Vaccination mot mässling kan tidigareläggas

Folkhälsomyndigheten utreder om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund bör tidigareläggas inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

På grund av mässlingsutbrottet i Västra Götalandsregionen kommer alla barn i regionen att erbjudas kombinerat vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin) från 12 månaders ålder i samband med besök på BVC.

Enligt det nationella vaccinationsprogrammet ska […]

Miljonstöd till unga med psykisk ohälsa

Socialstyrelsen ska fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa.

Samtidigt beslutar regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag på totalt 360 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården.

– De barn och unga som är i behov […]

Rättsmedicinalverket anser att deras bedömningar är rätt

Efter en del kritik har nu Rättsmedicinalverket kvalitetsgranskat bedömningen av knäleden hos ensamkommande asylsökande. Två specialister i barnradiologi har granskat 209 ärenden där knäleden bedömts vara mogen. I 187 av 209 ärenden, 89,5 procent, är Rättsmedicinalverkets leverantörer och sakkunniga radiologer eniga i sin bedömning.

- Det är ett väntat resultat som gör att vi kan […]

Golfare får rätt till friskvårdsbidrag

Dyrare sporter som golf och ridning ska omfattas av friskvårdsbidraget efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda skattefria förmåner i form av motions- och friskvårdsaktiviteter förutsatt att aktiviteten erbjuds hela personalen. Tidigare har inte golf och ridning ingått i friskvårdsbidraget eftersom det inte har klassats som enklare form av motion […]

Brist på donatorer skapar centrum

Regeringen vill att fler donerar organ och därför ska Socialstyrelsen inrätta ett nytt donationscentrum.

– Vi måste främja fler organdonationer. Vi måste öka takten både här och nu, men även långsiktigt, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Jag kommer under våren tillsätta en ny utredning om organdonation för att kunna ändra lagstiftning för att underlätta fler donationer, […]

Nya assistansregler

Regeringen föreslår att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap för assistans.

– Genom att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och införa rätt till assistans för väntetid, beredskap och tid mellan insatser skapar vi förutsägbarhet för assistansberättigade och kommuner och ser till att personlig assistans även i fortsättningen uppfyller intentionerna i […]

Ljus påverkar hur du mår

Att vistas i dagsljus spelar roll för människors hälsa och välbefinnande. Bland annat påverkas regleringen av dygnsrytm, sömn och vakenhet, humör- och stress, enligt Folkhälsomyndigheten.

- Eftersom vi vistas så mycket inomhus är ljustillgången i bostäder och andra allmänna lokaler såsom skol- och vårdlokaler viktig. Men när städerna förtätas finns det en risk att dagsljuset […]

Klagomål ska lämnas direkt till vården

Patienter och närstående som inte är nöjda med den vård de fått ska i första hand lämna sina klagomål eller synpunkter till den verksamhet som ansvarat för vården. Verksamheten ska bekräfta att de tagit emot klagomålet och bör lämna ett svar inom fyra veckor.

Svaret ska innehålla en förklaring till vad som har hänt och […]

Barn far illa av assistansdom

Möjligheten att få personlig assistans har begränsats efter två vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Det visar en analys som Socialstyrelsen har gjort. Domarna har fått direkta konsekvenser för både kommuner, enskilda och närstående. Barn är överrepresenterade i den grupp som påverkats av domarna.

Socialstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av två […]

Bättre behandling minskar antalet strokepatienter

Cirka 26 500 personer drabbades av stroke under 2016, visar ny statistik från Socialstyrelsen. Både insjuknande och dödlighet i sjukdomen har minskat stadigt under 2000-talet. Men det finns regionala skillnader.

Stroke förekommer i alla åldrar men är betydligt vanligare bland äldre än yngre personer. Statistiken visar också att det är vanligare att män insjuknar i […]