Brist på kunskap om antibiotikaresistenta bakterier och arbetsmiljö

– Vi vet för lite om vilka risker som finns med antibiotikaresistenta bakterier i arbetslivet, anser forskarna Ann Tammelin och Ingemar Qvarfordt.

De har på Arbetsmiljöverkets uppdrag, skrivit rapporten Arbetsmiljörisker med antibiotikaresistenta bakterier som pekar på att Sveriges restriktiva hållning till antibiotikaanvändning och vårt generella förebyggande arbete gör risken liten att arbetstagare smittas.

Det är framför […]

Män mer positiva än kvinnor till sjukvården

Patienterna ger sjukhusvården goda omdömen. Under våren 2018 har drygt 144 000 personer som fått sjukhusvård delat med sig av sina erfarenheter.

 

Tillgänglighet och delaktighet skattades högt när patienterna fått ge synpunkter på vården. Upplevelsen av bemötande och emotionellt stöd har dessutom förbättrats.

– Det är förstås glädjande med ett så positivt resultat för sjukhusvården, särskilt […]

Dubblerad behandling av psykisk ohälsa

Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Dessutom har KBT-behandlingar via internet ökat kraftigt.

Sedan 2008 har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en överenskommelse med staten om att människor med måttlig till medelsvår psykisk ohälsa eller långvarig ospecifik smärta ska få tillgång till behandlingar och rehabilitering.

– De här diagnoserna är […]

Mer jämlik vård

Regeringen tillsätter en utredare som ska se över en mer jämlik vård i hela landet.

– Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Vården ska vara jämlik, av god kvalitet och bygga på bästa tillgängliga kunskap. För att […]

Jämför priset för tandläkarbesök

Regeringen har beslutat om att få fram en hemsida där vem som helst kan gå in och göra en prisjämförelse för tandvården.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en digital prisjämförelsetjänst för tandvård. Nu har regeringen även beslutat att TLV får 1 000 000 kr för att ta fram […]

Ojämna bedömningar vid sjukskrivning för psykisk ohälsa

Riksrevisionen anser att vid bedömning av sjukskrivning ska Försäkringskassan bli bättre på att använda det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

För att en sjukskriven person ska kunna beviljas sjukpenning ska Försäkringskassan utreda ärendet och pröva den sjukes arbetsförmåga.

Till sin hjälp har handläggaren det så kallade försäkringsmedicinska beslutsstödet, som tagits fram av Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Beslutsstödet innehåller bland annat […]

Ny lag ska ge bättre rehab

Landstingen ska bli skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet, enligt ett regeringsförslag.

 

– Det finns ett behov av mer stöd till den som blir sjukskriven för att komma tillbaka till jobbet. Vi har satsat på rehabiliteringskoordinatorer som […]

Svårt för äldre öppna sina mediciner

I Europa tar hälften av dem som är över 80 år fler än sex mediciner per dag, men ändå är förpackningarna sällan anpassade för den äldre målgruppens behov.

Medicinska förpackningar kan vara burkar, blister, flaskor, sprejer, pipetter och tuber. Ofta har äldre människor svårt att öppna förpackningarna och det är heller inte ovanligt att mediciner […]

Barnhälsovården ska göra fler hembesök

Socialstyrelsen ska arbeta fram en pilotverksamhet som går att utvärdera om barnhälsovård. Syftet är att öka förutsättningarna för jämlik hälsa och vård.

– Barn som växer upp i socioekonomiskt utsatta familjer har ofta har en sämre hälsa än andra barn. Detta måste vi ändra på, förutsättningarna för en god hälsa måste vara jämlik och lika […]

Samordning ska stärka regionalt folkhälsoarbete

Länsstyrelserna i Stockholms och Västerbottens län ska ta fram en plan för var sitt pilotprojekt. Syftet är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av stärkt regionalt folkhälsoarbete.

– För att nå regeringens mål om att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation krävs ett aktivt arbete på alla nivåer. En bättre och mer jämlik […]