Gör om och gör bättre stöd för äldreboende

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att göra om det nuvarande stödet för att bygga särskilda boenden för äldre till ett mer generellt bidrag till kommunerna, fördelat utifrån andelen äldre invånare.

Riksrevisionen har granskat det investeringsstöd till särskilda boenden för äldre som fanns under åren 2007–2014, och som ligger till grund för det nya stöd som […]

Av |18 september, 2018|Kommuner, Nyheter|

Nej till ny bostadsförsörjningslag

Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.

– Kommunerna bör även fortsättningsvis ha ansvar för bostadsförsörjningen. Staten eller regionerna ska inte ta över delar av ansvaret, utan i stället ska de skapa goda förutsättningar för att kommunerna ska kunna ta ansvar, säger […]

Av |17 september, 2018|Bostad och Familj, Kommuner, Nyheter|
  • Brister i tillförlitligheten i räkenskapssammandragets resultat- och balansräkning kan påverka träffsäkerheten i regeringens finanspolitik och kommunernas användning av nyckeltal för kommunjämförelser. 
Foto: Hans Bjurling Brister i tillförlitligheten i räkenskapssammandragets resultat- och balansräkning kan påverka träffsäkerheten i regeringens finanspolitik och kommunernas användning av nyckeltal för kommunjämförelser. Foto: Hans Bjurling

Kommunerna måste skärpa sig

Brister i kommunernas årsredovisningar och inrapportering till SCB är ett hot mot tillförlitligheten i Räkenskapssammandraget, som bland annat används för att utforma finanspolitiken. Riksrevisionen rekommenderar därför en skärpning av kontroller och rutiner när informationen samlas in av SCB.

Räkenskapssammandraget är statens viktigaste källa till information om kommunernas ekonomiska situation och utveckling. Räkenskapssammandraget ligger bland annat […]

Av |6 september, 2018|Kommuner, Nyheter|

Blocköverskridande styren ute i landet

Tid, tillit och sakpolitik. Det är tre viktiga förutsättningar i de tidiga diskussionerna för att bilda en blocköverskridande koalition i kommuner och regioner. Det visar en studie gjord vid Linköpings universitet.

Blocköverskridande majoritetsstyren blev allt vanligare efter valet 2014 i kommuner och regioner som en följd av det nya politiska landskap som bildades när Sverigedemokraterna […]

Av |30 augusti, 2018|Demokrati, Kommuner, Landsting, Nyheter|

Kommunerna är oroliga för fördyrade kostnader

Den nya gymnasielagen för att unga vuxna asylsökande ska få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker frågor i kommuner, landsting och regioner. Migrationsdomstolar i Malmö och Stockholm har nyligen fattat beslut utifrån bedömningen att den nya gymnasielagen är bristfällig att tillämpa.

Migrationsverket menar att det ekonomiska ansvaret för många av dessa individer ska övergå till […]

Stort kommunalt ansvar få folk i jobb

Drygt 100 300 personer deltog i olika kommunala arbetsmarknadsinsatser under 2017. Det är ökning med runt 5 400 personer jämfört med 2016.

Mer än hälften av deltagarna i olika arbetsmarknadsinsatser, 61 procent, saknar gymnasieutbildning varav 22 procent har en icke fullgjord grundskoleutbildning.

– Kommunerna gör viktiga arbetsmarknadspolitiska insatser på lokal nivå. Vi ser också att det […]

Mindre detaljstyrning från staten

Tillitsdelegationen har lämnat sitt förslag kring tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn till regeringen.

Bakgrunden till uppdraget är att utveckla formerna för styrning och uppföljning, där kontroll på ett bättre sätt balanseras med förtroendet för professionernas verksamhetsnära kunskap och erfarenhet.

Tillitsdelegationen föreslår bland annat att regeringen har som huvudprincip att använda sig av generella statsbidrag.

– Statens […]

Av |15 juni, 2018|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Tryggar boende för ensamkommande

200 miljoner kronor till kommuner där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen.

Under de senaste åren har många ensamkommande som kommit till Sverige fått vänta så länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige eller inte att de under asylprocessen hunnit bli 18 år, vilket gör […]

Av |5 april, 2018|Kommuner, Migration, Nyheter|

Dålig beredskap för spelproblem

 Kommuner och landsting är sedan 1 januari 2018 skyldiga att förebygga spelproblem och erbjuda stöd och behandling till de 134 000 svenskar som har problem med spelandet. Forskare vid Stockholms universitet har undersökt beredskapen inför det utökade ansvaret och funnit brister.

Forskarna David Forsström och Eva Samuelsson vid Institutionen för folkhälsovetenskap har intervjuat personer med […]

Av |27 mars, 2018|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Kommunerna ska se över klimatförändringar

För att förstärka klimatanpassningsarbetet lokalt kommer det nu ställas krav på att kommunerna i översiktsplanen ger sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan orsakas av klimatrelaterade översvämningar, ras, skred och erosioner, enligt ett förslag från regeringen.

Kommunerna ska också ge sin syn hur sådana skador kan minska eller förhindras. Kommuner […]