SKL vill inte att staten lägger sig i för mycket

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, välkomnar regeringens utredning om att staten ska bidra i utvecklingen av landets kommunala kulturskolor. Men SKL tackar nej till detaljerade nationella mål, som utredaren föreslår.

Utredningen vill förbättra utbildningssystemet så att kulturskolorna enklare kan få tag i rätt kompetens, och att det behövs forskning om hur fler barn kan inkluderas […]

  • – Urbaniseringen har ställt både kommuner med växande och minskande befolkning inför stora utmaningar. Det kräver att vi hittar former för hur välfärdsuppdraget kan hanteras och tillgodoses oavsett kommunstorlek, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Foto: Rickard L Eriksson – Urbaniseringen har ställt både kommuner med växande och minskande befolkning inför stora utmaningar. Det kräver att vi hittar former för hur välfärdsuppdraget kan hanteras och tillgodoses oavsett kommunstorlek, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Foto: Rickard L Eriksson

Kommunernas styre ska ses över

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att analysera kommuners förmåga att klara av sina framtida uppgifter.

Kommittén ska också undersöka kommunal samverkan, frivilliga kommunsammanläggningar, ansvarsfördelning och andra åtgärder för att möta samhällsutvecklingen. Senast 15 oktober 2019 kommer kommittén att föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur genomförandet kan ske. Något […]

Av |14 februari, 2017|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Ändrade skatteregler kan ge minskade kommunintäkter

En statlig utredning har lämnat förslag om förändring av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. Förslaget är nu ute på remiss. SKL anser att ändringarna kan få konsekvenser för kommunernas skatteintäkter.

Syftet med de så kallade 3:12-reglerna är att förhindra att småföretagare, som arbetar i sina egna företag, beskattas med mer förmånliga skattesatser än de som […]

Svårt få hjälp för våldsutsatta kvinnor

En del kommuner har ett väl utvecklat stöd för att hjälpa kvinnor som utsätts för våld av sin partner, andra har knappt något. Konsekvensen blir att många kvinnor riskerar att inte få någon hjälp alls.

– Socialtjänsten ska vara en central aktör i frågor som rör våld i nära relationer men skillnaderna är stora och […]

Av |18 januari, 2017|Kommuner, Nyheter|

SKL vill skynda på digitaliseringen i skolan

Sverige ligger efter i utvecklingen av av digitala verktyg i skolan. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, anser att det är dags för en nationell kraftsamling för skolans digitala arbetsmetoder och teknik. Ett nationellt helhetsgrepp finns sedan länge i Danmark och Norge.

– Vi kan inte vänta längre på fler utredningar. Vi vill att staten tar […]

Kommunerna stramar åt vid upphandlingar

Konkurrensverket har granskat tre kommuners inköpsverksamhet, och funnit brister.

Konkurrensverket har under 2015 och 2016 genomfört en fördjupad upphandlingsgranskning av Timrå, Alvesta och Gnesta kommun. Granskningen har lett till att Timrå kommun har fått betala 60 000 kronor i upphandlingsskadeavgift för köp av begagnade datorer. I flera tillsynsbeslut får kommunerna kritik, bland annat för inköp […]

Av |16 december, 2016|Kommuner, Nyheter|

Förskolan i toppen och väghållningen i botten

Förskolan får toppbetyg och gymnasieskolan har ökat mest i nöjdhetsindexet. En undersökning som mäter nöjdheten med verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.

Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) invånarnas nöjdhet med samhällsservicen inom kommuner, landsting och regioner.

Högst betyg får vatten och avlopp tätt följt av förskola. Sjukvård samt sopor och avfall är andra områden där […]

Av |16 december, 2016|Kommuner, Nyheter|

DO: Omhändertagande av romska barn diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer en kommun i Dalarna som gäller diskriminering i samband med beslut om tvångsvård av barn.

Det var i november 2014 som socialtjänsten i kommunen fattade beslut om ett omedelbart omhändertagande av en romsk kvinnas tre barn. Barnen placerades efter omhändertagandet i familjehem och beslut fattades om hemlig vistelseort och umgängesbegränsning. Kontakten mellan […]

Skärpning av partibidrag

Den 1 april 2014 började en lag gälla som innebär att partier och valkandidater på central nivå ska redovisa bidrag de får till Kammarkollegiet som i sin tur redovisar på webben. Nu ska insynen i partibidragen ytterligare skärpas.

En kommittén som består av Marianne Eliason, före detta justitieråd, ordförande, och 14 ledamöter som företräder riksdagspartierna […]

Av |9 november, 2016|Demokrati, Kommuner, Landsting, Nyheter|

Kommunernas köp från privata ökar

2015 köpte kommunerna verksamhet från privata företag för 74 miljarder. Det är en ökning med 45 miljarder sedan 2006. Från föreningar, stiftelser och enskilda köpte kommunerna 2015 verksamhet för knappt 14 miljarder vilket är en ökning med 3 miljarder sedan 2006.

– Privat välfärd är omdebatterat men kommunerna är pragmatiska och de måste se till […]