Regeringsbildning. Riksdagens talman Andreas Norlén (M) genomför en ny talmansrunda med partiledarna i syfte att utröna vem av dem han ska ge uppdraget att sondera möjligheterna att bilda regering. Först träffar talmannen Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven, kl 09.30. Talmannen håller sedan pressträff, kl 14.30.

Det demokratiska samtalet. Seminarium hålls gemensamt av Utrikespolitiska institutet och […]