Viktigare lagar och förordningar
inför årsskiftet 2016/2017

Stödet för extratjänster utvidgas

1 december 2016

Stödet för extratjänster utökas till att omfatta 100 procent av en
anställning i stället för 75 procent. Samtidigt höjs handledarstödet för
de första tre månaderna av en anställning. Stödet för extratjänster ska
kunna omfatta alla arbetsuppgifter i svenska myndigheter utom de som
utgör ett led i verksamhet som […]