Indelningskommittén: Sex regioner ersätter de nuvarande 21 länen

I stället för 21 län som nu tycker den statliga tvåmansutredningen att det räcker med sex regioner/län – och att de kan träda i kraft redan 1 januari 2019.

• Den nordliga regionen föreslås bestå av de fyra norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland.

• I mellersta regionen föreslås Gävleborg, Dalarna, Uppsala län, Västmanland, Sörmland, och […]

Kommuner och landsting klarade inte god ekonomisk hushållning

Nästan hälften av landstingen/regionerna och 26 kommuner gick back förra året. Trots snabbt ökade intäkter uppnådde inte kommunsektorn målet om en god ekonomisk hushållning, konstaterar Sveriges kommuner och landsting, SKL.

De preliminära boksluten för kommunsektorn visar en kostnadsökning på drygt fem procent. Skatteintäkterna har också ökat med fem procent.

Att de största kostnadsökningarna på mycket länge […]

Hälften av kommunvikarierna blir fastanställda inom 3 år

Den som får vikariat eller projektanställning i kommun och landsting har 50 procents chans att få fast jobb inom tre år. Men flyktingsituationen gör att de tidsbegränsade anställningarna i till exempel socialtjänsten och skolan kommer att öka framöver.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, lyfter fram de goda utsikterna att få fast anställning genom att peka […]

Ovanligt många katter smittas av salmonella

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fått in många fall med katter som smittats med salmonella. Hittills i år har 72 prover analyserats vid SVA. Under hela 2015 var motsvarande siffra 83.

– Den här tiden på året får vi alltid in prover från katter som har blivit smittade med salmonella. I år är det ovanligt […]

Av |10 februari, 2016|Landsting, Nyheter|

Surahammars kommun fortsatt bäst på att slopa pappersblanketter

Surahammar är för tredje året bästa kommun i Sverige på digitala tjänster. Bästa landsting blev Västerbotten när försäkringsbolaget AFA rankar vilka som är bäst på att skippa pappersblanketter.

Men i årets kommunkamp fick Surahammar hårdare motstånd än tidigare. Jokkmokk, som är nykomling på tio-i-topp, var nära att peta ner den västmanländska kommunen från förstaplatsen.

– Surahammar […]

Av |9 februari, 2016|Kommuner, Landsting, Nyheter, Regioner|

C-län, U-län, Y-län och BD-län förvandlas till regioner

Ytterligare fyra landsting förvandlas till regioner och  får ökad makt genom att ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna. Uppsala, Västmanland, Västernorrland och Norrbotten har fått klartecken från regeringen, som för frågan vidare till riksdagen.

Om riksdagen säger ja förändras statusen för dessa fyra län från 1 januari 2017. Landstingen får själva avgöra om de […]

Av |28 januari, 2016|Demokrati, Landsting, Nyheter, Regioner|

Flertalet patienter nöjda med landstingens primärvård

80 procent av alla som besöker landstingens vårdcentraler är beredda att rekommendera dem till någon annan. Men nästan var femte patient anger att de inte fått träffa den läkare de önskat.

Nationell Patientenkät, som är en av Sveriges största undersökningar, visar att en stor del av patienterna upplever bemötandet som väldigt gott. Däremot är man […]

Komplicerade cancerbehandlingar koncentreras till färre sjukhus

Komplicerade cancerbehandlingar kommer från nästa år att koncentreras till färre sjukhus. Det står klart sedan även regionernas och landstingens intresseorganisation SKL:s sjukvårdsdelegation gett klartecken.

Även landets hälso- och sjukvårdsdirektörer samt landstingsdirektörer har ställt sig bakom förslaget. Nu behöver samtliga landsting/regioner fatta beslut i enlighet med förslaget.

– Jag utgår ifrån att detta kommer att ske snarast […]

Produktivitetsutveckling i offentlig sektor kan klara välfärdsfinansiering

Nej, skattehöjningar är inte rätta sättet att klara finansieringen av framtidens välfärd. Satsa i stället på att höja produktiviteten inom offentlig sektor. Det menar Svenskt Näringsliv i polemik med nyligen presenterade Långtidsutredningen, som dömer ut möjligheterna till produktivitetsutveckling inom offentligt finansierade verksamheter.

Långtidsutredningen, som görs av opolitiska tjänstemän i Regeringskansliet, har fört fram två huvudbudskap. […]

444 miljoner i satsning på kortare väntetider i cancervården

Under 2016 ska standardiserade vårdförlopp införas för ytterligare tretton cancerdiagnoser. Fem diagnoser fick sådana lyckade förlopp i år. Bland de nya diagnoserna för 2016 finns bröstcancer, hjärntumörer, lungcancer och äggstockscancer.

Det är innebörden i en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landstinget, SKL. Satsningen kostar staten 444 miljoner.

Meningen är att de standardiserade vårdförloppen […]