De som flyttar till fattiga områden blir sjuka

De som bor i fattiga bostadsområden har i genomsnitt sämre hälsa än de som bor i rika områden.

En orsak kan vara socioekonomiska faktorer som både påverkar var man bor och vilken hälsa man har. En annan orsak kan vara att bostadsområdet påverkar hälsan.

IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering studerar hälsan hos barn […]

Mer samarbete ska stoppa våld i hemmet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen ska förbättra sin förmåga att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer.

- Inga barn ska behöva dö och inga kvinnor eller män ska behöva utsättas för våld av närstående. Samhället kan och ska göra mer för att förhindra detta. Genom att bli bättre på att upptäcka och agera på […]

Webb om psykisk ohälsa bland barn och unga

Folkhälsomyndigheten ska ta fram en webbaserad utbildning om psykisk ohälsa och självmord bland barn och unga för ledare som anordnar aktiviteter för barn och unga.

- Som ledare i fotbollslaget eller musikskolan spelar man en stor roll för barns och ungdomars trygghet och utveckling. Att ha bra verktyg med sig när man upptäcker att någon […]

Tandhygienistutbildningen blir treårig

Regeringen har beslutat att förlänga tandhygienistutbildningen från två till tre års heltidsstudier.

– Mer bredd och djup i utbildningen innebär att vi kan höja kvaliteten i tandvården. Det är också positivt för kunskapsutvecklingen och forskningen inom oral hälsa, och det skapar nya möjligheter till livslångt lärande för tandhygienisterna, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre […]

Legitimation för kuratorer

Legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Nu inför därför regeringen en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska vara grunden för legitimation.

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen blir en yrkesexamen på avancerad nivå och omfattas av 60 högskolepoäng. För examen ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande examen. Den totala omfattningen av utbildningen (socionomexamen […]

Biologiska läkemedel bäst mot psoriasis

Biologiska läkemedel förbättrar psoriasis hos fler med medelsvår och svår psoriasis än vanliga syntetiska läkemedel, konstaterar SBU (SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).

Mellan 2 och 4 procent av befolkningen har psoriasis, som är en kronisk sjukdom. Psoriasis visar sig främst i huden, men är en systemsjukdom i vilken immunförsvaret spelar en viktig […]

Fler 11-åringar har psykosomatiska besvär

Psykosomatiska besvär bland 11-åringar har ökat och är nu den högsta sedan undersökningen startades i mitten av 1980-talet av av Folkhälsomyndigheten.

Skolbarns hälsovanor är en återkommande enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar som senast genomfördes under år 2017/18.

För flickor har andelen med flera psykosomatiska besvär ökat från 29 till 41 procent, medan andelen bland pojkar […]

Ojämlikheten i hälsa har ökat bland kvinnor

Den svenska befolkningen lever allt längre, men livslängd och hälsa varierar mellan olika socioekonomiska grupper. En ny IFAU-rapport finner att ojämlikheten i hälsa har ökat bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män.

Risken att dö i 30–60-årsåldern har minskat för män, men de sociala skillnaderna är fortfarande stora.Fattiga och lågutbildade män dör […]

Regeringen vill veta mer om ätstörningar och ADHD

Socialstyrelsen ska se över kunskapsläget av personer med ätstörningar, och för vuxna med ADHD.

- Unga kvinnor är särskilt drabbade av olika typer av ätstörningar och psykisk ohälsa. Det är ett samhällsproblem vi måste möta med mer kunskap. Jag vill gärna se någon form av nationellt stöd till vården, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Vi ser […]

Sverige får fina resultat när sjukvård jämförs

Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet i jämförelse med sjukvården i tolv EU-länder. Men när det gäller väntetiderna ligger Sverige på fjärde plats.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en internationell jämförelse om hur den svenska sjukvården står sig i förhållande till sjukvården i 12 andra EU-länder som […]