400 miljoner till bönder för att stötta i torkan

Torkan i stora delar av Europa har lett till att EU-kommissionen höjt ersättningen på det förskott som EU-länderna kan betala ut för miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion samt kompensationsstöd inom landsbygdsprogrammet. Och att betala ut förskott på direktstöden.

- Parallellt med att arbeta för att underlätta för lantbrukarna utformar vi stöden i regeringens stödpaket. Stödet […]

Av |6 augusti, 2018|EU, Landsbygd, Nyheter|

Ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang

Regeringen vill införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och därför ska Livsmedelsverket se över vad som krävs för att kunna införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.

Regeringen har under mandatperioden vid flertal tillfällen uppmanat restaurangbranschen att ta fram en frivillig ursprungsmärkning, men det har ännu inte resulterat i […]

Förbud mot avloppsslam på åkrar

Regeringen föreslår ett förbud mot att sprida avloppsslam, dels införa krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam.

Fosfor är ett livsnödvändigt växtnäringsämne. Jordbruket använder bland annat avloppsslam som växtnäring eftersom det innehåller stora mängder fosfor.

På så sätt har avloppsreningsverken kunnat bli av med sina stora avfallsmängder. På grund av att avloppsslammet – som är […]

Stillahavsostron längst nordiska kuster kan säljas

Nu har det ovälkomna havsdjuret Stillahavsostron spritt sig till alla Nordens kuster. Eftersom invasionen inte längre går att stoppa, undersöker nordiska forskare hur man kan dra nytta av ostronen och tjäna pengar på dem.

Sedan i fjol pågår ett nordiskt forskningsprojekt som samlar kunskap om förutsättningarna för skörd och kommersialisering av Stillahavsostronen. Utgångspunkten är att […]

Av |10 juli, 2018|Landsbygd, Nyheter|

270 miljoner för produktionen av biogas

Biogas är en förnybar och miljövänlig energikälla. För att öka produktionen av biodrivmedel, och särskilt den biogas som uppgraderas till biodrivmedel, och stärka konkurrenskraften har regeringen därför fattat beslut om en ny förordning om statligt stöd på 270 miljoner kronor.

Större delen av det som används för att framställa biogas kommer från gödsel, rester från […]

Mer vildsvin på bordet

Trots en växande vildsvinsstam når det mesta av vildsvinsköttet från jägarna aldrig konsumentmarknaden. Regeringen vill att mer vildsvinskött ska bli tillgängligt.

– Vi har under lång tid diskuterat de problem som vildsvinen orsakar men vi glömmer lätt bort vilken stor resurs vildsvinsköttet faktiskt utgör. Det måste vi ändra på, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har därför […]

Av |6 juli, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Elefanter ska slippa uppträda på cirkus

Regeringen vill förbjuda elefanter och sjölejon på cirkus, och ska utreda en obligatorisk märkning och registrering av katter. Den nya lagen träder i kraft den 1 april 2019.

– Det är tydligt att sjölejons och elefanters behov av naturligt beteende inte kan tillgodoses på cirkus och därför väljer nu regeringen att införa ett förbud. Den […]

Av |4 juli, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Bättre bihälsa med 6 miljoner kronor

Totalt satsas drygt 6 miljoner kronor inom ett antal områden för att förbättra villkoren för produktion och saluföring av biodlingsprodukter. Hälften av pengarna finansieras av EU-medel.

- Det är positivt att kunna konstatera att vi fått in många ansökningar och att så många vill bidra till att utveckla detta viktiga område och bidra till bättre […]

Av |3 juli, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Fler bostäder på landsbygden

Boverket ska utreda hur staten kan underlätta finansieringen av bostadsbyggande på landsbygden.

- Det måste vara möjligt att finansiera bostadsbyggande på landsbygden, oavsett om det gäller flerbostadshus eller villor. Bankernas lokalkännedom har minskat på många orter och därför behöver staten gå in och underlätta finansieringen för dem som vill bygga på landsbygden, säger bostadsminister Peter Eriksson.

- Landsbygden […]

Säljakt i Sverige

Regeringskansliet remitterar  Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om säljakt i Sveriges ekonomiska zon. Syftet är att minska de skador som orsakas av säl.

- Sälstammen har vuxit avsevärt de senaste åren. Sälarna orsakar skada då de tar fisk direkt ur fiskenäten och förstör fiskarnas utrustning. Möjligheten att jaga i den ekonomiska zonen har därför […]

Av |21 juni, 2018|Landsbygd, Nyheter|