Förskolan i toppen och väghållningen i botten

Förskolan får toppbetyg och gymnasieskolan har ökat mest i nöjdhetsindexet. En undersökning som mäter nöjdheten med verksamheterna i kommuner, landsting och regioner.

Varje år mäter Svenskt Kvalitetsindex (SKI) invånarnas nöjdhet med samhällsservicen inom kommuner, landsting och regioner.

Högst betyg får vatten och avlopp tätt följt av förskola. Sjukvård samt sopor och avfall är andra områden där […]

Av |16 december, 2016|Kommuner, Nyheter|

DO: Omhändertagande av romska barn diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen (DO) stämmer en kommun i Dalarna som gäller diskriminering i samband med beslut om tvångsvård av barn.

Det var i november 2014 som socialtjänsten i kommunen fattade beslut om ett omedelbart omhändertagande av en romsk kvinnas tre barn. Barnen placerades efter omhändertagandet i familjehem och beslut fattades om hemlig vistelseort och umgängesbegränsning. Kontakten mellan […]

Skärpning av partibidrag

Den 1 april 2014 började en lag gälla som innebär att partier och valkandidater på central nivå ska redovisa bidrag de får till Kammarkollegiet som i sin tur redovisar på webben. Nu ska insynen i partibidragen ytterligare skärpas.

En kommittén som består av Marianne Eliason, före detta justitieråd, ordförande, och 14 ledamöter som företräder riksdagspartierna […]

Av |9 november, 2016|Demokrati, Kommuner, Landsting, Nyheter|

Kommunernas köp från privata ökar

2015 köpte kommunerna verksamhet från privata företag för 74 miljarder. Det är en ökning med 45 miljarder sedan 2006. Från föreningar, stiftelser och enskilda köpte kommunerna 2015 verksamhet för knappt 14 miljarder vilket är en ökning med 3 miljarder sedan 2006.

– Privat välfärd är omdebatterat men kommunerna är pragmatiska och de måste se till […]

Kommunerna anser att staten styr för mycket

Den statliga styrningen över kommunerna har ökat, slår Statskontoret fast i en ny rapport.

Statskontorets bedömning är att den samlade statliga styrningen av kommunerna har ökat i omfång, komplexitet och detaljeringsgrad under de senaste decennierna.

Kommunpolitikerna och tjänstemännen är eniga om att styrningen ger en tydlighet att förhålla sig till i genomförandet av de kommunala verksamheterna, men styrningen […]

Av |28 oktober, 2016|Kommuner, Nyheter|

SKL vill ha mer pengar

Tio miljarder i permanent generellt statsbidrag i höstens budgetproposition räcker inte till allt, anser Lena Micko, ordförande för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

– De tio miljarder som vi nu får permanent från år 2017 kan innebära att en del av våra medlemmar får extra tillskott för att höja kvaliteten, en del kan bibehålla samma […]

Av |20 september, 2016|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Kostnaden för ekonomiskt bistånd oförändrad

Enligt nya siffror från Socialstyrelsen fick drygt 226 500 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under 2015. Kommunerna betalade ut 10,6 miljarder kronor under 2015, vilket är samma som 2014.

När kvinnor och män inte kan försörja sig och sin familj handlar det ofta om arbetslöshet, sjukdom eller sociala hinder. Av alla vuxna biståndsmottagare var omkring […]

Nej till Säters slogan

Säters kommun ville mönsterskydda slogan ”Jag är tokig i Säter”, men det vill inte Patent- och registreringsverket (PRV) och avslår förfrågan.

Verket anser, liksom en Säterbo som JO-anmält slogan, att den är anstötlig. Kommunen Säter är mest känd för sin rättspsykiatriska klinik.

Men i kommunhuset tänker man fortsätta att använda den dubbeltydiga sloganen ”Tokig i Säter”.

– […]

Av |3 augusti, 2016|Kommuner, Nyheter|

Kommuner går emot lagen

Det blir allt vanligare att kommunerna undviker att göra individuella bedömningar – både på missbruks- och funktionshinderområdet och inom äldreomsorgen. I vissa kommuner finns det till och med politiska beslut om att alla beslut om insatser som fattas ska vara tidsbegränsade.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tittat på myndighetsutövning i över 50 kommuner […]

DO stämmer kommun för dålig rullstolsramp

Distriktsombudsmannen, DO, stämmer en kommun i Västergötland för diskriminering. Det är en skola i kommunen som har bristfälliga rullstolsramper.

I snart tre år har föräldrarna till en elev på skolan påpekat rullstolsrampernas brister: Lutningen är fel, de flesta saknar skyddsräcken och avlastningsytan framför dörren är för liten. Eftersom eleven ofta använder rullstol innebär det risker som […]

Av |23 maj, 2016|Kommuner, Nyheter|