Europa ska sammanlänkas

I februari 2017 öppnade Europeiska kommissionen en utlysning inom transportområdet om totalt ca 135 miljard euro (2017 Transport Blending Call). Nu säger regeringen ja till ansökan om medfinansiering från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa.

– Det är positivt att vi kan tillstyrka så många ansökningar inom transportområdet. En väl fungerande infrastruktur är högt prioriterat […]

  • Genom flygledning på distans, Remote Tower Services, RTS, kan flygledarna utföra sitt arbete från en central - som kan vara placerad på en helt annan plats än den aktuella flygplatsen. Genom flygledning på distans, Remote Tower Services, RTS, kan flygledarna utföra sitt arbete från en central - som kan vara placerad på en helt annan plats än den aktuella flygplatsen.

Flygledning på distans utreds

Luftfartsverket ska redovisa konsekvenserna av flygledning på distans.

– Utvecklingen av flygledning på distans på svenska flygplatser skapar nya tekniska möjligheter men också nya utmaningar. Regeringen begär nu en samlad analys av vilka konsekvenser introduktionen av den nya tekniken innebär, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Flygledningen vid de tio flygplatser som staten ansvarar för och som utgör […]

Av |3 april, 2018|Infrastruktur, Nyheter, Trafik|

Sverige riskerar missa EU:s infrastrukturmål

Sverige riskerar att missa EU:s mål om ett sammanhållet stomnät, enligt en granskning från Riksrevisionen.

EU har sedan 2013 en gemensam planering för infrastruktur. Syftet är att senast år 2030 ha skapat effektiva och högkvalitativa transportkorridorer, eller stomnät, inom hela EU. Detta har Sverige varit med om att förhandla fram, och åtagit sig att utföra.

Regeringen […]

Av |24 november, 2017|Infrastruktur, Nyheter|

Tågen ska gå som på räls

Nu måste Trafikverket säkerställa hanteringen av störningar i tågtrafiken. Regeringen tillskjuter 215 miljoner kronor under perioden 2018-2020 till Trafikverket.

– Vi har sett att när det uppstår störningar och stopp i tågtrafiken så har tiden för evakuering av passagerare och röjning av spåren i många fall dragit ut på tiden. En del av anledningen till […]

Av |24 november, 2017|Infrastruktur, Nyheter|

Nya isbrytare på gång

De fem statsisbrytarna ska bytas ut senast år 2030 och projektering av den första nya isbrytaren bör påbörjas inom kort, föreslår Sjöfartsverket.

Den svenska isbrytarflottan består av Ale, Atle, Ymer och Frej byggda under 1970-talet samt Oden, byggd 1988. Isbrytarna är väl underhållna, men börjar bli ålderstigna.

- Om ingenting görs åt den svenska isbrytarflottan kommer […]

Miljökompensationsstöd för godstransporter på järnväg

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, har fem förslag för att öka tågens konkurrenskraft så att mer gods kan gå på järnväg och utsläppen från transportsektorn minska.

- Godstransportpolitiken har varit extremt eftersatt av ett antal regeringar. Nu har sittande regering en unik möjlighet att lägga fram en samlad strategi med skarpa styrmedel som […]

Enklare betala ut statliga pengar till mindre flygplatser

Regeringen förenklar reglerna för att kunna betala ut offentliga stöd till driften av de icke-statliga flygplatserna.

De nya reglerna, som träder ikraft den 1 januari 2018, bygger på ett beslut som EU-kommissionen tog i våras och innebär att det blir möjligt för det offentliga att täcka förlusterna för alla flygplatser som har mindre än 200 […]

Av |31 oktober, 2017|EU, Infrastruktur, Nyheter|

Åka tåg på samma villkor inom EU

EU-kommissionen har förstärkt tågpassagerares rättigheter inom EU. Alla tågpassagerare ska ha samma rättigheter i hela EU och att man vill förbättra resenärernas tillgång till information om vad man har rätt till vid förseningar och inställda resor.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet med ansvar för transportfrågor, hoppas att förslaget stärker tågets position inom Europa när det […]

Av |2 oktober, 2017|EU, Infrastruktur, Nyheter, Trafik|

Nattåg till Duved

Trafikverket ska ingå avtal om daglig nattågstrafik till och från Jämtland på sträckan Stockholm-Duved med trafikstart senast den 1 juni 2018, enligt regeringens budgetproposition.

I april 2016 genomförde operatören en neddragning av nattågstrafiken på sträckan Stockholm-Duved.

– Nu ska Sveriges framgångar komma alla till del, i hela landet. Klimatomställningen ska fortsätta och Sverige ska bli världens […]

Ja till flygplats i Sälen

EU-kommissionen säger ja till regeringens investeringsstöd på 250 miljoner kronor till en flygplats i Sälen.

- En utbyggd flygplats i området är viktigt för att fortsätta utveckla besöksnäringen och skapa nya jobb i Dalarna, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Dalarna är en framgångsrik region inom svensk besöksnäring och ligger på plats 4 av 21 regioner […]