Nyanlända får snabbare jobb

Tiden för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden minskar och pekar mot en betydligt kortare etableringstid än tidigare, visar ny statistik från SCB.

Sysselsättningen och arbetskraften fortsätter att öka på svensk arbetsmarknad samtidigt som arbetslösheten minskar.

– Det har tidigare tagit upp till tio år innan hälften av de nyanlända har etablerat sig på arbetsmarknaden. Enligt […]

  • Många av Visions medlemmar upplever att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit skapat utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Det visar en ny undersökning bland 5091 medarbetare och chefer inom välfärden som Novus genomfört på uppdrag av Vision, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson. Många av Visions medlemmar upplever att de utmaningar som flyktingsituationen inneburit skapat utveckling och positiva förändringar på deras arbetsplatser. Det visar en ny undersökning bland 5091 medarbetare och chefer inom välfärden som Novus genomfört på uppdrag av Vision, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

Positivt med flyktingmottagandet

En stor andel av Visions medlemmar upplever att de har förutsättningar att utföra sitt arbete när det gäller stöd till flyktingar och nyanlända på ett professionellt sätt.

- Visions medlemmar har stor betydelse för att ge flyktingar och nyanlända en bra start i Sverige. Att våra medlemmar har bra förutsättningar att göra ett professionellt jobb […]

Av |30 januari, 2018|Migration, Nyheter|

Rättsmedicinalverket anser att deras bedömningar är rätt

Efter en del kritik har nu Rättsmedicinalverket kvalitetsgranskat bedömningen av knäleden hos ensamkommande asylsökande. Två specialister i barnradiologi har granskat 209 ärenden där knäleden bedömts vara mogen. I 187 av 209 ärenden, 89,5 procent, är Rättsmedicinalverkets leverantörer och sakkunniga radiologer eniga i sin bedömning.

- Det är ett väntat resultat som gör att vi kan […]

Språktest för asylsökande

Låt asylsökande delta i etableringsprogrammen under väntetiden och inför krav på språkkunskaper för permanenta uppehållstillstånd, föreslås i en ny rapport till ESO.

I rapporten jämförs integrationspolitiken i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Det är länder som alla tagit emot ett stort antal flyktingar på senare år. På flera områden har övriga länder gjort andra […]

Av |15 december, 2017|Migration, Nyheter|

Skydd mot barnäktenskap

Regeringen har nu fått en utredning som föreslår att alla barn i Sverige ska ha samma skydd mot barnäktenskap.

– Vi måste säkerställa att alla barn som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det är därför med stort intresse jag tar emot det här betänkandet, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Barnäktenskap är ett […]

Av |7 december, 2017|Migration, Nyheter|

Rätt att ta fingeravtryck

Utredaren chefsrådmannen Richard Ljungqvist föreslår att när personer inte kan styrka sin identitet och rätt att uppehålla sig i Sverige ska Migrationsverket och Polismyndigheten i identifieringssyfte få fotografera och ta fingeravtryck på personen.

Fingeravtryck på barn dock bara få tas om det behövs och om barnet har fyllt sex år.

Polismyndigheten och Kustbevakningen ska få eftersöka […]

Av |1 december, 2017|Migration, Nyheter, Rättsväsen|

Gränskontrollerna kvar

Regeringen har beslutat om gränskontroll vid den inre gränsen i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 maj 2018.

Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister att resa in i Schengenområdet – gör att regeringen anser att […]

Av |13 november, 2017|EU, Migration, Nyheter|

Jämnare fördelning av ensamkommande barn

Regeringen föreslår en jämnare fördelning av de ensamkommande barnen mellan kommunerna.

– Vi ska ha en jämn fördelning och ett solidariskt ansvarstagande för asylsökande i våra kommuner runt om i landet. Det är viktig för såväl barnen som kommunerna, säger migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Regeringen föreslår att en kommun som har anvisats att ta […]

Av |10 november, 2017|Migration, Nyheter|

Kommunernas handlingsplan mot extremism

Hälften av landets kommuner har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. En slutsats som dras i rapporten är att det finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar att alla kommuner ska anta handlingsplaner.
Segerstedtinstitutet har på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en forskningsrapport om kommunala handlingsplaner mot våldsbejakande extremism såg ut […]

Av |30 oktober, 2017|Kommuner, Migration, Nyheter|

250 miljoner klimatflyktingar

Runt 2050 anser FN att världen kan ha 200 miljoner människor som drivits från sina hem på grund av klimatförändringar. EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP) har presenterat den första rapporten om klimatflyktingar i EU-parlamentet.

- Det är ett framtidsperspektiv vi inte kan fortsätta att ignorera. Därför måste vi utveckla FN:s system för migration så att de […]

Av |17 oktober, 2017|Energi och Miljö, Migration|