Bättre hälsa ska hjälpa nyanlända

Enligt Socialstyrelsen lider många asylsökande och nyanlända av psykisk ohälsa, uppskattningsvis 20-30 procent mår psykiskt dåligt. Posttraumatiskt stressyndrom är högre bland asylsökande jämfört med övriga befolkningen och bland barn, speciellt ensamkommande barn, är psykisk ohälsa vanligt.

Röda korset får drygt 1,9 miljoner kronor för att arbeta med hälsofrämjande insatser för nyanlända och asylsökande.

– För regeringen […]

Av |13 oktober, 2017|Migration, Nyheter|

Mer samarbete för utländska utbildningar

Nordiska rådet har gjort en nordisk kartläggning av reglerna för godkännande av utländska utbildningar. Man kommer fram till att de nordiska länderna ska samarbeta mer för att göra det lättare för personer som kommer att använda sin kompetens och utbildning.
Prognoser om befolkningstillväxten och den globala flyktingkrisen visar att invandringen till de nordiska länderna fortsätter […]

Färre nyanlända till kommunerna 2018

Det totala antalet nyanlända personer som ska tas emot i kommunerna minskar nästa år vilket innebär att antalet som anvisas för bosättning blir färre jämfört med 2017.

För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet trädde bosättningslagen i kraft den 1 mars 2016 för att nyanlända snabbare ska tas emot i en kommun […]

Av |6 oktober, 2017|Migration, Nyheter|

Brytpunktsfenomenet i Sveriges storstäder

De som bodde i ett område som blev mer etniskt segregerat under 1990-talet presterade lite sämre i skolan, men påverkade inte senare utfall på arbetsmarknaden, visar en ny rapport från IFAU.

Internationell forskning har pekat ut så kallade brytpunktsfenomen som en möjlig mekanism bakom boendesegregation – när andelen invandrade i ett bostadsområde passerar en viss […]

Av |28 augusti, 2017|Migration, Nyheter|

SKL missnöjd med statligt asylbidrag

Regeringen ger ett tillfälligt bidrag på 195 miljoner kronor till kommuner där ensamkommande barn som fyller 18 under asylprocessen bor.

Pengarna ska fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är kritiskt till fördelningen, eftersom stödet går […]

Av |14 juli, 2017|Kommuner, Migration, Nyheter|

Omplacerade flyktingar flygs hit

Migrationsverket i region Mitt tar nu emot sitt första flyg med 177 asylsökande på Dala Airport i enlighet med överenskommelsen mellan EU-staterna. De åker vidare till Gävle där de bor under tiden deras asylansökan handläggs.

– De som kommer är asylsökande som väntat i Grekland på att få sin asylansökan prövad. En del har väntat […]

Av |11 juli, 2017|EU, Migration, Nyheter|

Ensamkommande flickor och yngre barn ökar

Många av de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige är flickor och yngre barn, enligt en rapport från Socialstyrelsen. Flera av flickorna är gifta, har egna barn och placeras hos familjer som inte alltid utreds som andra familjehem.

Andelen flickor bland de ensamkommande barnen har ökat från 16 procent 2012 till 23 procent de […]

Pengar till snabbspår för sjukvårdsutbildade

Länsstyrelsen i Stockholms län ska fördela två miljoner kronor till utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning.

– Vården är i stort behov av personal med rätt kompetens och utbildning. För regeringen är det därför jätteviktigt att vi tar till vara på de kompetenser som […]

Svårt få jobb efter 40

En stor del av de personer som invandrat till Sverige efter fyllda 40 har aldrig kommit in på den svenska arbetsmarknaden, enligt forskare från Göteborgs universitet.

− Den gängse bilden tycks vara att migranter är unga personer men en växande andel är faktiskt över 40. Att inte komma in på arbetsmarknaden innebär en stor risk […]

Dyrt, omodernt och krångligt

Staten ersätter via Migrationsverket kommunerna för kostnader för mottagandet av asylsökande och nyanlända genom ett trettiotal ersättningar. Riksrevisionen anser att systemet är dyrt, omodernt och onödigt krångligt.

Under 2016 fick kommunerna drygt 20 miljarder kronor i ersättning för asylsökande, och ca 12 miljarder kronor i ersättning för nyanlända.

Riksrevisionen konstaterar i sin senaste granskning att systemet […]

Av |4 maj, 2017|Migration, Nyheter|