Nära tre gånger mer pengar till landstingens sjukvård sedan 2014

3 738 500 000 kronor betalades ut från staten till landstingen för vården 2014, regeringen har i år satsningar till landstingen på 10 150 180 000 kronor.

– Sverige har en vård med bra medicinska resultat, men tillgängligheten och närheten är inte tillräckligt bra. Regeringen satsar framförallt för fler anställda och kortare vårdköer, en bättre […]

Regeringen vill minska äldres ensamhet

Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalité hos äldre mellan 65 och 80 år, enligt forskning. Pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF pensionärerna ska nu få pengar till ett projekt som ska engagera äldre att söka upp andra äldre.

- Få äldre vill prata om sin ensamhet för att det känns tabubelagt […]

Stort intresse för statligt rehabiliteringsstöd

Varannan riksdagskandidat är positiv till ett statligt rehabiliteringsstöd för reumatiker, som skulle kunna öka tillgången till god rehabilitering oavsett bostadsort.

Reumatikerförbundet har undersökt hur riksdagskandidaterna ställer sig till ett statligt rehabiliteringsstöd, som landsting och kommuner skulle kunna söka medel från för att möjliggöra en jämlik rehabilitering.

Nästan varannan kandidat på valbar plats har visat sig vara […]

Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Hur kan välfärdstekniken bättre tas tillvara inom äldreomsorgen ska nu undersökas i en utredning som tillsatts av regeringen.

– En ökad användning av välfärdsteknik kan stärka självständigheten och öka tryggheten och livskvaliteten för äldre. Välfärdsteknik kan dessutom avlasta personalen, de kan få mer tid till omsorgsarbetet vilket i sin tur kan bidra till att minska […]

Socialtjänstens krisberedskap ska utvärderas efter värmeböljan

– Sommarens extremväder satte socialtjänstens verksamheter under hårt tryck. Inte minst äldre blev särskilt sårbara av den kraftiga värmen. Nu är det viktigt att vi analyserar hur förmågan att hantera kriser ser ut så att vi kan stå ännu bättre rustade inför framtiden, säger äldreminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska utvärdera socialtjänstens och den kommunala hälso- […]

Stort söktryck på utbildning för invandrade läkare

Lunds universitet genomför en intensivutbildning för nyanlända utomeuropeiska läkare som saknar svensk läkarlegitimation. Målet är att deltagarna ska klara Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare i december.

Den 20 augusti startar den femton veckor långa utbildningen för ett 20-tal läkare utbildade utanför EU/EES. De har fått sina platser i tuff konkurrens.

– Antalet sökande har nästan tredubblats jämfört […]

Svensk sjukvård ska kunna hantera allvarliga händelser

Regeringen tillsätter en utredning som ska göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser som stora bränder, smittsamma sjukdomar, terrorattacker och stärkt beredskap.

- Vi måste säkerställa att vården alltid och i hela Sverige kan hantera allvarliga händelser och kris. Det är en del av vårt arbete med att skapa […]

Internet ska hjälpa mot depression

Stockholms landsting får av regeringen 2,2 miljoner kronor för att utveckla och utvärdera en metod för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för effektiv behandling mot psykisk ohälsa.

– Vi måste utnyttja teknikens möjligheter bättre. Det har visat sig att internet-KBT kan ge samma effekt som vanlig KBT, samtidigt som fyra gånger fler patienter kan få hjälp. […]

Arbetssituationen för personliga assistenter utreds

Över 70 000 personer arbetar som personliga assistenter och yrkesgruppen är Sveriges elfte största yrkesgrupp. Majoriteten som arbetar som personliga assistenter är kvinnor (76%). Nu vill regeringen utreda behovet av utbildningsinsatser och förbättringsåtgärder för yrkesgruppen.

- Bakgrunden är att vi inte har någon tidigare kartläggning av det elfte största yrket i Sverige. Det finns ett […]

Tryggare för den som lämnar sjukförsäkringen för Arbetsförmedlingen

Om man lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och inför 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.

 

– Det nuvarande systemet skapar helt orimliga konsekvenser för människor. Det kan inte vara […]