Modernare byggregler

Kommittén för modernare byggregler har lämnat en rapport som pekar på ett antal vägval som är viktiga för att modernisera dagens byggregler.

Kommittén för modernare byggregler har under det senaste året träffat 220 professionella tillämpare av byggregelverket och representanter för brukare av bostäder. Förutom rundabordssamtal med olika organisationer har kommittén besökt 15 kommuner, från Kiruna […]

Stockholm–Helsingfors på 30 minuter

Stockholm–Helsingfors på 30 minuter kan vara verklighet om tio år. Norden kan sätta standarden för resten av världen för snabb, prisvärd och miljövänlig transport. Men först måste man komma
överens om gemensamma lagar och regler i Norden för Hyperloop.

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling fick under sitt sommarmöte i finska Torneå en presentation […]

Av |30 juli, 2018|Infrastruktur, Nyheter, Trafik|

Sverige ska leda AI-samarbete

Norden och Baltikum stärker sitt samarbetet kring artificiell intelligens (AI). Sverige ska leda samarbetet.

- Vår region är Europas ledande inom digitalisering. Dagens AI-deklaration innebär ett utökat samarbete mellan länderna. Nu tar vi i Sverige också på oss att leda det nordiskt-baltiska samarbetet in i nästa steg genom driva arbetet framåt och föreslå nödvändiga åtgärder, […]

Av |15 maj, 2018|Infrastruktur, Nyheter|

Trafikverket ska utvärdera snöröjningen

Trafikverket ska utvärdera snöröjningen på de statliga vägarna och järnvägarna under den gångna vintern. En handlingsplan med konkreta förbättringsåtgärder ska också tas fram.

– Det är viktigt att vi har ett fungerande och pålitligt transportsystem i hela landet. Den hårda vintern har satt snöröjningen på prov och nu vill regeringen säkerställa att den fungerar bättre framöver, […]

Av |15 maj, 2018|Infrastruktur, Nyheter|

Europa ska sammanlänkas

I februari 2017 öppnade Europeiska kommissionen en utlysning inom transportområdet om totalt ca 135 miljard euro (2017 Transport Blending Call). Nu säger regeringen ja till ansökan om medfinansiering från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

– Det är positivt att vi kan tillstyrka så många ansökningar inom transportområdet. En väl fungerande infrastruktur är högt prioriterat […]

  • Genom flygledning på distans, Remote Tower Services, RTS, kan flygledarna utföra sitt arbete från en central - som kan vara placerad på en helt annan plats än den aktuella flygplatsen. Genom flygledning på distans, Remote Tower Services, RTS, kan flygledarna utföra sitt arbete från en central - som kan vara placerad på en helt annan plats än den aktuella flygplatsen.

Flygledning på distans utreds

Luftfartsverket ska redovisa konsekvenserna av flygledning på distans.

– Utvecklingen av flygledning på distans på svenska flygplatser skapar nya tekniska möjligheter men också nya utmaningar. Regeringen begär nu en samlad analys av vilka konsekvenser introduktionen av den nya tekniken innebär, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Flygledningen vid de tio flygplatser som staten ansvarar för och som utgör […]

Av |3 april, 2018|Infrastruktur, Nyheter, Trafik|

Sverige riskerar missa EU:s infrastrukturmål

Sverige riskerar att missa EU:s mål om ett sammanhållet stomnät, enligt en granskning från Riksrevisionen.

EU har sedan 2013 en gemensam planering för infrastruktur. Syftet är att senast år 2030 ha skapat effektiva och högkvalitativa transportkorridorer, eller stomnät, inom hela EU. Detta har Sverige varit med om att förhandla fram, och åtagit sig att utföra.

Regeringen […]

Av |24 november, 2017|Infrastruktur, Nyheter|

Tågen ska gå som på räls

Nu måste Trafikverket säkerställa hanteringen av störningar i tågtrafiken. Regeringen tillskjuter 215 miljoner kronor under perioden 2018-2020 till Trafikverket.

– Vi har sett att när det uppstår störningar och stopp i tågtrafiken så har tiden för evakuering av passagerare och röjning av spåren i många fall dragit ut på tiden. En del av anledningen till […]

Av |24 november, 2017|Infrastruktur, Nyheter|

Nya isbrytare på gång

De fem statsisbrytarna ska bytas ut senast år 2030 och projektering av den första nya isbrytaren bör påbörjas inom kort, föreslår Sjöfartsverket.

Den svenska isbrytarflottan består av Ale, Atle, Ymer och Frej byggda under 1970-talet samt Oden, byggd 1988. Isbrytarna är väl underhållna, men börjar bli ålderstigna.

- Om ingenting görs åt den svenska isbrytarflottan kommer […]

Miljökompensationsstöd för godstransporter på järnväg

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, har fem förslag för att öka tågens konkurrenskraft så att mer gods kan gå på järnväg och utsläppen från transportsektorn minska.

- Godstransportpolitiken har varit extremt eftersatt av ett antal regeringar. Nu har sittande regering en unik möjlighet att lägga fram en samlad strategi med skarpa styrmedel som […]