Kommunpoliser bidrar till färre brott

Nästan alla kommuner har etablerat samarbete med polisen kring brottsförebyggande arbete visar en ny rapport. Kommunpoliser tros kunna underlätta samarbetet.

Lokala samarbeten mellan kommunen och Polisen, finns i de flesta kommuner, visar en rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Beslut och resurser har förts ut till […]

  • – Urbaniseringen har ställt både kommuner med växande och minskande befolkning inför stora utmaningar. Det kräver att vi hittar former för hur välfärdsuppdraget kan hanteras och tillgodoses oavsett kommunstorlek, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Foto: Rickard L Eriksson – Urbaniseringen har ställt både kommuner med växande och minskande befolkning inför stora utmaningar. Det kräver att vi hittar former för hur välfärdsuppdraget kan hanteras och tillgodoses oavsett kommunstorlek, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Foto: Rickard L Eriksson

Kommunernas styre ska ses över

Regeringen har beslutat att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att analysera kommuners förmåga att klara av sina framtida uppgifter.

Kommittén ska också undersöka kommunal samverkan, frivilliga kommunsammanläggningar, ansvarsfördelning och andra åtgärder för att möta samhällsutvecklingen. Senast 15 oktober 2019 kommer kommittén att föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur genomförandet kan ske. Något […]

Av |14 februari, 2017|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Fler hästar än mjölkkor

Det finns 355 500 hästar i Sverige, visar Jordbruksverkets hästundersökning som genomfördes 2016. 76 procent av hästarna finns inom större tätorter eller i tätortsnära områden.

I genomsnitt finns 36 hästar per 1 000 invånare i Sverige. Som jämförelse finns 330 810 mjölkkor i Sverige i juni 2016.

De tre länen med flest hästar har också störst […]

Av |3 februari, 2017|Landsting, Nyheter|

Ändrade skatteregler kan ge minskade kommunintäkter

En statlig utredning har lämnat förslag om förändring av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. Förslaget är nu ute på remiss. SKL anser att ändringarna kan få konsekvenser för kommunernas skatteintäkter.

Syftet med de så kallade 3:12-reglerna är att förhindra att småföretagare, som arbetar i sina egna företag, beskattas med mer förmånliga skattesatser än de som […]

Skärpning av partibidrag

Den 1 april 2014 började en lag gälla som innebär att partier och valkandidater på central nivå ska redovisa bidrag de får till Kammarkollegiet som i sin tur redovisar på webben. Nu ska insynen i partibidragen ytterligare skärpas.

En kommittén som består av Marianne Eliason, före detta justitieråd, ordförande, och 14 ledamöter som företräder riksdagspartierna […]

Av |9 november, 2016|Demokrati, Kommuner, Landsting, Nyheter|

SKL vill ha mer pengar

Tio miljarder i permanent generellt statsbidrag i höstens budgetproposition räcker inte till allt, anser Lena Micko, ordförande för SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

– De tio miljarder som vi nu får permanent från år 2017 kan innebära att en del av våra medlemmar får extra tillskott för att höja kvaliteten, en del kan bibehålla samma […]

Av |20 september, 2016|Kommuner, Landsting, Nyheter|

Lägsta pris behöver inte ge sämre kvalitet

Lägsta pris vid upphandling behöver inte ge en sämre vara visar en ny rapport från Konkurrensverket. Som ifrågasätter myter om den offentliga upphandlingen.

Konkurrensverket har undersökt om kommuner som använt ”lägsta pris” i sina livsmedelsupphandlingar har lägre kvalitet eller lägre kvalitetsambitioner än kommuner som använt tilldelningskriteriet ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud”.

Undersökningen avser tre indikatorer på kvalitet: […]

Dyrare anlita privata utförare

Sveriges Kommuner och Landsting gillar inte regeringens utredning som, om den genomförs, skulle göra det dyrare att anlita privata utförare.

Utredningen har sett över den rätt kommuner och landsting har till utebliven moms (mervärdesskatt) för att de anlitar externa utförare som inte har momsplikt inom vård, skola och omsorg.

För att det inte ska blir dyrare […]

  • Fler skolor måste byggas som följd av snabb befolkningsökning, bland annat på grund av flyktingtillströmningen. Kommunerna har inte ekonomi för detta och måste – om inte staten skjuter till ännu mer pengar – höja kommunalskatten med i snitt 2 kronor. Fler skolor måste byggas som följd av snabb befolkningsökning, bland annat på grund av flyktingtillströmningen. Kommunerna har inte ekonomi för detta och måste – om inte staten skjuter till ännu mer pengar – höja kommunalskatten med i snitt 2 kronor.

Hot om 2 kr höjd kommunalskatt

Två kronor i höjd kommunalskatt är vad som skulle behövas om kommunerna ska kunna klara att gå med en procent i överskott fram till 2019. Den dystra bedömningen levererar Sveriges kommuner och landsting, SKL, i senaste Ekonomirapporten. De tillskjutna årliga tio miljarderna från staten gör gott, men räcker inte.

Den negativa bedömning av kommunsektorns ekonomi […]

90.000 feriejobb i välfärdssektorn

Att allt fler ungdomar erbjuds feriejobb i välfärdssektorn beror inte bara på att godhjärtade politiker vill hjälpa unga att få in en fot på arbetsmarknaden. Kommuner och landsting behöver helt enkelt en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren.

Det blir fler feriejobb i kommuner och landsting i sommar. Årets prognos pekar mot minst […]