Efter #metoo-uppropen skarpare sanktioner

Regeringen ska utreda skarpare sanktioner mot de arbetsgivare som inte följer lagstiftningen för diskriminering och trakasserier.

– Om en arbetsgivare nonchalerar lagens krav att förebygga diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen måste det få konsekvenser. Efter #metoo-uppropen under hösten stod det klart att vi behöver skärpa lagstiftningen. Nu tar vi nästa steg, säger kultur- och demokratiminister […]

Av |31 augusti, 2018|Jämställdhet, Nyheter|

Mer pengar till jämställdhetsprojekt

Regeringen ökar statsbidraget till jämställdhetsprojekt med ytterligare 5 miljoner kronor. Jämställdhetsmyndigheten kommer att kunna dela ut totalt 15 miljoner kronor under 2018.

- Målet med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma sina liv. Där är vi inte ännu. Därför är det viktigt att samhället stöttar nytänkande jämställdhetsprojekt, säger jämställdhetsminister […]

Av |19 juli, 2018|Jämställdhet, Nyheter|

Handlingsplan mot kvinnlig könsstympning

Regeringen har beslutat om en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Cirka 19 000 flickor uppskattas enligt Socialstyrelsens beräkningar ingå i en riskzon där vårdnadshavarna har en positiv attityd eller är ambivalenta till könsstympning även efter migration.

Könsstympning är sedan länge förbjudet i Sverige. Könsstympning har varit förbjudet i Sverige sedan 1982 och […]

Av |4 juli, 2018|Jämställdhet, Nyheter|

Sextrakasserier ska motarbetas

Skolverket får 50 miljoner kronor får för att bli bättre på att  inom sex- och samlevnadsundervisningen och arbetet mot sexuella trakasserier i skolan.

– I många av vittnesmålen i #metoo beskrevs övergrepp och kränkningar som aldrig ska tolereras i skolan. Grunden för övergreppen har ofta lagts när män varit pojkar. Därför är det så viktigt […]

Av |2 juli, 2018|Jämställdhet, Nyheter|

Båda föräldrarna får vara med

Regeringen föreslår att den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården från och med sextionde dagen innan beräknad förlossning. Dessutom föreslås att en förälder får rätt till föräldrapenning för att delta vid barnets inskolning till förskolan och skolan.

Inskolningen i förskolan sker ofta gradvis, och i […]

Av |11 juni, 2018|Jämställdhet, Nyheter|

Inte nog lönsamt att jobba

Bidragen till nyanlända påverkar drivkrafterna till arbete, framför allt för utrikes födda kvinnor, enligt en ny rapport från ESO.

- Det är ett komplext samspel mellan inkomst, skatt, transfereringar och barnomsorgsavgift som avgör hur väl arbete lönar sig, säger Eva Löfbom, författare till rapporten.

Sverige har en aktiv politik för mottagande och arbetsmarknadsetablering av nyanlända flyktingar. […]

Det första barnet påverkar lönen mest

Det första barnet påverkar kvinnors arbetsmarknadskarriärer mest, enligt en ny forskningsrapport från IFAU.

Kvinnors inkomster faller mycket efter första barnet. Rapportförfattarna studerar danska kvinnor som fick barn genom in-vitro fertilisering (IVF). Genom att jämföra kvinnor vars IVF-behandling resulterade i ett barn vid första försöket med kvinnor som fick upprepa behandlingen, och därför fick barn senare […]

Nordiska familjefäder är lyckliga

Familjelivet för män i Norden ger större lycka än för män i övriga Europa, visar forskning från på Mittuniversitetet.

– Det vi ser är att strävan efter ökad jämställdhet faktiskt slår igenom när det gäller hur vi upplever lycka och välbefinnande. Generellt sett så är upplevelsen av lycka större i länder som bedriver ett mer […]

Tusen viktiga kvinnor

Nu finns Svenskt kvinnobiografiskt lexikon tillgängligt i en databas. Där finns tusen kvinnor och deras insatser i det svenska samhället under århundradena. 400 experter har bidragit  under drygt två år och letts av en forskargrupp vid Göteborgs universitet.

– Tanken har funnits mycket länge, det har bara varit en fråga om tid och pengar. Från […]

Av |8 mars, 2018|Jämställdhet, Nyheter|

Arbetarkvinnor tjänar minst

Endast fyra av tio arbetarkvinnor har en fast anställning på heltid, vilket bidrar till att gruppen har den lägsta faktiska månadslönen, enligt LOs Jämställdhetsbarometer 2018.

– Heltid måste bli norm på arbetsmarknaden. Politiken måste säkerställa trygga anställningsformer och avskaffa allmän visstid. Dessutom måste föräldraförsäkringen individualiseras, så att det obetalda omsorgsarbetet fördelas mer jämställt, säger Berit Müllerström, […]