Okända naturmiljöer kan skötas bättre

Det finns värdefulla och till viss del okända miljöer mellan skog och jordbruksmark, så kallade brynmiljöer, som behöver skötas bättre än i dag för att deras värden för miljö och produktion ska utvecklas, enligt en utredning från Jordbruksverket.

Det handlar om variationsrika miljöer med lövträd, buskar, blommor och gläntor. Det visar en analys av övergångszonerna […]

Av |12 april, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Skånska katter svårt sjuka

I Skåne, Klippan, har förvildade friska katter insjuknat svårt av lungmask. Av 33 smittade katter har 24 dött, eller varit så svårt sjuka att de har avlivats av djurskyddsskäl.

Katterna omhändertogs av kattföreningen Hemlösa katter Helsingborg/Skåne. Katterna visade först inga symtom på lungmaskinfektion. Deras andning försämrades dock plötsligt kraftigt på endast ett par timmar. De […]

Av |23 mars, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Ny fågelinfluensa upptäckt

Fågelinfluensa har hittats i Östhammar i Uppsala län. Efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade  sig hönsen ha fågelinfluensa av typen H5N6. Det är första gången virus av den typen upptäckts på tamfågel i Sverige. Detta virus, som cirkulerar i Europa och i Sverige, har aldrig smittat till människa.

– För att undvika spridning till […]

Av |19 mars, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Hästar skapar jobb

Jordbruksverket har räknat hästar i Sverige och kommit fram att det fanns 355 000 2016. Cirka 95 900 av dem används i näringsverksamhet med häst.

 

- Vi gjorde en liknande undersökning för 2010 och vi kan nu jämföra resultaten och se skillnader. Till exempel så har andelen stall som helt eller delvis har spiltor minskat […]

Av |19 mars, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Fängelsestraff för den som fuskar med mat

Regeringen föreslår att straffen för matfusk ska skärpas och kunna leda till fängelsestraff på högst två år.

- Människor ska kunna känna sig trygga med att maten de köper är det som den utger sig för att vara. Matfusk är väldigt allvarligt eftersom det kan få stora konsekvenser för människor, samtidigt som det skadar det […]

Tusen katter smittade av småfåglar

Över tusen katter smittade av salmonella konstaterar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och det på bara drygt två månader sedan årsskiftet. Aldrig tidigare, ens på ett helt år, har så många katter haft salmonella i Sverige.

– Detta år avviker från tidigare år på två sätt; dels genom att de konstaterade fallen är så många, dels för […]

Av |9 mars, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Kamerabevakning för lantbruk, skogsbruk och jakt

Regeringen föreslår att det inte längre ska krävas tillstånd vid bevakning inom jordbruket- och skogsbruket eller i samband med jakt.

- Kravet på tillstånd har gjort det svårt att använda kameror för att skydda dyrbar och stöldbegärlig utrustning som till exempel skogs- och jordbruksmaskiner, som ofta måste flyttas runt och lämnas obevakade ute i skog […]

Av |9 mars, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Ny fågelinfluensa i Sverige

Ett fall av fågelinfluensa har upptäckts i Blekinge. Det är en skadad havsörn som dött. Efter analys på Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade den sig ha fågelinfluensa av typen H5N6. 

 

– Detta är det första fallet av H5N6 i Sverige. Viruset har cirkulerat i Europa, och förutom på vilda fåglar har även några utbrott på […]

Av |22 februari, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Låg investeringsvilja hos mjölkbönder

Investeringarna i stallar för dikor är höga och har mer än fördubblats jämfört med åren före 2016. För slaktkyckling var investeringsviljan rekordhög under 2017 och för värphöns låg investeringarna på genomsnittet för de senaste åren, enligt siffror från Jordbruksverket.

Även grisföretagen ligger på en hög nivå. Men hos mjölkproducenterna är investeringsviljan fortsatt låg 2017, ungefär […]

Av |15 februari, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Minskade utsläpp med ändrade odlingar

Jordbruksverket har lämnat en ny rapport hur det svenska jordbruket kan minska utsläppen utan att minska produktionen.

Sveriges jordbruk bidrar till utsläpp av växthusgaser i form av lustgas från odlad mark, koldioxid från mulljordar samt metan från idisslande djur. Jordbruket bidrar även till utsläppen genom användningen av fossila bränslen som diesel i traktorer, olja till […]