Två nya områden i Norrland föreslås få biosfärstatus av Unesco

Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län samt Voxnadalen i Gävleborgs län nomineras till FN-organet Unesco att upphöjas till nya biosfärområden. I Sverige finns sedan tidigare fem sådana områden utsedda av Unesco.

Det är regeringen som beslutat att tillstyrka ansökningarna från de båda områdena. Unesco väntas fatta beslut om nya biosfärområden sommaren 2019.

Om Unesco godkänner ansökan […]

Av |20 september, 2018|Nyheter|

Bebyggd mark ökar – men utgör endast 2,9 procent av landets yta

Den bebyggda marken i Sverige ökade med tre procent under åren 2010-2015. Det betyder att 2,9 procent av landets areal är bebyggd, att jämföra med skogsmark som utgör 69 procent och jordbruksmark sju procent. Det visar statistik från Statistiska centralbyrån, SCB. I sörmländska Oxelösund har den bebyggda marken ökat med över tio procent.

Fortfarande utgör […]

Av |20 september, 2018|Nyheter|

Blocköverskridande uppgörelse ger snabbt stöd till drabbade bönder

I morgon, fredag, lämnar regeringen en extra ändringsbudget för 2018 till riksdagen med anledning av behovet av stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018. Det betyder att 460 miljoner kronor av det krispaket som aviserades i juli snabbt kan betalas ut till drabbade lantbrukare. Regeringsbeslutet bygger på en överenskommelse med Alliansen […]

Av |20 september, 2018|Nyheter|

Norden i gemensam kamp mot skogsbränder och extremväder

Det nordiska skogs- och lantbruket behöver klimatsäkras och beredskapen för skogsbränder och extremväder stärkas. Vid sitt extra möte under onsdagen beslöt de nordiska ministrarna att tillsätta en task-force som ska analysera de framtida utmaningarna med extremväder för skog- och lantbruk.

Sommarens extrema torka drabbade hela Europa, men slog extra hårt mot nordiskt skogs- och […]

Av |20 september, 2018|Nyheter|

Lägre matmoms inte bästa sättet att gynna barnfamiljer

Den lägre momsen på livsmedel är ett dåligt sätt att gynna låginkomsttagare och barnfamiljer. Andra åtgärder kan åstadkomma samma resultat – till halva kostnaden. Det anser Riksrevisionen som i en granskning kommit fram till att det vore bättre att höja barnbidrag, bostadstillägg och ekonomiskt bistånd och samtidigt slopa momssubventionen.

Våren 1995 sänkte riksdagen ersättningsnivåerna i […]

Av |20 september, 2018|Nyheter|

Gör om och gör bättre stöd för äldreboende

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga att göra om det nuvarande stödet för att bygga särskilda boenden för äldre till ett mer generellt bidrag till kommunerna, fördelat utifrån andelen äldre invånare.

Riksrevisionen har granskat det investeringsstöd till särskilda boenden för äldre som fanns under åren 2007–2014, och som ligger till grund för det nya stöd som […]

Av |18 september, 2018|Kommuner, Nyheter|

Sänkta jobbkrav för minskad utbrändhet

Det är en myt att höga krav i arbetet kan kompenseras med ökat handlingsutrymme och socialt stöd. Kraven i sig kan leda till utbrändhet, visar forskning från Linköpings universitet. Forskningen har finansierats med stöd av den statliga myndigheten Vinnova.

Det visar LiU-forskarna Anna-Carin Fagerlind Ståhl och Christian Ståhl i en färsk studie om utbrändhet och […]

Av |18 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Nej till ny bostadsförsörjningslag

Utredningen om kommunal planering för bostäder har lämnat sitt slutbetänkande. SKL säger nej till utredningens förslag om en ny bostadsförsörjningslag.

– Kommunerna bör även fortsättningsvis ha ansvar för bostadsförsörjningen. Staten eller regionerna ska inte ta över delar av ansvaret, utan i stället ska de skapa goda förutsättningar för att kommunerna ska kunna ta ansvar, säger […]

Av |17 september, 2018|Bostad och Familj, Kommuner, Nyheter|

SKL vill ha skärpta straff för den som hotar förtroendevalda

Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag. Undersökningar visar både att hoten med åren tenderar att bli både fler och grövre.

– Hot, hat och våld mot förtroendevalda utgör i förlängningen ett allvarligt hot mot vårt demokratiska system. SKL har länge efterfrågat straffrättsliga […]

Av |17 september, 2018|Demokrati, Nyheter|

Handlarna hoppas på julen

Framtidstron bland butikerna ökar i september. Medan optimismen bland e-handlarna går åt motsatt håll och minskar. Framtidsförväntningarna är dock fortsatt högre bland e-handlarna.

– Efter en sommar som varit tuff för många butiker kan handlarna se fram emot en starkare försäljningsperiod som kulminerar i den så viktiga julhandeln. I den stenhårda internationella konkurrens som råder […]

Av |17 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|