Produktivitetsutveckling i offentlig sektor kan klara välfärdsfinansiering

Nej, skattehöjningar är inte rätta sättet att klara finansieringen av framtidens välfärd. Satsa i stället på att höja produktiviteten inom offentlig sektor. Det menar Svenskt Näringsliv i polemik med nyligen presenterade Långtidsutredningen, som dömer ut möjligheterna till produktivitetsutveckling inom offentligt finansierade verksamheter.

Långtidsutredningen, som görs av opolitiska tjänstemän i Regeringskansliet, har fört fram två huvudbudskap. […]

Årligen töms ett Borlänge

När Sverige var fattigt fanns det ett hopp om att få det bättre i Amerika. Den största utvandringsvågen från 1850 till 1930 tömde landet på 1,5 miljoner människor. Men utvandringen från Sverige fortsätter. Årligen töms ett Borlänge.

Maria Solevid, statsvetare vid Göteborgs universitet, kartlägger i en kommande bok hur många som blir utlandssvenskar och konstaterar:
- […]

Av |8 januari, 2016|Kommuner, Migration, Nyheter|

Kommunerna får hjälp med kartor

Kommunernas arbete med klimatanpassning får nu hjälp med kartor som beskriver områden där det finns risk för ras, skred och erosion.

Fem svenska myndigheter har samordnat informationen i sina underlag och beskrivit hur de kan tolkas. Statens geotekniska institut (SGI), Sveriges geologiska undersökning (SGU), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut […]

Av |29 december, 2015|Energi och Miljö, Kommuner, Nyheter|

Undersköterskorna ska ha största löneökningen: 1 061 kr i månaden

Undersköterskorna ska ha 1.061 kronor i månaden i lönelyft. Det är Kommunalarbetareförbundets budskap till arbetsgivarna inför den stundande avtalsrörelsen. Här är det inte tal om att tillmötesgå Sveriges kommuner och landsting, SKL, som önskar sig ”sifferlösa” avtal.

Kommunal lämnar i dag över avtalsyrkanden till motparterna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta. I kraven […]

Stoppa kommunernas särkrav på hur bostäder ska byggas

Kommunerna måste sluta upp med att ställa egna särkrav för hur bostäder ska och får byggas. Likadana bostadshus ska kunna byggas i landets samtliga 290 kommuner, tycker Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande, som i dag överlämnat sitt betänkande till bostadsministern Mehmet Kaplan.

Men från kommunsektorn slår man ifrån sig. SKL-basen Lena Micko tycker […]

Av |15 december, 2015|Bostad och Familj, Kommuner, Nyheter|

Gratis wifi får inte växa för stor

En kommun har rätt att erbjuda gratis surf-zoner. Men dessa skattefinansierade wifi får inte byggas ut så att de påverkar marknaden, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensverket inledde en utredning när Helsingborg öppnade ett tiotal kommunalt finansierade zoner utomhus för mobilt surf. Omfattningen av tjänsten är inte så stor att Helsingborg överträtt konkurrensreglerna. Därför har ärendet avskrivits.

Konkurrenslagen hindrar […]

Av |15 december, 2015|Kommuner, Nyheter|

Regeringen startar råd för digitalisering av offentliga Sverige

På måndag samlar it-minister Mehmet Kaplan (MP) till ett första möte i regeringens tolv ledamöter stora råd för digitaliseringen av det offentliga Sverige. De ska försöka lista ut hur Sverige kan bli ledande i världen inom digital förvaltning.

– Genom att tillsätta detta råd samlar regeringen nödvändig kompetens för att genomföra satsningen på e-förvaltning […]

Mer framtida utjämningspengar till landets avfolkningskommuner

Skillnaderna fortsätter att öka mellan storstads- och glesbygdskommuner. På sikt får de växande kommunerna räkna med att skicka mer utjämningspengar till de avfolkningsdrabbade landsdelarna.

Det sägs i en av Långtidsutredningens underlagsbilagor där de demografiska utmaningarna fram till 2040 analyseras ur ett regionalt och kommunalt perspektiv.

Rapporten ”Demografins regionala utmaningar” pekar på att de tidigare regionala utvecklingsmönstren […]

Av |9 december, 2015|Kommuner, Landsbygd, Nyheter, Regioner|

Krav på kostnadsfri digital information

Det måste vara avgiftsfritt för kommuner och landsting att få digital information från statliga myndigheter, anser Sveriges Kommuner och Landsting, i sitt svar på E-delegationens utredning.

– Information måste kunna delas avgiftsfritt mellan samtliga myndigheter inom offentlig sektor om att vi ska uppnå bästa möjliga nytta av digitaliseringen, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

SKL vill ha […]

Av |3 december, 2015|Kommuner, Landsting, Nyheter|

SKL: Bygga balkong utan bygglov kan inte vara viktigast just nu

Skippa alla krav i byggregler för nya tillfälliga bostäder och låt kommunerna använda lokaler som från början inte är avsedda för bostäder. Det manar Sveriges kommuner och landsting, SKL, i syfte att snabbare ordna flyktingboenden.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda möjligheterna att snabba på byggandet genom att göra undantag i kraven på […]