Sveriges utrikeshandel sackar

Efter ett starkt helår 2015 minskade Sveriges export av varor och tjänster med 0,1 procent under första kvartalet i år. Även importutvecklingen försämrades kraftigt men importen ökade ändå med 0,5 procent, enligt Kommerskollegium.

Det var främst varuhandeln som drog ned handelsutvecklingen men även tjänstehandelns uppgång dämpades första kvartalet.

En starkt bidragande orsak till den minskande varuhandeln […]

Sämre för världens arbetstagare

Situationen för arbetstagare har blivit sämre på alla världens kontinenter, vilket är en viktig orsak till att inkomstklyftorna i världen ökar. Det visar världsfacket ITUC:s globala rättighetsindex. Kambodja, Indien, Turkiet och Kina, där många svenska företag har sin produktion, ligger i listans topp.

Latinamerika är den kontinent där våldet är som grövst och Colombia toppar […]

Krissamarbete över gränserna

Sverige och Norge ska koppla ihop kommunikationssystemen Rakel och Nødnett för att kunna samarbeta vid olyckor och kriser.

– Det här är ett viktigt led i att stärka vår förmåga att hantera kriser över gränserna. Smidigare kommunikation skulle bland annat underlätta räddningstjänstorganisationernas arbete vid räddningsinsatser över gränsen, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Förutom för räddningstjänstorganisationerna ska det […]

Sverige leder översyn av FN:s vapenregister

Sverige ska leda en översyn och uppdatering av FN:s register för rapportering av export och import av konventionella vapen. Men färre och färre länder rapporterar.

Ambassadör Paul Beijer blir representant för Sverige som valts till ordförande för processen, som ska rapportera till FN:s Generalförsamling i höst.

I FN:s vapenregister som inrättades år 1992 ska FNs medlemsstater […]

Organ för folkrätt och nedrustning får ny skepnad och ledning

Den återuppståndna Folkrätts- och nedrustningsdelegationen startade på tisdagen sitt arbete med ett sammanträde under ledning av utrikesministern Margot Wallström.

Den nygamla delegationen – har funnits sedan i början av 70-talet, men vid flera tillfällen bytt både namn och inriktning – ska stärka respekten för folkrätten och främja internationell nedrustning.

Delegationen, framhåller utrikesministern, ger regeringen ytterligare en […]

Sverige och Serbien förhandlar polisavtal

Illegala vapen var det givna samtalsämnet när inrikesminister Anders Ygeman träffade sin serbiska motsvarighet Nebojša Stefanovic.

– Vi har kommit överens om att ingå ett samarbetsavtal för polisen för att underlätta samarbetet och gemensamt bekämpa organiserad brottslighet, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Den serbiske inrikesministern visade även intresse för den omorganisation som svensk polis nu genomgår då deras […]

Nyinrättad arbetsgrupp för att bekämpa zikavirus

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inrättat en arbetsgrupp av europeiska experter med specialkunskaper för att bidra till det globala svaret på zikavirusinfektioner.

EMAs arbetsgrupp startades efter att Världshälsoorganisationen (WHO) den 1 februari 2016 förklarade att utbrottet av zikavirus är en risk för folkhälsan av internationell omfattning.

Det finns inga vacciner eller andra läkemedel, för att skydda […]

Utbyte av fingeravtryck

Regeringen vill ha ett närmare brottsbekämpande samarbete mellan Sverige och USA. Ett utbyte av fingeravtryck ska ske.

– Genom avtalet effektiviserar vi det informationsutbyte vi har i dag men med stärkt integritetsskydd, säger inrikesminister Anders Ygeman.

Sverige och USA kommer genom förslaget att ge varandra direktåtkomst till avidentifierade uppgifter i sina nationella fingeravtrycksregister.

– Vi byter fingeravtryck […]

Granskning av ambassaderna

Regeringen vill utreda ansvarsfördelningen, organisationen och finansieringen av migrationsverksamheten vid Sveriges ambassader och konsulat. 

Den svenska staten arbetar med migrationsfrågor både i Sverige och i utlandet. Med bland annat visum, uppehållstillstånd för studier, arbete och familjeanknytning.

Under senare år har förutsättningarna för verksamheten förändrats genom en ökad digitalisering, men också av förändrade regelverk inom EU.

Därför ska […]

Av |22 januari, 2016|Internationellt, Nyheter|

Klart med garantigivning för export till Iran

Nu väntas gamla och nya affärsrelationer byggas upp med Iran efter att sanktionerna har släppt. Den statliga myndigheten EKN återupptar nu garantigivningen för export till Iran.

– Iran är en betydande marknad för många svenska företag och det är viktigt att snabbt återetablera affärsrelationerna nu när sanktionerna har lyfts. EKN:s garantier är betydelsefulla verktyg för […]