattacker och stärkt beredskap.

- Vi måste säkerställa att vården alltid och i hela Sverige kan hantera allvarliga händelser och kris. Det är en del av vårt arbete med att skapa […]

Internet ska hjälpa mot depression

Stockholms landsting får av regeringen 2,2 miljoner kronor för att utveckla och utvärdera en metod för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för effektiv behandling mot psykisk ohälsa.

– Vi måste utnyttja teknikens möjligheter bättre. Det har visat sig att internet-KBT kan ge samma effekt som vanlig KBT, samtidigt som fyra gånger fler patienter kan få hjälp. […]

Arbetssituationen för personliga assistenter utreds

Över 70 000 personer arbetar som personliga assistenter och yrkesgruppen är Sveriges elfte största yrkesgrupp. Majoriteten som arbetar som personliga assistenter är kvinnor (76%). Nu vill regeringen utreda behovet av utbildningsinsatser och förbättringsåtgärder för yrkesgruppen.

- Bakgrunden är att vi inte har någon tidigare kartläggning av det elfte största yrket i Sverige. Det finns ett […]

Tryggare för den som lämnar sjukförsäkringen för Arbetsförmedlingen

Om man lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och inför 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.

 

– Det nuvarande systemet skapar helt orimliga konsekvenser för människor. Det kan inte vara […]

Pengar för att bekämpa prostatacancer

Regeringen ger 8,4 miljoner kronor till de regionala cancercentrumen för att PSA-provtagningen (prostatacancer) ska bli mer strukturerad och jämlik, ett steg på vägen mot screening.

I dagsläget är det oklart hur män i Sverige informerats om för- och nackdelar med PSA-test inför provtagning. Informationen som ges om PSA-testning är också ofta bristfällig. Regeringen beslutar därför […]

Antalet digitala läkarbesök har ökat kraftigt

Patienter i storstäderna är de mest frekventa användare av digitala läkarbesök och 90 procent av dem är under 50 år, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, därför föreslås att detta sker nationellt.

Utvecklingen av olika digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren, både i […]

Donationer ökar i söder

Donationsfrekvensen har ökat det senaste året i Kalmar, Östergötland och Jönköping med så mycket som 56 procent jämfört med året före. Även södra regionen, med Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland, rapporterar en ökning av donationsfrekvensen, där med 38 procent.

– Det här är såklart glädjande och resultatet av satsningar på organisation, utbildning och samverkan […]

Överbehandling av sjuka turister utomlands

Turkiet är det land där överbehandling är vanligast av svenska turister. Enligt siffror från SOS International sker eller görs försök till överbehandling i cirka 40 procent av alla fall som anmäls till dem. Det är även vanligare att onödiga operationer genomförs i Turkiet jämfört med andra semesterdestinationer.

– Det vi ser är att överbehandling främst […]

Fler kan räddas från hjärtstopp

 När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS-centralen skickas ett larm ut till de registrerade sms-livräddare. SOS Alarm har nu tecknat avtal med Heartrunner Sweden om sms-livräddning. Med det nya avtalet kan 18 landsting och regioner aktivera tjänsten.

– När en människa drabbas av hjärtstopp är tidsfaktorn otroligt viktig. För varje minut som […]

Bättre behandling av hepatit

Situationen för patienter med hepatit C har blivit bättre tack vare nya och effektiva läkemedelsbehandlingar. Samtidigt är det svårt att nå ut med behandling. Därför ska Folkhälsomyndigheten analysera hur smittspridning av hepatit C kan hindras och behandlingen förbättras.

– Hepatit C är en sjukdom som dödar många svenskar varje år. Om vi ska lyckas med […]