Bra vaccinationsskydd

De flesta barn har ett bra skydd mot flera svåra sjukdomar som i dag blivit sällsynta i Sverige, till exempel mässling, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

Runt 97 procent av alla tvååringar har fått de vaccinationer som erbjuds inom barnhälsovården. Enligt årsrapporten är de flesta av sjukdomarna inom programmet under god kontroll. Under 2017 rapporterades inga fall av […]

Skillnader bland adhd-diagnoser utreds

Socialstyrelsen ska ta reda på vilka faktorer som kan förklara regionala skillnader i diagnostisering och läkemedelsbehandling av adhd.

På senare år har fler personer fått diagnosen adhd, vilket troligen beror på ökad kunskap på området, både hos allmänheten och inom vården och skolan. Det finns dock stora regionala skillnader vad gäller diagnosticeringen och läkemedelsförskrivningen.

Det finns […]

Mer kommunal assistans för barn

Kommunal personlig assistans är den LSS-insats som procentuellt sett ökat mest mellan 2016 och 2017, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Bland barn i åldern 0-12 år ökade kommunalt beslutad personlig assistans med 22 procent. Det är betydligt fler pojkar än flickor som får insatser.

Den 1 oktober 2017 hade 72 900 personer någon verkställd insats […]

Ny teknik i äldreomsorgen

350 miljoner kronor ur vårändringsbudget ska gå till ny teknik i äldreomsorgen.

- Ny teknik kan förbättra tryggheten för de äldre och samtidigt avlasta personalen så de får mer tid med de äldre. Det kan handla om allt från trygghetslarm, fallsäkra golv och annan teknik som bidrar till att höja kvaliteten, säger äldreminister Lena Hallengren.

Satsningen […]

Fler ska gå till tandläkaren

Nu dubbleras det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) för alla. För den upp till 29 och över 65 år innebär det att bidraget nu är 600 kronor om året. Syftet är att fler ska besöka tandvården regelbundet hoppas regeringen.

– Det ska inte synas i munnen om du är fattig eller rik. För pensionärer och unga innebär […]

Svensk traumavård ska bli bättre

Utifrån en förändrad hotbild av terrorism samt hälsohot i form av smittsamma sjukdomar så ökar kraven på hälso- och sjukvårdens beredskap. Utredningar har på senare år lyft behovet av att stärka traumavården, utveckla och förbättra samordningen mellan landstingen, samt att på nationell nivå ansvara för utbildning och övning.

– Flera fruktansvärda händelser i Sverige och […]

Ovanligt många TBE-fall i Sverige

År 2017 anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än något tidigare år, visar Folkhälsomyndighetens sammanställning. Det är nu hög tid för personer som vistas i riskområden att ta ställning till vaccination mot TBE enligt rekommendationerna från landstingens smittskyddsenheter.

Majoriteten av fallen anmäldes som tidigare från Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västra Götalands län. De […]

Otydlig koppling mellan läkare och läkemedelsindustrin

Ekonomiska transaktioner mellan läkemedelsindustri och läkare i nio europeiska länder, däribland Sverige, har undersökts. Sverige har stora stora brister i redovisningen.

Endast i Storbritannien, redovisas transaktionerna på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt.

I flera länder, däribland Sverige, som valt ett system för självsanering, där läkemedelsföretagen själva åläggs att stå för redovisningen fungerar det sämst, menar forskarna.

De […]

SOS Alarm: Inför sanktioner vid missbruk av nödnumret 112

SOS Alarm vill i sitt remissvar till Blåljusutredningen lyfta fram de hot som svensk alarmeringstjänst utsätts för, och gå hårdare fram mot busringarna.

Man anser att utredningen fokuserar enbart på fysiskt våld och missar den stora grupp som arbetar inom svensk alarmeringstjänst som dagligen får ta emot grova verbala hot och trakasserier i sin yrkesutövning.

– […]

Få unga återfaller i sexuella brott

Få unga vuxna män som i tonåren begått sexuella övergrepp återfaller efter behandling, visar forskning från Göteborgs universitet.

För tio år sedan gjordes en studie om 45 tonåringar som begått sexuella övergrepp. I sin avhandling har Sara Ingevaldson följt upp hur det gått. Ur brottsstatistik kunde hon konstatera att tjugonio hade återfallit i någon typ […]