Fler 11-åringar har psykosomatiska besvär

Psykosomatiska besvär bland 11-åringar har ökat och är nu den högsta sedan undersökningen startades i mitten av 1980-talet av av Folkhälsomyndigheten.

Skolbarns hälsovanor är en återkommande enkätundersökning bland 11-, 13- och 15-åringar som senast genomfördes under år 2017/18.

För flickor har andelen med flera psykosomatiska besvär ökat från 29 till 41 procent, medan andelen bland pojkar […]

Ojämlikheten i hälsa har ökat bland kvinnor

Den svenska befolkningen lever allt längre, men livslängd och hälsa varierar mellan olika socioekonomiska grupper. En ny IFAU-rapport finner att ojämlikheten i hälsa har ökat bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män.

Risken att dö i 30–60-årsåldern har minskat för män, men de sociala skillnaderna är fortfarande stora.Fattiga och lågutbildade män dör […]

Regeringen vill veta mer om ätstörningar och ADHD

Socialstyrelsen ska se över kunskapsläget av personer med ätstörningar, och för vuxna med ADHD.

- Unga kvinnor är särskilt drabbade av olika typer av ätstörningar och psykisk ohälsa. Det är ett samhällsproblem vi måste möta med mer kunskap. Jag vill gärna se någon form av nationellt stöd till vården, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Vi ser […]

Sverige får fina resultat när sjukvård jämförs

Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet i jämförelse med sjukvården i tolv EU-länder. Men när det gäller väntetiderna ligger Sverige på fjärde plats.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en internationell jämförelse om hur den svenska sjukvården står sig i förhållande till sjukvården i 12 andra EU-länder som […]

Fast läkare inom primärvården

Sedan mars 2017 arbetar regeringens utredare Anna Nergårdh med moderniseringen av svensk hälso- och sjukvård. Det handlar om att långsiktigt stärka svensk primärvård och den nära vården.
– Det är inte ett eller två enskilda förslag som kan göra skillnad, men väljer man att gå vidare med förslagen i sin helhet är det en primärvårdsreform […]

Snabbare bli specialistläkare

Regeringen föreslår att allmäntjänstgöringen (AT) för läkare tas bort. Dessutom föreslår regeringen att en bastjänstgöring (BT) inrättas som en fristående första del i specialiseringstjänstgöringen.

– Vi har ett stort problem idag med att många läkarstudenter får vänta onödigt länge på en AT-plats. Genom att korta vägen till att bli färdig specialist får läkarna fler yrkesverksamma […]

Socialstyrelsen ska se över sjukvårdens köer

Socialstyrelsen ska följa upp hälso- och sjukvårdens tillgänglighet med fokus på väntetider.

 

– Att korta köerna i vården är av största vikt för en trygg och tillgänglig vård för vanligt folk i hela landet. Det är landstingen som är ansvariga för utförandet av vården. För att de ska kunna korta köerna och för att regeringen […]

Ny demensstrategi

Regeringen har beslutat om en nationell demensstrategi där sju strategiska förbättringsområden pekas ut, bland annat stödet till anhöriga och familj samt kompetens och personal.

- Allt fler blir äldre och drabbas av demenssjukdom och vi måste möta den utvecklingen med kunskap och ett mer systematiskt arbete och nu har vi äntligen en demensstrategi, säger äldreminister […]

Bättre kontroll av cancerpatienter

Regeringen efterfrågar bättre rehabilitering för cancerpatienter. Försäkringskassan ska analysera och lämna förslag på hur man kan ge bättre stöd tillbaka till hälsa och arbete för de som fått cancer. Samverkan mellan Försäkringskassan och de regionala cancercentrumen ska också utvecklas.

– Antalet personer som får cancer kommer att öka kraftigt i framtiden. Rehabiliteringen måste fungera och alla […]

Listeriautbrott i Västra Götaland

Sedan i februari har sex listeriafall och ett misstänkt fall rapporterats i Västra Götaland. Samtliga fall är hemmahörande i Västra Götaland och har varit äldre eller haft bakomliggande sjukdomar.

Utredning för att hitta smittkällan har pågått i samarbete med kommunala myndigheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Kylda enportionsrätter har visat på samma typ av listeria som hos […]