Regeringens styrning av kulturen

Riksrevisionen ska granska om regeringens styrning på kulturområdet är tydlig, resultatinriktad och verksamhetsanpassad.

Kulturområdet präglas av ett ovanligt stort antal små myndigheter och en mångfald av associationsformer: myndigheter, stiftelser, bolag samt ekonomiska och ideella föreningar.

– Regeringens styrning av kulturområdet möter ett antal utmaningar av olika karaktär. Granskningen ska svara på om styrningen lever upp till […]

Av |5 september, 2018|Kultur och Idrott, Nyheter|

Nya hyror för vissa kulturinstitutioner

Regeringen ska utreda hållbara hyresmodeller för de fem kulturinstitutioner som sedan 2001 har en kostnadsbaserad hyresmodell.

– Detta är ett viktigt steg för att ge Statens fastighetsverk och de berörda kulturinstitutionerna de bästa förutsättningarna till ett välfungerande hyresförhållande, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

I utredningen ingår att värdera och bedöma möjligheterna till att de föreslagna alternativa modellerna […]

Av |31 augusti, 2018|Kultur och Idrott, Nyheter|

Sverige behöver en samlad politik för medie- och informationskunnighet

Det är hög tid att Sverige, liksom många andra länder, tar fram ett nationellt politiskt ramverk för hur medie- och informationskunnigheten (MIK) kan stärkas bland medborgarna.

Det anser Ulla Carlsson, Unescoprofessor i yttrandefrihet vid Göteborgs universitet, som nu har överlämnat en kunskapsöversikt till regeringen med förslag på åtgärder.

– Vi lever i en tid som kan […]

Av |22 augusti, 2018|Kultur och Idrott, Nyheter|

Minoritetspolitiken stärks

Regeringen vill stärka minoritetspolitiken genom ett språkcentrum och organisationsbidraget till de nationella minoriteterna höjs.

– Den politik och de uppdrag vi nu har beslutat om är en tydlig förstärkning av den svenska politiken för våra fem nationella minoriteter, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen aviserar att ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråkens bevarande ska […]

Fler barn ska bli idrottare

Riksidrottsförbundet ska öka rekryteringen av pojkar och flickor till idrottsrörelsen med tio miljoner kronor.

– Idrottsrörelsens bidrag till samhällsbygget är nästan omöjligt att överskatta. Att skapa möjligheter för fler barn och unga att ägna sig åt idrott är en investering som lönar sig i längden, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

För att stötta föreningars verksamhet och öka […]

Ny kunskapsbank om svensk mattradition

För den som är intresserad av traditionell matkultur i Sverige finns nu något som heter Matkult.se och innehåller över 800 äldre recept.

Matkult.se har tagits av fram av Institutet för språk och folkminnen med stöd av landsbygdsprogrammet genom Jordbruksverket.

- Mathistoria och mattradition i olika regioner av Sverige är viktigt att känna till om man vill […]

Blå Tåget tuffar vidare

Proggbandet Blå Tåget är föremål för en avhandling i musikvetenskap. Medlemmarnas bakgrund i ”finkulturen” – som etablerade författare, konstnärer och intellektuella – hade betydelse för hur bandet kom att uppfattas och tas emot.

Det fanns i skiftet mellan 1960- och 1970-talet en särskild kreativ anda i de avantgardiska konst- och kulturkretsarna i Stockholm, som blev […]

Av |25 april, 2018|Kultur och Idrott, Nyheter|

Bättre tillgång till böcker för dyslektiker

Personer med synnedsättning och dyslexi, ska få bättre tillgång till böcker och litteratur. Bland annat kommer utbudet av talböcker på andra språk än svenska att öka.

– Det är en fantastisk upplevelse att få ta del av en bra bok. Därför är det självklart att så många som möjligt ska få ta del av litteratur […]

Av |18 april, 2018|Kultur och Idrott, Nyheter|

Kulturpengar för personer med funktionshinder

Över tio miljoner kronor i bidrag ska gå till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige.

Pengarna ska användas för löner till arbetsledare för personer med funktionshinder. Sammanlagt har 22 institutioner beviljats bidrag. Ljungby kommun är ny bidragspartner för Kulturarvs-IT.

– Bidraget till Kulturarvs-IT är avsett för att personer med funktionshinder för att digitalisera […]

Minoriteternas språk ska skyddas

Regeringen vill stärka det grundläggande skyddet för de nationella minoriteternas språk och kultur och för att stärka de utökade rättigheter som finns inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

– Nu skärper vi lagstiftningen för att våra nationella minoriteters mänskliga rättigheter ska tillgodoses, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Propositionens förslag innebär bland annat att […]