Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Hur kan välfärdstekniken bättre tas tillvara inom äldreomsorgen ska nu undersökas i en utredning som tillsatts av regeringen.

– En ökad användning av välfärdsteknik kan stärka självständigheten och öka tryggheten och livskvaliteten för äldre. Välfärdsteknik kan dessutom avlasta personalen, de kan få mer tid till omsorgsarbetet vilket i sin tur kan bidra till att minska […]

Socialtjänstens krisberedskap ska utvärderas efter värmeböljan

– Sommarens extremväder satte socialtjänstens verksamheter under hårt tryck. Inte minst äldre blev särskilt sårbara av den kraftiga värmen. Nu är det viktigt att vi analyserar hur förmågan att hantera kriser ser ut så att vi kan stå ännu bättre rustade inför framtiden, säger äldreminister Lena Hallengren.

Socialstyrelsen ska utvärdera socialtjänstens och den kommunala hälso- […]

Stort söktryck på utbildning för invandrade läkare

Lunds universitet genomför en intensivutbildning för nyanlända utomeuropeiska läkare som saknar svensk läkarlegitimation. Målet är att deltagarna ska klara Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare i december.

Den 20 augusti startar den femton veckor långa utbildningen för ett 20-tal läkare utbildade utanför EU/EES. De har fått sina platser i tuff konkurrens.

– Antalet sökande har nästan tredubblats jämfört […]

Svensk sjukvård ska kunna hantera allvarliga händelser

Regeringen tillsätter en utredning som ska göra en total översyn av hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser som stora bränder, smittsamma sjukdomar, terrorattacker och stärkt beredskap.

- Vi måste säkerställa att vården alltid och i hela Sverige kan hantera allvarliga händelser och kris. Det är en del av vårt arbete med att skapa […]

Internet ska hjälpa mot depression

Stockholms landsting får av regeringen 2,2 miljoner kronor för att utveckla och utvärdera en metod för internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för effektiv behandling mot psykisk ohälsa.

– Vi måste utnyttja teknikens möjligheter bättre. Det har visat sig att internet-KBT kan ge samma effekt som vanlig KBT, samtidigt som fyra gånger fler patienter kan få hjälp. […]

Arbetssituationen för personliga assistenter utreds

Över 70 000 personer arbetar som personliga assistenter och yrkesgruppen är Sveriges elfte största yrkesgrupp. Majoriteten som arbetar som personliga assistenter är kvinnor (76%). Nu vill regeringen utreda behovet av utbildningsinsatser och förbättringsåtgärder för yrkesgruppen.

- Bakgrunden är att vi inte har någon tidigare kartläggning av det elfte största yrket i Sverige. Det finns ett […]

Tryggare för den som lämnar sjukförsäkringen för Arbetsförmedlingen

Om man lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och inför 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.

 

– Det nuvarande systemet skapar helt orimliga konsekvenser för människor. Det kan inte vara […]

Pengar för att bekämpa prostatacancer

Regeringen ger 8,4 miljoner kronor till de regionala cancercentrumen för att PSA-provtagningen (prostatacancer) ska bli mer strukturerad och jämlik, ett steg på vägen mot screening.

I dagsläget är det oklart hur män i Sverige informerats om för- och nackdelar med PSA-test inför provtagning. Informationen som ges om PSA-testning är också ofta bristfällig. Regeringen beslutar därför […]

Antalet digitala läkarbesök har ökat kraftigt

Patienter i storstäderna är de mest frekventa användare av digitala läkarbesök och 90 procent av dem är under 50 år, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, därför föreslås att detta sker nationellt.

Utvecklingen av olika digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren, både i […]

Donationer ökar i söder

Donationsfrekvensen har ökat det senaste året i Kalmar, Östergötland och Jönköping med så mycket som 56 procent jämfört med året före. Även södra regionen, med Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland, rapporterar en ökning av donationsfrekvensen, där med 38 procent.

– Det här är såklart glädjande och resultatet av satsningar på organisation, utbildning och samverkan […]