Stort söktryck på utbildning för invandrade läkare

Lunds universitet genomför en intensivutbildning för nyanlända utomeuropeiska läkare som saknar svensk läkarlegitimation. Målet är att deltagarna ska klara Socialstyrelsens kunskapsprov för läkare i december.

Den 20 augusti startar den femton veckor långa utbildningen för ett 20-tal läkare utbildade utanför EU/EES. De har fått sina platser i tuff konkurrens.

– Antalet sökande har nästan tredubblats jämfört […]

Enklare att använda kamerabevakning för brottsbekämpning

Ett förslag om kamerabevakning har lämnats över till justitie- och inrikesministern Morgan Johansson som innebär att det ska bli enklare att använda kamerabevakning i brottsbekämpningen.

Dagens tillståndsplikt, att söka tillstånd hos Datainspektionen, för kamerabevakning tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket.

En huvuduppgift har varit att göra en kartläggning av behovet av förenklade regler vid […]

Av |17 augusti, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Fler ska kunna läsa vidare

Basåret ska kunna kombineras med andra utbildningar som förbereder för högskolestudier. Det har regeringen beslutat.

Beslutet innebär också att de studerande på dessa utbildningar får fler rättigheter och att lärosätena får större frihet i vilka utbildningar de anordnar för personer som behöver komplettera sin utbildning innan de får studera på högskolenivå.

– Ett mer flexibelt basår […]

Av |17 augusti, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Magdalena Andersson: Nästa mandatperiod krävs prioriteringar

Finansminister Magdalena Andersson har lämnat senaste prognosen för den ekonomiska utvecklingen och inriktningen för budgeten.

- Sverige står i ett helt annat läge än för fyra år sedan. Arbetslösheten har pressats tillbaka med 300 000 fler människor i jobb, vi har en god tillväxt och stora underskott har vänts till överskott. Vi har sparat 166 […]

Av |17 augusti, 2018|Ekonomi och Skatter, Nyheter|

Ny lag ska ge trygghet vid djupa kriser

Bättre och snabbare insatser vid djupa ekonomiska kriser, bättre konkurrenskraft och ökad trygghet för de anställda. Det är innehållet i det delbetänkande om korttidsarbete som regeringens utredare, förre IF Metall-ordföranden Anders Ferbe, har lämnat till regeringen.

Syftet med det statliga stödet till korttidsarbete är att underlätta för företag att behålla kompetens och konkurrenskraft även i […]

Transportstyrelsen får en överdirektör och tre nya styrelseledamöter

Regeringen har utsett Anita Johansson till överdirektör på Transportstyrelsen. Regeringen förordnar även tre nya styrelseledamöter, den tidigare finansmarknadsministern Peter Norman, Anna-Lena Österborg och Staffan Bengtsson. Peter Norman blir ny styrelseordförande.

– Nu tar vi ytterligare steg för att stärka Transportstyrelsens ledning. För första gången får Transportstyrelsen en överdirektör, som kommer att vara ett stöd till […]

Av |16 augusti, 2018|Nyheter, Trafik|

Ny överdirektör ska snabba på EU-stöd

Regeringen har utsett en styrelse och en överdirektör för Jordbruksverket. Målet är bland annat att säkra en effektivare utbetalning av EU-stöden.

För första gången får myndigheten nu en styrelse med fullt ansvar. Det betyder att styrelsen som kollektiv ansvarar inför regeringen för sin verksamhet. Dessutom tillsätts en överdirektör som kommer att fungera som stöd till […]

Av |16 augusti, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Billigare el

Regeringen ska besluta om nya bestämmelser för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet. Det innebär att de flesta elnätskunderna kan få upp till 21 procent lägre elnätsavgifter från 2020. För en villaägare handlar det om en sänkning på 1.000 kronor per år.

Regeringen kan konstatera att elnätsföretagen över tid haft möjlighet till höga avgiftshöjningar. Och i […]

Av |16 augusti, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Ny myndighet slår upp portarna

Den nya myndigheten för arbetsmiljökunskap som placerats i Gävle har nu invigts.

Sedan Arbetslivsinstitutet lades ner 2007 har det saknats en särskild myndighet med nationellt ansvar för att sammanställa och sprida kunskap om arbetsmiljö. Det har inte heller funnits någon aktör som utvärderar den förda arbetsmiljöpolitiken.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap kommer att vara ett nationellt kunskapscentrum för […]

Här finns yrkena som ger jobb

De unga som i höst kommit in på utbildningar till lärare, officerare och präster kommer att ha lätt att få jobb om fem år, visar Sacos årliga prognos av framtidens arbetsmarknad för akademiker. Tuffare blir det för kommunikatörer och hälsovetare.

– Vi vill bidra till med fakta för ett av de viktigaste valen du gör […]