Gratis släktforskning på Riksarkivet

Riksarkivet ska inte längre ta ut betalt för att ge allmänheten tillgång till sin digitala forskarsal. Regeringen höjer Riksarkivets anslag med 10 miljoner kronor från 2018.

- Nu ger regeringen alla människor en egen nyckel för att kunna låsa upp dörren till sin historia. Det ska vara nyfikenheten som styr om vi vill lära om […]

Rabatt ska locka filminspelningar till Sverige

Stark konkurrens råder om inspelningsplatser för filmer, och Sverige missgynnas. Tillväxtverket och Filminstitutet föreslår en produktionsrabatt.

Antalet filmproduktioner i Sverige ökar, men inte i samma takt som i flera andra EU-länder och länder utanför Europa. I dag erbjuder 27 stater i Europa produktionsincitament i någon form, liksom många delstater i USA med flera platser i […]

Stenåldersyxa lämnas tillbaka till Sverige

En stenåldersyxa som olagligen förts in i Norge från Sverige ska återlämnas till Sveriges ambassadör, i Oslo den 13 december. Det är första gången som EU:s återlämnandedirektiv tillämpas på ett föremål som förts ut ur Sverige.

 

Norrmannen som köpt yxan från Sverige på en nätauktionssajt dömdes i somras till två veckors fängelse för flera brott […]

Av |7 december, 2017|EU, Kultur och Idrott, Nyheter|

100-åriga Bergman ska hyllas

Den 14 juli 2018 skulle Ingmar Bergman fyllt 100 år. Ingmar Bergman var en av de internationellt mest kända och betydelsefulla konstnärerna Sverige haft genom tiderna. Och det vill regeringen uppmärksamma.

I budgetpropositionen för 2018 föreslås bidrag för satsningar till Kungliga Dramatiska teatern, Stiftelsen Ingmar Bergman, Stiftelsen Bergmancenter på Fårö och Svenska Filminstitutet som syftar […]

Av |19 september, 2017|Kultur och Idrott, Nyheter|

Fler ska kunna få kommunal service på minoritetsspråk

Det finns ett förstärkt skydd för samiska, finska respektive meänkieli. Där har enskilda rätt att använda minoritetsspråket i sina kontakter med myndigheter och att få tillgång till förskoleverksamhet och äldreomsorg på minoritetsspråket. Nu vill regeringen att fler kommuner ger den service.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att nya kommuner ansluts till förvaltningsområdena för samiska, […]

Av |19 september, 2017|Kultur och Idrott, Nyheter|

Gammalt fartyg hittat i Stockholm

I samband med att Statens fastighetsverk renoverar av Skeppsholmens kajer har man i närheten av Kastellholmsbron hittat rester av ett vrak. Marinarkeologerna tror att det kan röra sig om ett skepp på upp till 30 meter. Exakt ålder är för tidigt att fastställa men en första analys pekar mot tidigt 1600-tal.

Den svenska örlogsflottan var […]

Tryggare idrott utan övergrepp

Det finns brister både i idrottens förebyggande arbete mot övergrepp, och i hur man agerar när övergrepp skett mot ett barn, enligt en ny rapport från Bris.

Idrotten är en folkrörelse där 80-90 procent av Sveriges befolkning någon gång varit medlem. Näst efter skolan är idrottsrörelsen den bredaste och största samlingspunkten för barn.

– En trygg […]

Helhetssyn på kulturmiljön

Tio myndigheter, bland andra Boverket, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Trafikverket och Statens fastighetsverk, ska utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor.

- Det krävs en helhetssyn på kulturmiljön för att dess värden fullt ut ska tas till vara i samhällsutvecklingen. Många olika aktörer har ett ansvar för detta och nu får hela tio strategiskt utvalda myndigheter ett tydligt gemensamt […]

Gratisbesök lockar mest museiveteraner

Museibesöken har ökat sedan fri entré infördes under 2016, visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Men ökningen består mest av dem som normalt går på museer.

Besöken har ökat med 49 procent vid de museer som infört fri entré under 2016. Under samma period har museibesöken minskat med 1 procent vid de centrala […]

Av |27 april, 2017|Kultur och Idrott, Nyheter|

Krav på översyn av statens stöd till idrottsrörelsen

Effekten av statens bidrag till idrottsrörelsen är otydlig, anser riksdagens kulturutskotts uppföljnings- och utvärderingsgrupp i en ny rapport. Som anser att det nu behövs en ordentlig översyn av statens stöd till idrottsrörelsen.

Idrottsrörelsen får över två miljoner kronor i statliga bidrag varje år. Kulturutskottets uppföljningsgrupp har följt upp riksdagsbeslut från 2009 som handlar om mål för den […]

Av |24 april, 2017|Kultur och Idrott, Nyheter|