Båda föräldrarna får vara med

Regeringen föreslår att den förälder som inte är gravid ska få rätt till föräldrapenning för att följa med till mödravården från och med sextionde dagen innan beräknad förlossning. Dessutom föreslås att en förälder får rätt till föräldrapenning för att delta vid barnets inskolning till förskolan och skolan.

Inskolningen i förskolan sker ofta gradvis, och i […]

Av |11 juni, 2018|Jämställdhet, Nyheter|

Inte nog lönsamt att jobba

Bidragen till nyanlända påverkar drivkrafterna till arbete, framför allt för utrikes födda kvinnor, enligt en ny rapport från ESO.

- Det är ett komplext samspel mellan inkomst, skatt, transfereringar och barnomsorgsavgift som avgör hur väl arbete lönar sig, säger Eva Löfbom, författare till rapporten.

Sverige har en aktiv politik för mottagande och arbetsmarknadsetablering av nyanlända flyktingar. […]

Det första barnet påverkar lönen mest

Det första barnet påverkar kvinnors arbetsmarknadskarriärer mest, enligt en ny forskningsrapport från IFAU.

Kvinnors inkomster faller mycket efter första barnet. Rapportförfattarna studerar danska kvinnor som fick barn genom in-vitro fertilisering (IVF). Genom att jämföra kvinnor vars IVF-behandling resulterade i ett barn vid första försöket med kvinnor som fick upprepa behandlingen, och därför fick barn senare […]

Nordiska familjefäder är lyckliga

Familjelivet för män i Norden ger större lycka än för män i övriga Europa, visar forskning från på Mittuniversitetet.

– Det vi ser är att strävan efter ökad jämställdhet faktiskt slår igenom när det gäller hur vi upplever lycka och välbefinnande. Generellt sett så är upplevelsen av lycka större i länder som bedriver ett mer […]

Tusen viktiga kvinnor

Nu finns Svenskt kvinnobiografiskt lexikon tillgängligt i en databas. Där finns tusen kvinnor och deras insatser i det svenska samhället under århundradena. 400 experter har bidragit  under drygt två år och letts av en forskargrupp vid Göteborgs universitet.

– Tanken har funnits mycket länge, det har bara varit en fråga om tid och pengar. Från […]

Av |8 mars, 2018|Jämställdhet, Nyheter|

Arbetarkvinnor tjänar minst

Endast fyra av tio arbetarkvinnor har en fast anställning på heltid, vilket bidrar till att gruppen har den lägsta faktiska månadslönen, enligt LOs Jämställdhetsbarometer 2018.

– Heltid måste bli norm på arbetsmarknaden. Politiken måste säkerställa trygga anställningsformer och avskaffa allmän visstid. Dessutom måste föräldraförsäkringen individualiseras, så att det obetalda omsorgsarbetet fördelas mer jämställt, säger Berit Müllerström, […]

Få kvinnor utnyttjar pensionsrätter

Brist på kunskap gör att bara omkring en halv procent av alla gifta kvinnor tar emot pensionsrätter från sin make inom premiepensionen. Däremot väljer fler personer att teckna efterlevandeskydd och på så sätt jämna ut pensionsinkomsterna mellan makar, enligt en ny ESO-rapport.

 

-En viktig anledning till att många inte överför pensionsrätter eller väljer efterlevandeskydd verkar […]

Av |4 december, 2017|Jämställdhet, Nyheter|
  • Vi varnar för att arbetsmiljöer där sexuella trakasserier förekommer medverkar till att den psykiska ohälsan bland kvinnor i Sverige är så utbredd, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden. Vi varnar för att arbetsmiljöer där sexuella trakasserier förekommer medverkar till att den psykiska ohälsan bland kvinnor i Sverige är så utbredd, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

7 av 10 kvinnor sexuellt trakasserade

66 procent av kvinnorna i åldrarna 16-80 år anger att de har blivit sexuellt trakasserade och 41 procent har mått psykiskt dåligt efter det. En fjärdedel uppger att det har blivit sexuellt trakasserade på arbetsplatsen. Detta visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av Hjärnfonden.

- Relationer till kollegor och chefer har påverkan […]

Av |30 november, 2017|Jämställdhet, Nyheter|

Kvinnokamp med upprätthållna hierarkier

Kvinnoorganisationers kamp har historiskt sett varit betydelsefull för framväxten av kvinnors rättigheter – men att denna kamp också bidragit till att upprätthålla hierarkier mellan grupper av kvinnor, visar forskning från Göteborgs universitet.

Boken ”Equality Struggles” presenterar slutsatser från ett forskningsprojekt där Mia Liinason, docent och universitetslektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, har studerat kampen för […]

Av |28 november, 2017|Jämställdhet, Nyheter|

Föräldraförsäkringen måste reformeras

Könslönegapet, minskar men fortfarande kvarstår en oförklarad skillnad på cirka 4 procentenheter. En rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) visar att föräldraförsäkringen måste reformeras.

- Jag tror att föräldraförsäkringen måste kortas och delas lika mellan föräldrarna för att gapet ska minska betydligt, säger Anne Boschini, författare till rapporten.

Sverige är ett av världens […]