Pengar för att bekämpa prostatacancer

Regeringen ger 8,4 miljoner kronor till de regionala cancercentrumen för att PSA-provtagningen (prostatacancer) ska bli mer strukturerad och jämlik, ett steg på vägen mot screening.

I dagsläget är det oklart hur män i Sverige informerats om för- och nackdelar med PSA-test inför provtagning. Informationen som ges om PSA-testning är också ofta bristfällig. Regeringen beslutar därför […]

Antalet digitala läkarbesök har ökat kraftigt

Patienter i storstäderna är de mest frekventa användare av digitala läkarbesök och 90 procent av dem är under 50 år, visar en kartläggning som Socialstyrelsen gjort. Förutsättningarna för kvalitetsuppföljning av digitala vårdtjänster skiljer sig mellan landstingen, därför föreslås att detta sker nationellt.

Utvecklingen av olika digitala vårdtjänster har gått snabbt de senaste åren, både i […]

Donationer ökar i söder

Donationsfrekvensen har ökat det senaste året i Kalmar, Östergötland och Jönköping med så mycket som 56 procent jämfört med året före. Även södra regionen, med Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland, rapporterar en ökning av donationsfrekvensen, där med 38 procent.

– Det här är såklart glädjande och resultatet av satsningar på organisation, utbildning och samverkan […]

Överbehandling av sjuka turister utomlands

Turkiet är det land där överbehandling är vanligast av svenska turister. Enligt siffror från SOS International sker eller görs försök till överbehandling i cirka 40 procent av alla fall som anmäls till dem. Det är även vanligare att onödiga operationer genomförs i Turkiet jämfört med andra semesterdestinationer.

– Det vi ser är att överbehandling främst […]

Fler kan räddas från hjärtstopp

 När ett 112-samtal om misstänkt hjärtstopp kommer in till SOS-centralen skickas ett larm ut till de registrerade sms-livräddare. SOS Alarm har nu tecknat avtal med Heartrunner Sweden om sms-livräddning. Med det nya avtalet kan 18 landsting och regioner aktivera tjänsten.

– När en människa drabbas av hjärtstopp är tidsfaktorn otroligt viktig. För varje minut som […]

Bättre behandling av hepatit

Situationen för patienter med hepatit C har blivit bättre tack vare nya och effektiva läkemedelsbehandlingar. Samtidigt är det svårt att nå ut med behandling. Därför ska Folkhälsomyndigheten analysera hur smittspridning av hepatit C kan hindras och behandlingen förbättras.

– Hepatit C är en sjukdom som dödar många svenskar varje år. Om vi ska lyckas med […]

Barns skydd mot smittsamma sjukdomar ska stärkas

Folkhälsomyndigheten ska förstärka arbetet med information om vaccinationer  till barn och deras föräldrar. Myndigheten får 10 miljoner kronor.

- Vaccinationer är ett av de mest effektiva sätten att förebygga sjukdomar. Felaktig information kan försvåra för föräldrar att göra välgrundade val kring sina barns vaccination, säger socialminister Annika Strandhäll.

- Missuppfattningarna kring vaccinationer är många. Därför behöver vi […]

De allra flesta unga trivs med sina liv

De allra flesta tonåringar är tillfreds med livet, rapporterar Folkhälsomyndigheten. Även om andelen med psykosomatiska besvär har ökat över tid så har livstillfredsställelsen varit stabil sedan år 2001/02.

De allra flesta 11-, 13- och 15-åringar är tillfreds med sina liv. Men det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkar. Bland de 13-åriga flickorna uppger 81 […]

Pengar för att stoppa självmord

Folkhälsomyndigheten ska jobba  för att minska fördomarna kring psykisk ohälsa och självmord har regeringen beslutat.

- Regeringen har satsat stora resurser på att stärka arbetet kring psykisk ohälsa. Ett sätt att förebygga psykisk ohälsa och självmord är att öka kunskapen om dessa frågor i befolkningen. Personer som mår psykiskt dåligt ska inte stigmatiseras i samhället och […]

Bilstödet ska utredas

Försäkringskassan ska se över om bilstöd till personer med funktionsnedsättning fungerar och hur stödet kan förbättras.

Den nya bilstödslagen trädde i kraft 1 januari 2017 för att förbättra stödet till dem med sämre ekonomiska möjligheter att köpa bil och bättre gynna dem med mest omfattande anpassningsbehov.
Försäkringskassan ska särskilt titta på konsekvenserna för dem med låga […]