Sverige i digitaliseringstoppen

Sverige är tredje bästa landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. World Economic Forum, WEF, har lämnat sin årliga mätning där länder rankas efter hur informationssamhället har utvecklats.

- Alla länder inser att digitalisering är ett måste för att vara konkurrenskraftiga och säkra jobb och välfärd. I den stenhårda konkurrens som råder mellan länder […]

Av |8 juli, 2016|Infrastruktur, Nyheter|

Privata ska hjälpa till med infrastrukturen

En kommitté ska utreda om större offentliga infrastrukturinvesteringar kan finansieras genom uttag av en särskild skatt eller avgift.

Kommittén ska undersöka hur kommersiella fastighetsägares fastigheter har ökat i värde tack vare en infrastrukturinvestering och hur de kan bidra till finansieringen av investeringen. Uppdraget omfattar inte förändrad beskattning av eller uttag av avgift på bostäder.

I uppdraget […]

Nattågstrafiken till övre Norrland behövs även i framtiden

Jodå, Trafikverket anser att det finns skäl att fortsätta med den kostsamma nattågstrafiken mellan Stockholm och övre Norrland även efter 2018. Myndigheten har utrett frågan och presenterat tre alternativ hur det kan gå till – dock utan att ställning till vilket som kan anses bäst. Men trafiken kan komma att halveras.

Trafikverket har i uppdrag […]

Dubbelspår blir fyrspårigt år 2023 på södra stambanan

I slutet av 2017 börjar Trafikverket bygga två nya spår, som utvecklar sträckan Flackarp – Arlöv på södra stambanan mellan Lund och Malmö till att bli fyrspårig. Färdig för trafik 2023. Detta står klart sedan Trafikverket nu har fastställt en detaljerad järnvägsplan.

– Att vi nu har en fastställd järnvägsplan känns mycket bra. Det är […]

Jönköping blir navet i framtida höghastighetsjärnvägen

Om det någonsin blir en höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg/Malmö är Jönköping den mest säkre ”vinnaren”. Under onsdagen kom den statliga utredningen Sverigeförhandlingen överens med Jönköpings kommun om att göra denna punkt vid Vätterns södra ände till navet när den nya höghastighetsjärnvägen är på plats.

Jönköpings kommun beredd att bygga 10.000 bostäder, medfinansiera den […]

Samhällsekonomisk kalkyl gjordes inte för Arlandabanan

Att staten gick ihop med privata finansiärer för att bygga och driva Arlandabanan har i huvudsak fungerat bra, bedömer Riksrevisionen som har granskat Sveriges första och hittills enda större projekt med så kallad OPS-finansiering, det vill säga samverkan mellan offentligt och privat.

Granskningen som Riksrevisionen genomfört visar att det finns lärdomar att dra om […]

Dags att släppa ratten

Sverige kan redan nästa år tillåta försök med helt självkörande fordon. Ett förslag har nu lagts som kan göra Sverige attraktivt för sådana biltester.

Förslaget innebär försök med fordon som på vissa vägsträckor kör själv utan någon förare.

– Möjligheten att kunna bedriva försöksverksamhet i riktig trafik är viktig för att kunna ta nästa steg i […]

Ökad kust- och inlandssjöfart

Sjöfartsverket ska se över om det går att öka kust- och inlandssjöfart i Sverige.

Sedan över ett år tillbaka är inlandssjöfart tillåten på Vänern via Göta älv ner till Göteborg samt på Mälaren ut till Stockholm respektive Södertälje kanal. På den Europeiska kontinenten är inlandssjöfart ett vanligt godstransportmedel. Men det finns ännu ingen inlandssjöfart i […]

Av |26 februari, 2016|Infrastruktur, Nyheter|

Bättre planering ska ge billigare byggen

Bygg- och återvinningsindustrin ska få ett nytt planeringsverktyg. Allt för att tillgängliga resurser ska kunna användas effektivare. Anna Fredriksson, forskare inom bygglogistik vid Linköpings universitet, leder projektet som det statliga Vinnova finansierar.

– Inom både bygg- och återvinningsindustrin saknas en taktisk nivå för planering. De är duktiga på att planera det dagliga, men för att […]

  • Från Kaknästornet i Stockholm sänder statliga Teracom tv och radio. Bör detta bolag även i framtiden vara statligt? Detta utreds av Riksrevisionen, som inlett en granskning av  bolaget och dess verksamhet Från Kaknästornet i Stockholm sänder statliga Teracom tv och radio. Bör detta bolag även i framtiden vara statligt? Detta utreds av Riksrevisionen, som inlett en granskning av bolaget och dess verksamhet

Ska Teracom Boxer ägas av staten?

Är det verkligen motiverat att staten äger Teracom Boxer Group? Den frågan tänker Riksrevisionen söka besvara i en inledd granskning av bolaget, som driver marknätet för radio och tv i Sverige.

Även om public service-bolagen formellt sett genomför öppna upphandlingar av sändningstjänsterna är Teracom Boxer Group i praktiken den enda aktören som kan leva […]

Av |2 februari, 2016|Infrastruktur, Nyheter|