Kolla katten för att slippa salmonella

46 fall av salmonella på katt har hittats. Småfåglarna kan vara smittspridarna.

- Antalet fall har varierat mellan åren, förklarar Elina Lahti, veterinär och epidemiolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), men vi ser vanligtvis flest fall i mars. Katter som har diarré eller verkar hängiga kan ha smittats vid kontakt med småfåglar.

Salmonella är en viktig […]

Av |23 januari, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Landsbygdsprogrammets problem har förvärrats

Landsbygdsprogrammet har kritiserats för ineffektivitet, och nu har flera av dessa problem förvärrats, enligt Riksrevisionen som startar en granskning.

EU:s landsbygdsprogram utgörs av en svåröverskådlig mängd olika insatser på regional, nationell och lokal nivå. Granskningen kommer vara inriktad på att undersöka hur pengarna har använts och om regeringen och Jordbruksverket har styrt – och följt […]

Av |12 januari, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Fyra nya hundraser i Sverige

Labrador retriever har utökat sitt försprång som den mest populära hundrasen. En liten sällskapshund som ökar i popularitet är bichon havanais, och Bella är det populäraste hundnamnet.

I Sverige finns det två register över hundar och deras ägare, där det ena administreras av Svenska Kennelklubben och det andra av Jordbruksverket. Sedan 2016 samverkar Svenska Kennelklubben […]

Av |11 januari, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Det ljusnar för grisexport till Kina

Efter nio års arbete har Sverige tagit emot ett första utkast till ett protokoll mellan myndigheten AQSIQ i Kina och svenska myndigheter för export av färskt svenskt griskött från Sverige till Kina.

- Vi har ett fördelaktigt läge inom den svenska grisnäringen med vårt goda smittskyddsläge och den låga användningen av antibiotika säger Ingrid Eilertz, […]

Av |29 december, 2017|Landsbygd, Nyheter|

Centraleuropeisk mygga landar i Sverige

I slutet av november hittade myggforskare Anders Lindström, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) övervintrande myggor i en källare i Bohuslän. Det visade sig vara en mygga som normalt hittas betydligt längre söderut, i Centraleuropa.

 

Myggan är inte känd för att sprida smittämnen och har ännu inget svenskt namn. Det är den femtioförsta påträffade stickmyggan totalt i […]

Av |29 december, 2017|Landsbygd, Nyheter|

Fängelse för matfuskare

Regeringen vill att straffet för allvarliga brott på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter höjs, från böter till fängelse i högst två år.

- Vi har sett flera exempel på matfusk i Sverige, till exempel felaktiga datummärkningar och importerat kött salufört som svenskt ekologiskt kött. Det är väldigt allvarligt eftersom det kan få stora konsekvenser […]

Av |28 december, 2017|Landsbygd, Nyheter|

Reseavdraget ses över

Det ska vara möjligt att kunna bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade, anser regeringen. En kommitté ska se över systemet för reseavdrag.

Kommittén ska analysera hur ett avståndsbaserat reseavdrag kan utformas, ett färdmedelsneutralt avdrag utan koppling till faktiska biljett- eller bilkostnader och där avdragets storlek i stället beräknas […]

EU-miljoner till matprojekt

SLU Alnarp har fått drygt 13 miljoner kronor för sin del i EU-projektet Nextfood vars mål är att utveckla och testa nya sätt att jobba med utbildning inom lantbruksnäringen, för en mer hållbar matproduktion.

Projektet ska studera tio fall från olika håll i Europa där man utmanar gamla uppfattningar om vad utbildning och rådgivning är. […]

Av |20 december, 2017|Landsbygd, Nyheter|

Hyggesfri skog

I dagens skogsbruk är trakthyggesbruk det vanligaste. Det är en form av bruk som leder till kalhyggen. De statliga skogsägarna Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket får nu i uppdrag att öka andelen skog som brukas med hyggesfria metoder.

– Ett hyggesfritt skogsbruk har stora fördelar för både djur och växter och för friluftslivet. Genom att skogen […]

Utvidgad möjlighet att jaga från motorfordon

Jakt från motordrivet fordon är förbjuden, men ett undantag finns för jakt på vissa däggdjur för jägare med viss funktionsnedsättning och bestående rörelsehinder. Nu föreslår regeringen att fler djurarter än i dag ska få jagas.

Enligt regeringens förslag ska personer med funktionsnedsättning, efter en begränsad tillståndsprövning, kunna jaga även vilda fåglar samt vilt och till […]

Av |19 december, 2017|Landsbygd, Nyheter|