Ökat tryck på kommunernas insatser till personer med funktionsnedsättning

Kommunernas insatser för personer med funktionsnedsättning ökar. Samtidigt får den enskilde vänta allt längre på beslut och kostnaderna för insatserna har stigit markant de senaste åren, visar en rapport från Socialstyrelsen.

Mellan 2015 och 2016 ökade kostnaden för kommunalt beslutad personlig assistans med 11 procent, cirka 1 miljard kronor.

Sedan 2007 har kommunernas insatser enligt […]

Jämnare fördelning av ensamkommande barn

Regeringen föreslår en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan landets kommuner.

– Vi ska ha en rättvis fördelning och ett solidariskt ansvarstagande för asylsökande i våra kommuner runt om i landet. Det är viktigt för barnen och det är viktigt för kommunerna, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Förslagen innebär att möjligheterna för en anvisningskommun […]

Av |28 februari, 2018|Kommuner, Migration, Nyheter|

Pengarna tillbaka om kommunen är sen

Var femte kommun i Sverige håller inte handläggningstiderna för bygglov. Något som regeringen tröttnat på och föreslår därför att den som är drabbad av förseningar ska få en reducerad avgift.

- Det är rimligt att den som drabbas av att kommunerna inte klarar kraven på handläggningstider när det gäller bygglovsärenden blir kompenserad för dröjsmålet. Detta […]

SKL tveksam till förslag om ensamkommande

Förslaget om regeringens ensamkommande är otydligt, anser Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och det saknas konsekvensanalys för kommuner, regioner och landsting.

SKL menar att det är positivt att möjligheten att få uppehållstillstånd för studier blir mer flexibel. Men alltför många frågor är obesvarade.
- För SKL:s medlemmar är det en fråga om att kunna utföra sina […]

Kommunerna vill ha hjälp med långtidsarbetslösa

Arbetslösheten minskar, men samtidigt är en stor grupp personer långvarigt arbetslösa och sjukskrivna. Majoriteten är även långvarigt beroende av kommunernas ekonomiska bistånd. Drygt 100 000 vuxna hade bistånd i mer än tio månader de senaste åren.

– Vi vill ha en dialog med regeringen om ett nytt arbetsmarknadsprogram med en bättre samordning mellan myndigheter, kommun, […]

Pengar till kommuner

Tillväxtverket ska betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre år till de kommuner som har det särskilt tufft.

- Pengarna ska vara en injektion och syftet är att förbättra möjligheterna att utveckla företagsklimatet. De här kommunerna har särskilda utmaningar som påverkar företagens utvecklingsmöjligheter. Det handlar dels om de långa avstånd som finns […]

Av |9 februari, 2018|Kommuner, Nyheter|

Kommunmedborgarna får snabbare svar

Kommunerna har blivit bättre på att svara sina kommunmedborgare. Nio av tio frågor via e-post besvaras inom två dagar och åtta av tio upplever ett gott bemötande i telefon.

För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2017 deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika faktorer för att […]

Av |24 januari, 2018|Kommuner, Nyheter|

Fördjupat samarbete

SKL och Vinnova fördjupar sitt samarbete som ska bidra till ökad kvalitet och bättre service i de tjänster som kommuner, landsting och regioner erbjuder medborgare, näringsliv och civilsamhälle.

– Kraven och förväntningarna ökar inom många områden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. Genom samarbetet med Vinnova kan vi öka förändringstakten och skapa utrymmen i […]

Av |10 januari, 2018|Kommuner, Nyheter|

Duktiga kommuner får vindkraftpremier

Energimyndigheten ska fördela en ny vindkraftpremie till kommuner som framgångsrikt arbetar för ny vindkraft.

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att varje år fördela sjuttio miljoner kronor i vindkraftspremier till Sveriges kommuner för öka antalet vindkraftsetableringar.

– Genom vindkraftspremien får kommunerna ett starkt incitament att verka för att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också tas i mål. […]

Av |21 december, 2017|Energi och Miljö, Kommuner, Nyheter|

Kommunernas handlingsplan mot extremism

Hälften av landets kommuner har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. En slutsats som dras i rapporten är att det finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar att alla kommuner ska anta handlingsplaner.
Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut […]

Av |30 oktober, 2017|Kommuner, Migration, Nyheter|