Nyanlända har arbete efter två år

Drygt en tredjedel av de nyanlända arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogrammet. I flera kommuner över hälften. Men skillnader lokalt är stora, visar nya siffror från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Av de drygt 26 000 som avslutade etableringsprogrammet 2017 gick 36 procent till jobb eller studier.

- Utvecklingen går framåt, och visar på […]

Inte nog lönsamt att jobba

Bidragen till nyanlända påverkar drivkrafterna till arbete, framför allt för utrikes födda kvinnor, enligt en ny rapport från ESO.

- Det är ett komplext samspel mellan inkomst, skatt, transfereringar och barnomsorgsavgift som avgör hur väl arbete lönar sig, säger Eva Löfbom, författare till rapporten.

Sverige har en aktiv politik för mottagande och arbetsmarknadsetablering av nyanlända flyktingar. […]

Tryggar boende för ensamkommande

200 miljoner kronor till kommuner där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen.

Under de senaste åren har många ensamkommande som kommit till Sverige fått vänta så länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige eller inte att de under asylprocessen hunnit bli 18 år, vilket gör […]

Av |5 april, 2018|Kommuner, Migration, Nyheter|

Rädslan för robotar ökar stödet för populistiska partier

Automatisering och andra förändringar i arbetslivet visar att sambandet är starkt mellan arbetsmarknadsoro och stödet för populistiska partier som Sverigedemokraterna, enligt en rapport från tankesmedjan Futurion.

Tankesmedjan Futurion analyserar i en ny rapport orsakerna till att populistiska partier och rörelser går starkt framåt, både i Sverige och i andra länder. Rapporten visar att vi har […]

Jämnare fördelning av ensamkommande barn

Regeringen föreslår en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan landets kommuner.

– Vi ska ha en rättvis fördelning och ett solidariskt ansvarstagande för asylsökande i våra kommuner runt om i landet. Det är viktigt för barnen och det är viktigt för kommunerna, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Förslagen innebär att möjligheterna för en anvisningskommun […]

Av |28 februari, 2018|Kommuner, Migration, Nyheter|

Nyanlända får snabbare jobb

Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare, visar ny statistik från SCB.

Sysselsättningen och arbetskraften fortsätter att öka på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten minskar.

– Det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Enligt […]

  • Många av Visions medlemmar upplever att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit skapat utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Det visar en ny undersökning bland 5091 medarbetare och chefer inom välfärden som Novus genomfört på uppdrag av Vision, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson. Många av Visions medlemmar upplever att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit skapat utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Det visar en ny undersökning bland 5091 medarbetare och chefer inom välfärden som Novus genomfört på uppdrag av Vision, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Positivt med flyktingmottagandet

En stor andel av Visions medlemmar upplever att de har förutsättningar att utföra sitt arbete när det gäller stöd till flyktingar och nyanlända på ett professionellt sätt.

- Visions medlemmar har stor betydelse för att ge flyktingar och nyanlända en bra start i Sverige. Att våra medlemmar har bra förutsättningar att göra ett professionellt jobb […]

Av |30 januari, 2018|Migration, Nyheter|

Rättsmedicinalverket anser att deras bedömningar är rätt

Efter en del kritik har nu Rättsmedicinalverket kvalitetsgranskat bedömningen av knäleden hos ensamkommande asylsökande. Två specialister i barnradiologi har granskat 209 ärenden där knäleden bedömts vara mogen. I 187 av 209 ärenden, 89,5 procent, är Rättsmedicinalverkets leverantörer och sakkunniga radiologer eniga i sin bedömning.

- Det är ett väntat resultat som gör att vi kan […]

Språktest för asylsökande

Låt asylsökande delta i etableringsprogrammen under väntetiden och inför krav på språkkunskaper för permanenta uppehållstillstånd, föreslås i en ny rapport till ESO.

I rapporten jämförs integrationspolitiken i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Det är länder som alla tagit emot ett stort antal flyktingar på senare år. På flera områden har övriga länder gjort andra […]

Av |15 december, 2017|Migration, Nyheter|

Skydd mot barnäktenskap

Regeringen har nu fått en utredning som föreslår att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot barnäktenskap.

– Vi måste säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det är därför med stort intresse jag tar emot det här betänkandet, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Barnäktenskap är ett […]

Av |7 december, 2017|Migration, Nyheter|