Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

EU och Norge har träffat en handelsöverenskommelse som innebär sänkta tullar från och med den 1 oktober 2018. Flera av produkterna blir efter sänkningen helt tullbefriade, medan andra omfattas av tullkvoter med reducerad tull som öppnas upp eller utökas. Avtalet ger svenska producenter ökat tillträde till den norska marknaden.

Avtalet, som börjar tillämpas den 1 […]

Ersätt skogsägare för att låta skogen stå

Trots de avsättningar som både staten och privata skogsägare gör kommer riksdagens miljömål för skogen inte att kunna nås med befintliga styrmedel. För att målet ska nås måste mer produktiv skogsmark undantas från avverkning – något som oundvikligen innebär ett virkesbortfall. För att mildra konflikten mellan bruka och bevara bör skogsägare kunna ersättas ekonomiskt […]

Av |14 september, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Jämfört med övriga EU-länder har Sverige lägst försäljning av antibiotika till djur och har ett fortsatt gynnsamt läge när det gäller förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier.

Antibiotikaförsäljningen till djur för 2017 visar att försäljningen har minskat med cirka 2 procent jämfört med 2016. Försäljningen av antibiotika minskade kraftigt mellan 2007-2014, från drygt 17 ton till drygt […]

Av |14 september, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Priset på åkermark har ökat

Det genomsnittliga priset på åkermark i Sverige har ökat med drygt 24 procent till 83 900 kronor per hektar mellan 2014 och 2017. Priset har ökat på åkermark i hela landet.

Den största ökningen, under samma period både procentuellt och i kronor, skedde i Götalands södra slättbygder. Där ökade priset i genomsnitt med 86 800 […]

Av |6 september, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Skärpt straff mot djurplågeri

Regeringen ska utreda om straff och andra sanktioner vid brott mot djur för att se till att de allvarligaste brotten mot djur har tillräckligt stränga straff och att bestämmelserna om brott och straff är ändamålsenliga och effektiva.

- Vi är jättebra på djurhälsa och djurskydd i Sverige men vi måste också se till att den […]

Av |6 september, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Ökad produktion av ekologisk mjölk 2017

 2017 ökade invägningen av ekologisk mjölk med 45 000 ton, motsvarande 12 procent, till 414 200 ton. Det innebär att 15 procent av den totala mjölkinvägningen var ekologisk 2017. Ökningen beror på att antalet ekologiskt hållna mjölkkor har ökat. Det visar Jordbruksverkets samlade statistik över den ekologiska animalieproduktionen 2017.

Andelen ekologisk mjölk ökade stadigt fram […]

Av |22 augusti, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Årets spannmålsskörd 75 procent av det normala

Årets totalskörd av spannmål förväntas bli 4,2 miljoner ton, en minskning med 29 procent jämfört med 2017 och en minskning med 25 procent jämfört med genomsnittet för de senaste fem åren. Det visar Jordbruksverkets skördeprognos.

Totalskörden av oljeväxter förväntas bli 0,2 miljoner ton, en minskning med 44 procent jämfört med 2017 och 36 procent jämfört […]

Av |21 augusti, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Ny överdirektör ska snabba på EU-stöd

Regeringen har utsett en styrelse och en överdirektör för Jordbruksverket. Målet är bland annat att säkra en effektivare utbetalning av EU-stöden.

För första gången får myndigheten nu en styrelse med fullt ansvar. Det betyder att styrelsen som kollektiv ansvarar inför regeringen för sin verksamhet. Dessutom tillsätts en överdirektör som kommer att fungera som stöd till […]

Av |16 augusti, 2018|Landsbygd, Nyheter|

400 miljoner till bönder för att stötta i torkan

Torkan i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion samt kompensationsstöd inom landsbygdsprogrammet. Och att betala ut förskott på direktstöden.

- Parallellt med att arbeta för att underlätta för lantbrukarna utformar vi stöden i regeringens stödpaket. Stödet […]

Av |6 augusti, 2018|EU, Landsbygd, Nyheter|

Ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang

Regeringen vill införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och därför ska Livsmedelsverket se över vad som krävs för att kunna införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.

Regeringen har under mandatperioden vid flertal tillfällen uppmanat restaurangbranschen att ta fram en frivillig ursprungsmärkning, men det har ännu inte resulterat i […]