Svenskarnas attityder till mångfald har försämrats

Svenskarnas attityder till mångfald uppvisar de lägsta siffrorna hittills och det är bland kvinnor som attityderna har försämrats kraftigt. Samtidigt ökar andelen som har goda erfarenheter av att ha kollegor med utländsk bakgrund, i skolan eller på jobbet, till den högsta uppmätta andelen hittills. Siffrorna kommer från Högskolan i Gävles Mångfaldsbarometer.

Unga under 30 år […]

Av |14 augusti, 2018|Migration, Nyheter|

Sfi-undervisningen ska kvalitetssäkras

För att fler nyanlända ska lära sig svenska fortare måste sfi-utbildningen bedrivas med hög kvalitet, anser regeringen och tillsätter nu en utredning som ska se över hur sfi (kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare) behöver förändras för att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergång till och kombination med annan vuxenutbildning.

Förra året tog sfi […]

Kommunerna är oroliga för fördyrade kostnader

Den nya gymnasielagen för att unga vuxna asylsökande ska få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker frågor i kommuner, landsting och regioner. Migrationsdomstolar i Malmö och Stockholm har nyligen fattat beslut utifrån bedömningen att den nya gymnasielagen är bristfällig att tillämpa.

Migrationsverket menar att det ekonomiska ansvaret för många av dessa individer ska övergå till […]

Nyanlända har arbete efter två år

Drygt en tredjedel av de nyanlända arbetar eller studerar efter två år i etableringsprogrammet. I flera kommuner över hälften. Men skillnader lokalt är stora, visar nya siffror från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Av de drygt 26 000 som avslutade etableringsprogrammet 2017 gick 36 procent till jobb eller studier.

- Utvecklingen går framåt, och visar på […]

Inte nog lönsamt att jobba

Bidragen till nyanlända påverkar drivkrafterna till arbete, framför allt för utrikes födda kvinnor, enligt en ny rapport från ESO.

- Det är ett komplext samspel mellan inkomst, skatt, transfereringar och barnomsorgsavgift som avgör hur väl arbete lönar sig, säger Eva Löfbom, författare till rapporten.

Sverige har en aktiv politik för mottagande och arbetsmarknadsetablering av nyanlända flyktingar. […]

Tryggar boende för ensamkommande

200 miljoner kronor till kommuner där ensamkommande unga som inte har flyttat till ett anläggningsboende bor efter 18-årsdagen.

Under de senaste åren har många ensamkommande som kommit till Sverige fått vänta så länge på ett slutgiltigt besked om de får stanna i Sverige eller inte att de under asylprocessen hunnit bli 18 år, vilket gör […]

Av |5 april, 2018|Kommuner, Migration, Nyheter|

Rädslan för robotar ökar stödet för populistiska partier

Automatisering och andra förändringar i arbetslivet visar att sambandet är starkt mellan arbetsmarknadsoro och stödet för populistiska partier som Sverigedemokraterna, enligt en rapport från tankesmedjan Futurion.

Tankesmedjan Futurion analyserar i en ny rapport orsakerna till att populistiska partier och rörelser går starkt framåt, både i Sverige och i andra länder. Rapporten visar att vi har […]

Jämnare fördelning av ensamkommande barn

Regeringen föreslår en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan landets kommuner.

– Vi ska ha en rättvis fördelning och ett solidariskt ansvarstagande för asylsökande i våra kommuner runt om i landet. Det är viktigt för barnen och det är viktigt för kommunerna, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Förslagen innebär att möjligheterna för en anvisningskommun […]

Av |28 februari, 2018|Kommuner, Migration, Nyheter|

Nyanlända får snabbare jobb

Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare, visar ny statistik från SCB.

Sysselsättningen och arbetskraften fortsätter att öka på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten minskar.

– Det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Enligt […]

  • Många av Visions medlemmar upplever att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit skapat utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Det visar en ny undersökning bland 5091 medarbetare och chefer inom välfärden som Novus genomfört på uppdrag av Vision, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson. Många av Visions medlemmar upplever att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit skapat utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Det visar en ny undersökning bland 5091 medarbetare och chefer inom välfärden som Novus genomfört på uppdrag av Vision, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Positivt med flyktingmottagandet

En stor andel av Visions medlemmar upplever att de har förutsättningar att utföra sitt arbete när det gäller stöd till flyktingar och nyanlända på ett professionellt sätt.

- Visions medlemmar har stor betydelse för att ge flyktingar och nyanlända en bra start i Sverige. Att våra medlemmar har bra förutsättningar att göra ett professionellt jobb […]

Av |30 januari, 2018|Migration, Nyheter|