Ordning och reda på enskild väg

Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader på kommunerna och enskilda fastighetsägare, anser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– När en allmän väg görs om till enskild väg måste det noga vägas mot landsbygdens behov av transporter. Indragning av allmän väg får inte innebära en övervältring av kostnader från staten till […]

Av |19 juni, 2018|Landsbygd, Nyheter|
  • Läckage av näringsämnen från jordbruket till sjöar och hav är en av anledningarna till övergödning och Östersjöns algblomningar. Ett sätt att fånga upp läckaget kan vara att anlägga en våtmark vid gården. Foto Urban Wigert Läckage av näringsämnen från jordbruket till sjöar och hav är en av anledningarna till övergödning och Östersjöns algblomningar. Ett sätt att fånga upp läckaget kan vara att anlägga en våtmark vid gården. Foto Urban Wigert

Pengar mot övergödning

Under 2018 startar det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning.

Länsstyrelser, kommuner och ideella organisationer kan under 2018 söka pengar hos Havs- och vattenmyndigheten för att förstärka det lokala arbetet mot övergödning.

Övergödning är ett utbrett problem i sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i Götaland och Svealand. Ungefär 2 300 vattendrag har i dag sämre än god […]

Av |18 juni, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Minskat sug på spenat

Produktionen av enstaka grödor förändrades dramatiskt, visar ny statistik från Jordbruksverket. Samtidigt fortsatte de svenska växthusföretagen att i snabb takt ställa om till förnybara bränslen.

Den svenska produktionen av spenat och dill minskade med 93 respektive 52 procent mellan 2014 och 2017, framför allt som en följd av ändrad efterfrågan från livsmedelsindustrin.

Samtidigt höll en ökad […]

Av |15 juni, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Köp inte med för mycket rysk kaviar

I dag startar fotbolls-VM i Ryssland. Eftersom Ryssland inte är med i EU är det speciella regler för införsel av bland annat matvaror, växter och souvenirer från Ryssland.

Mat från torkade växter såsom te, kaffe, mjöl, kryddor får man ta in i Sverige. Även nötter, konserver och andra tillagade växter är okej.

- En extra varning […]

Av |14 juni, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Korvmacka kan innebära katastrof för grisnäringen

 Jordbruksverket uppmanar nu allmänheten att inte lämna kvar några matrester ute i naturen. En lämnad korvmacka kan innebära att afrikansk svinpest sprids till svenska grisar, vilket innebär en smäll för svensk grisnäring.

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest är ett mycket stort hot mot svenska grisar och vildsvin. Afrikansk svinpest är inte farlig för […]

Av |12 juni, 2018|EU, Landsbygd, Nyheter|

Regeringen går vidare med ursprungsmärkning av restaurangkött

Livsmedelsverket ska tillsammans med Konsumentverket undersöka hur man ska införa en obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger och i storkök.

Regeringen har under mandatperioden vid flertal tillfällen uppmanat restaurangbranschen att ta fram en frivillig ursprungsmärkning. Resultatet har inte varit tillfredsställande och därför förbereder regeringen nu att göra ursprungsmärkningen obligatorisk.

- Svenska livsmedel står för hög kvalitet, […]

Av |11 juni, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Tekniska hjälpmedel vid vildsvinsjakt

Regeringen föreslår att teknisk utrustning ska få användas för att det ska bli enklare att jaga vildsvin.

Förslaget innebär att  elektronisk bildförstärkare eller bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i anslutning till jaktvapnet tillåts vid jakt efter vildsvin.

- De växande vildsvinstammarna orsakar stora problem för markägare och lantbrukare. Jakten efter vildsvin måste därför underlättas och effektiviseras. […]

Av |11 juni, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Bredband ska utvecklas på landsbygden

Trafikverket ska ta fram en modell för hur anläggning av bredband i landsbygd kan ske inom statliga vägars vägområde.

Regeringen har som mål att 95 procent av hushåll och företag ska ha minst 100 Mbit/s senast 2020. Utbyggnaden pågår för fullt men det finns hinder som hotar målet. Post- och telestyrelsen har informerat regeringen om […]

Av |1 juni, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Fler patroner ska trygga björnjägare

Regeringen ändrar i jaktförordningen för att underlätta björnjakt med fler patroner i magasinet än två.

Ändringen innebär att länsstyrelsen ska kunna medge undantag från förbudet att använda halvautomatiska vapen med en magasinkapacitet som överstiger två patroner. Prövningen ska kunna göras av samma länsstyrelse som beslutar om jakten.

- Enligt Svenska Jägareförbundet förekommer det varje år mellan […]

Av |1 juni, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Ny kunskapsbank om svensk mattradition

För den som är intresserad av traditionell matkultur i Sverige finns nu något som heter Matkult.se och innehåller över 800 äldre recept.

Matkult.se har tagits av fram av Institutet för språk och folkminnen med stöd av landsbygdsprogrammet genom Jordbruksverket.

- Mathistoria och mattradition i olika regioner av Sverige är viktigt att känna till om man vill […]