Mer jämlik vård

Regeringen tillsätter en utredare som ska se över en mer jämlik vård i hela landet.

– Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Vården ska vara jämlik, av god kvalitet och bygga på bästa tillgängliga kunskap. För att […]

Jämför priset för tandläkarbesök

Regeringen har beslutat om att få fram en hemsida där vem som helst kan gå in och göra en prisjämförelse för tandvården.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har sedan tidigare i uppdrag att ta fram en digital prisjämförelsetjänst för tandvård. Nu har regeringen även beslutat att TLV får 1 000 000 kr för att ta fram […]

Ojämna bedömningar vid sjukskrivning för psykisk ohälsa

Riksrevisionen anser att vid bedömning av sjukskrivning ska Försäkringskassan bli bättre på att använda det försäkringsmedicinska beslutsstödet.

För att en sjukskriven person ska kunna beviljas sjukpenning ska Försäkringskassan utreda ärendet och pröva den sjukes arbetsförmåga.

Till sin hjälp har handläggaren det så kallade försäkringsmedicinska beslutsstödet, som tagits fram av Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Beslutsstödet innehåller bland annat […]

Ny lag ska ge bättre rehab

Landstingen ska bli skyldiga att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter som har ett särskilt behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet, enligt ett regeringsförslag.

 

– Det finns ett behov av mer stöd till den som blir sjukskriven för att komma tillbaka till jobbet. Vi har satsat på rehabiliteringskoordinatorer som […]

Svårt för äldre öppna sina mediciner

I Europa tar hälften av dem som är över 80 år fler än sex mediciner per dag, men ändå är förpackningarna sällan anpassade för den äldre målgruppens behov.

Medicinska förpackningar kan vara burkar, blister, flaskor, sprejer, pipetter och tuber. Ofta har äldre människor svårt att öppna förpackningarna och det är heller inte ovanligt att mediciner […]

Barnhälsovården ska göra fler hembesök

Socialstyrelsen ska arbeta fram en pilotverksamhet som går att utvärdera om barnhälsovård. Syftet är att öka förutsättningarna för jämlik hälsa och vård.

– Barn som växer upp i socioekonomiskt utsatta familjer har ofta har en sämre hälsa än andra barn. Detta måste vi ändra på, förutsättningarna för en god hälsa måste vara jämlik och lika […]

Samordning ska stärka regionalt folkhälsoarbete

Länsstyrelserna i Stockholms och Västerbottens län ska ta fram en plan för var sitt pilotprojekt. Syftet är att utveckla metoder och arbetssätt för samordning av stärkt regionalt folkhälsoarbete.

– För att nå regeringens mål om att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation krävs ett aktivt arbete på alla nivåer. En bättre och mer jämlik […]

Nära tre gånger mer pengar till landstingens sjukvård sedan 2014

3 738 500 000 kronor betalades ut från staten till landstingen för vården 2014, regeringen har i år satsningar till landstingen på 10 150 180 000 kronor.

– Sverige har en vård med bra medicinska resultat, men tillgängligheten och närheten är inte tillräckligt bra. Regeringen satsar framförallt för fler anställda och kortare vårdköer, en bättre […]

Regeringen vill minska äldres ensamhet

Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre mellan 65 och 80 år, enligt forskning. Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna ska nu få pengar till ett projekt som ska engagera äldre att söka upp andra äldre.

- Få äldre vill prata om sin ensamhet för att det känns tabubelagt […]

Stort intresse för statligt rehabiliteringsstöd

Varannan riksdagskandidat är positiv till ett statligt rehabiliteringsstöd för reumatiker, som skulle kunna öka tillgången till god rehabilitering oavsett bostadsort.

Reumatikerförbundet har undersökt hur riksdagskandidaterna ställer sig till ett statligt rehabiliteringsstöd, som landsting och kommuner skulle kunna söka medel från för att möjliggöra en jämlik rehabilitering.

Nästan varannan kandidat på valbar plats har visat sig vara […]