Bilstödet ska utredas

Försäkringskassan ska se över om bilstöd till personer med funktionsnedsättning fungerar och hur stödet kan förbättras.

Den nya bilstödslagen trädde i kraft 1 januari 2017 för att förbättra stödet till dem med sämre ekonomiska möjligheter att köpa bil och bättre gynna dem med mest omfattande anpassningsbehov.
Försäkringskassan ska särskilt titta på konsekvenserna för dem med låga […]

Nytt dataskydd ska garantera forskning

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) har börjat tillämpas. Det är en förutsättning för att Sverige även i framtiden ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer, anser regeringen.

Regeringen föreslår ändringar i lagen om etikprövning av forskning som avser människor (etikprövningslagen), lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors […]

Antibiotika ska finnas på plats i Sverige

Folkhälsomyndigheten ska genomföra en pilotstudie för att säkerställa tillgänglighet till vissa antibiotika av särskilt medicinskt värde.

- Antibiotikaresistens är ett av de största långsiktiga hoten mot vår hälsa. Vi måste göra allt vi kan både på hemmaplan och internationellt för att säkra tillgången till antibiotika som fungerar, säger socialminister Annika Strandhäll.

Eftersom hälso- och sjukvården i […]

Mer personal behövs inom äldreomsorgen

De kommande åren står svensk vård och omsorg inför behov av både strukturella förändringar och investeringar till följd av människor blir äldre.

Med högre ålder ökar risken för multisjuklighet och demenssjukdomar och det är den gruppen av äldre som äldreomsorgen behöver rusta sig för. Användningen av välfärdsteknik bör öka och fler personer behöver anställas i […]

De som flyttar till fattiga områden blir sjuka

De som bor i fattiga bostadsområden har i genomsnitt sämre hälsa än de som bor i rika områden.

En orsak kan vara socioekonomiska faktorer som både påverkar var man bor och vilken hälsa man har. En annan orsak kan vara att bostadsområdet påverkar hälsan.

IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering studerar hälsan hos barn […]

Mer samarbete ska stoppa våld i hemmet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen ska förbättra sin förmåga att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer.

- Inga barn ska behöva dö och inga kvinnor eller män ska behöva utsättas för våld av närstående. Samhället kan och ska göra mer för att förhindra detta. Genom att bli bättre på att upptäcka och agera på […]

Webb om psykisk ohälsa bland barn och unga

Folkhälsomyndigheten ska ta fram en webbaserad utbildning om psykisk ohälsa och självmord bland barn och unga för ledare som anordnar aktiviteter för barn och unga.

- Som ledare i fotbollslaget eller musikskolan spelar man en stor roll för barns och ungdomars trygghet och utveckling. Att ha bra verktyg med sig när man upptäcker att någon […]

Tandhygienistutbildningen blir treårig

Regeringen har beslutat att förlänga tandhygienistutbildningen från två till tre års heltidsstudier.

– Mer bredd och djup i utbildningen innebär att vi kan höja kvaliteten i tandvården. Det är också positivt för kunskapsutvecklingen och forskningen inom oral hälsa, och det skapar nya möjligheter till livslångt lärande för tandhygienisterna, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre […]

Legitimation för kuratorer

Legitimation ska införas för kuratorer inom hälso- och sjukvården. Nu inför därför regeringen en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen som ska vara grunden för legitimation.

Hälso- och sjukvårdskuratorsexamen blir en yrkesexamen på avancerad nivå och omfattas av 60 högskolepoäng. För examen ställs också krav på avlagd socionomexamen eller annan motsvarande examen. Den totala omfattningen av utbildningen (socionomexamen […]

Biologiska läkemedel bäst mot psoriasis

Biologiska läkemedel förbättrar psoriasis hos fler med medelsvår och svår psoriasis än vanliga syntetiska läkemedel, konstaterar SBU (SBU Statens beredning för medicinsk och social utvärdering).

Mellan 2 och 4 procent av befolkningen har psoriasis, som är en kronisk sjukdom. Psoriasis visar sig främst i huden, men är en systemsjukdom i vilken immunförsvaret spelar en viktig […]