Få kvinnor utnyttjar pensionsrätter

Brist på kunskap gör att bara omkring en halv procent av alla gifta kvinnor tar emot pensionsrätter från sin make inom premiepensionen. Däremot väljer fler personer att teckna efterlevandeskydd och på så sätt jämna ut pensionsinkomsterna mellan makar, enligt en ny ESO-rapport.

 

-En viktig anledning till att många inte överför pensionsrätter eller väljer efterlevandeskydd verkar […]

Av |4 december, 2017|Jämställdhet, Nyheter|
  • Vi varnar för att arbetsmiljöer där sexuella trakasserier förekommer medverkar till att den psykiska ohälsan bland kvinnor i Sverige är så utbredd, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden. Vi varnar för att arbetsmiljöer där sexuella trakasserier förekommer medverkar till att den psykiska ohälsan bland kvinnor i Sverige är så utbredd, säger Anna Hemlin, generalsekreterare på Hjärnfonden.

7 av 10 kvinnor sexuellt trakasserade

66 procent av kvinnorna i åldrarna 16-80 år anger att de har blivit sexuellt trakasserade och 41 procent har mått psykiskt dåligt efter det. En fjärdedel uppger att det har blivit sexuellt trakasserade på arbetsplatsen. Detta visar en ny Sifo-undersökning som har genomförts på uppdrag av Hjärnfonden.

- Relationer till kollegor och chefer har påverkan […]

Av |30 november, 2017|Jämställdhet, Nyheter|

Kvinnokamp med upprätthållna hierarkier

Kvinnoorganisationers kamp har historiskt sett varit betydelsefull för framväxten av kvinnors rättigheter – men att denna kamp också bidragit till att upprätthålla hierarkier mellan grupper av kvinnor, visar forskning från Göteborgs universitet.

Boken ”Equality Struggles” presenterar slutsatser från ett forskningsprojekt där Mia Liinason, docent och universitetslektor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet, har studerat kampen för […]

Av |28 november, 2017|Jämställdhet, Nyheter|

Föräldraförsäkringen måste reformeras

Könslönegapet, minskar men fortfarande kvarstår en oförklarad skillnad på cirka 4 procentenheter. En rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) visar att föräldraförsäkringen måste reformeras.

- Jag tror att föräldraförsäkringen måste kortas och delas lika mellan föräldrarna för att gapet ska minska betydligt, säger Anne Boschini, författare till rapporten.

Sverige är ett av världens […]

Sverige mest jämställt i EU

Sverige toppar EU:s jämställdhetsindex för 2017 före Danmark, Finland och Nederländerna.

Jämställdhetsindex mäter utvecklingen inom jämställdhetsområdet över en tioårsperiod mellan åren 2005 och 2015. Indexet mäter utvecklingen fördelat över sex områden: arbetsmarknad, hälsa, tid, ekonomi, utbildning och makt.

– Sveriges topplacering i EU:s jämställdhetsindex visar att systematiskt jämställdhetsarbete lönar sig, även om resultatet inte betyder att vi […]

Av |12 oktober, 2017|EU, Jämställdhet, Nyheter|

Kvinnliga diplomater ökar

Kvinnorna är på väg in i den mansdominerade diplomativärlden. Under de senaste 20 åren har antalet kvinnliga diplomater i världen ökat, visar ny forskning från Göteborgs universitet.

I augusti utsåg regeringen Karin Olofsdotter till ny svensk ambassadör i USA. Utnämningen är historisk, eftersom hon är Sveriges första kvinna på posten. Mansdominansen inom diplomatin har en […]

Av |11 oktober, 2017|Jämställdhet, Nyheter|

Digital hjälp för mer jämställda arbetsplatser

Arbetsmiljöverket har utvecklat ett digitalt verktyg som analyserar och synliggör skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer.

Forskningen visar att arbetsplatser där kvinnor är i majoritet ofta har sämre arbetsmiljö än arbetsplatser i mansdominerade sektorer. I den arbetsmiljö där flest kvinnor jobbar har man inte samma förutsättningar vad gäller resurser, tillgång till hjälpmedel och utrustning som […]

Män i Överkalix bäst

Män i Överkalix tar 30 procent av föräldrapenning under barnens två första år, medan män i Strömstad bara knappt 9 procent, enligt siffror från Försäkringskassan.

– I den bästa av världar skulle alla pappor kräva att få ta hälften av föräldraledigheten innan barnet börjar förskolan, och mammor skulle bli bättre på att lämna över ansvaret […]

V kräver en jämlikhetsmyndighet

Vänsterpartiet vill ha en jämlikhetsmyndighet. Och den ska ligga utanför Stockholm enligt kravet som partiet ställer i budgetförhandlingarna med regeringen.

Myndigheten bör ha 20-30 anställda och en budget på omkring 25-35 miljoner kronor. Jämlikhetsmyndigheten bör förläggas utanför Stockholm.

- Ekonomisk jämlikhet är avgörande i den svenska modellen, för med jämlikhet får vi en bättre samhällsutveckling och […]

Av |14 augusti, 2017|Jämställdhet, Nyheter|

Minskade hälsoskillnader med bättre skolor

Högutbildade lever i snitt sex år längre än lågutbildade. Kommissionen för jämlik hälsa har nu överlämnat förslag till regeringen som kan bidra till att hälsoskillnaderna minskar.

– Ojämlikheten i hälsa relaterar till utbildningsgrad och skär genom hela samhället. Detta handlar inte bara om någon enstaka marginalgrupp utan det berör oss alla. Viktiga utgångspunkter för slutbetänkandet […]