Likalöneprincipen fungerar inte

De könsbaserade löneskillnader lever kvar, trots att de är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Lena Svenaeus, tidigare JämO, menar att lagen fungerat som en fasad som ger sken av att respektera likalöneprincipen medan den i verkligheten har upprätthållit och förstärkt den gamla ordningen.

Nu lägger Lena Svenaeus fram en avhandling i rättssociologi vid Lunds […]

Jämställdhet skulle öka lönsamheten

Fler män på toppositioner i näringslivet borde bry sig om mångfald och jämställdhet för att det gynnar lönsamheten, sa företagsledaren Petter Stordalen på en stor nordisk konferens om framtidens arbetsliv i Oslo. Under 2017 års ordförandeskap i Nordiska ministerrådet satsar Norge på jämställdhet i arbetslivet.

Petter Stordalen, ägare och styrelseordförande i Nordic Choice Hotel, var […]

Handlingsplan för jämställda pensioner

Pensionsgruppen har enats om en plan för att minska skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner. Bland annat ska grundskyddet i pensionssystemet ses över och där överföring av premiepension mellan makar ska bli enklare.

– Vi vet att många pensionärer har det tufft och 80 procent av de som har garantipension är kvinnor. En viktig del […]

Göteborg får Jämställdhetsmyndigheten

Sverige får en jämställdhetsmyndighet och den hamnar i Göteborg. Regeringen har också beslutat om en organisationskommitté som ska förbereda bildandet av den nya myndigheten.

− Sedan vi gick ut med nyheten om att en jämställdhetsmyndighet ska inrättas har responsen varit överväldigande från intresserade kommuner och enskilda personer. Efter en sammantagen bedömning har regeringen beslutat att […]

Av |15 december, 2016|Jämställdhet, Nyheter|

Inte diskriminerande med skilda badtider

Efter förra vinterns debatt om könsseparerade öppettider på simhallar beslutade Diskrimineringsombudsmannen, DO, att undersöka om kommunerna brutit mot diskrimineringslagen.

Huvudprincipen ska enligt lagen vara likabehandling mellan könen och undantag och tillämpas restriktivt. Men i diskrimineringslagen finns en undantagsbestämmelse som innebär att kvinnor och män kan behandlas olika i samband med tjänster och bostäder. Det gäller […]

Forskare: EU:s familjepolitik behöver ändras

EU behöver kombinera arbete och barn för både män och kvinnor, för att få ekonomin och befolkningsstrukturen i balans, menar forskare.

Livia Oláh från Stockholms universitet har arbetat med ett storskaligt EU-projekt om framtidens familj och samhälle.

– Vi ser en tendens med ökade skilsmässor och separationer, och ökad risk för fattigdom för kvinnor och barn, […]

Bra barnomsorg borgar för jämställda familjer

Västvärldens växande problem med barnfattigdom beror på att allt fler barn växer upp med sina lågutbildade mödrar som arbetar i liten utsträckning. Men det problemet är betydligt mindre i de skandinaviska länderna. Det framkommer i en rapport från SNS.

De skandinaviska länderna har lyckats att hålla barnfattigdomen på en betydligt lägre nivå. Det beror på […]

Böter för sexuella trakasserier

50.000 kronor ska en ung kvinna ha som ersättning för att ha blivit sexuellt trakasserad.

En arbetsledare på ett bageri i västra Skåne har gjort sig skyldig till sexuella trakasserier av en kvinnlig anställd. Det konstaterar Arbetsdomstolen. Bageriet ska enligt domen betala 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

En 23-årig kvinna har vid flera tillfällen […]

Tafsande chef stäms för sexuella trakasserier

På elbolagets julfest gjorde företagets vd närmanden mot en anställd. Trots att kvinnan sa ifrån fortsatte mannen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer elbolaget för sexuella trakasserier.

I början av december 2015 anordnade elbolaget en julfest på en restaurang i Stockholm. Efter middagen började vd:n att tafsa på den då 19-åriga kvinnan, genom att lägga sin hand på […]

Slöjan i Paris förorter

Forskaren Johanna Gullberg vid Stockholms universitet bosatte sig i Saint Denis för att lära känna kvinnor som jobbar feministiskt och antirasistiskt i Paris förorter inför sin avhandling.

—Jag var intresserad av att närma mig förorten utifrån vad människorna där själva gör för att påverka sina liv, vilka begränsningar och möjligheter som finns, vilka hinder man […]

Av |14 september, 2016|Demokrati, Jämställdhet, Nyheter|