Skydd mot barnäktenskap

Regeringen har nu fått en utredning som föreslår att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot barnäktenskap.

– Vi måste säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det är därför med stort intresse jag tar emot det här betänkandet, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Barnäktenskap är ett […]

Av |7 december, 2017|Migration, Nyheter|

Rätt att ta fingeravtryck

Utredaren chefsrådmannen Richard Ljungqvist föreslår att när personer inte kan styrka sin identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige ska Migrationsverket och Polismyndigheten i identifieringssyfte få fotografera och ta fingeravtryck på personen.

Fingeravtryck på barn dock bara få tas om det behövs och om barnet har fyllt sex år.

Polismyndigheten och Kustbevakningen ska få eftersöka […]

Av |1 december, 2017|Migration, Nyheter, Rättsväsen|

Gränskontrollerna kvar

Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 maj 2018.

Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister att resa in i Schengenområdet – gör att regeringen anser att […]

Av |13 november, 2017|EU, Migration, Nyheter|

Jämnare fördelning av ensamkommande barn

Regeringen föreslår en jämnare fördelning av de ensamkommande barnen mellan kommunerna.

– Vi ska ha en jämn fördelning och ett solidariskt ansvarstagande för asylsökande i våra kommuner runt om i landet. Det är viktig för såväl barnen som kommunerna, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Regeringen föreslår att en kommun som har anvisats att ta […]

Av |10 november, 2017|Migration, Nyheter|

Kommunernas handlingsplan mot extremism

Hälften av landets kommuner har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. En slutsats som dras i rapporten är att det finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar att alla kommuner ska anta handlingsplaner.
Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut […]

Av |30 oktober, 2017|Kommuner, Migration, Nyheter|

250 miljoner klimatflyktingar

Runt 2050 anser FN att världen kan ha 200 miljoner människor som drivits från sina hem på grund av klimatförändringar. EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) har presenterat den första rapporten om klimatflyktingar i EU-parlamentet.

- Det är ett framtidsperspektiv vi inte kan fortsätta att ignorera. Därför måste vi utveckla FN:s system för migration så att de […]

Av |17 oktober, 2017|Energi och Miljö, Migration|

Bättre hälsa ska hjälpa nyanlända

Enligt Socialstyrelsen lider många asylsökande och nyanlända av psykisk ohälsa, uppskattningsvis 20-30 procent mår psykiskt dåligt. Posttraumatiskt stressyndrom är högre bland asylsökande jämfört med övriga befolkningen och bland barn, speciellt ensamkommande barn, är psykisk ohälsa vanligt.

Röda korset får drygt 1,9 miljoner kronor för att arbeta med hälsofrämjande insatser för nyanlända och asylsökande.

– För regeringen […]

Av |13 oktober, 2017|Migration, Nyheter|

Mer samarbete för utländska utbildningar

Nordiska rådet har gjort en nordisk kartläggning av reglerna för godkännande av utländska utbildningar. Man kommer fram till att de nordiska länderna ska samarbeta mer för att göra det lättare för personer som kommer att använda sin kompetens och utbildning.
Prognoser om befolkningstillväxten och den globala flyktingkrisen visar att invandringen till de nordiska länderna fortsätter […]

Färre nyanlända till kommunerna 2018

Det totala antalet nyanlända personer som ska tas emot i kommunerna minskar nästa år vilket innebär att antalet som anvisas för bosättning blir färre jämfört med 2017.

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet trädde bosättningslagen i kraft den 1 mars 2016 för att nyanlända snabbare ska tas emot i en kommun […]

Av |6 oktober, 2017|Migration, Nyheter|

Brytpunktsfenomenet i Sveriges storstäder

De som bodde i ett område som blev mer etniskt segregerat under 1990-talet presterade lite sämre i skolan, men påverkade inte senare utfall på arbetsmarknaden, visar en ny rapport från IFAU.

Internationell forskning har pekat ut så kallade brytpunktsfenomen som en möjlig mekanism bakom boendesegregation – när andelen invandrade i ett bostadsområde passerar en viss […]

Av |28 augusti, 2017|Migration, Nyheter|