Blå Tåget tuffar vidare

Proggbandet Blå Tåget är föremål för en avhandling i musikvetenskap. Medlemmarnas bakgrund i ”finkulturen” – som etablerade författare, konstnärer och intellektuella – hade betydelse för hur bandet kom att uppfattas och tas emot.

Det fanns i skiftet mellan 1960- och 1970-talet en särskild kreativ anda i de avantgardiska konst- och kulturkretsarna i Stockholm, som blev […]

Av |25 april, 2018|Kultur och Idrott, Nyheter|

Bra vaccinationsskydd

De flesta barn har ett bra skydd mot flera svåra sjukdomar som i dag blivit sällsynta i Sverige, till exempel mässling, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

Runt 97 procent av alla tvååringar har fått de vaccinationer som erbjuds inom barnhälsovården. Enligt årsrapporten är de flesta av sjukdomarna inom programmet under god kontroll. Under 2017 rapporterades inga fall av […]

Fler måste få sjukersättning

Reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få ersättning, anser Riksrevisionen efter en granskning.

Enligt riksrevisor Stefan Lundgren framstår dagens regler som alltför strikta, med tanke på de negativa konsekvenser ett nekande visat sig ha på individens hälsa och ekonomi.

Den som på grund av sjukdom eller andra orsaker har en långvarig […]

Fler nyanlända får statlig praktik

Flera myndigheter ska fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik åren 2019 och 2020.

Målet om att myndigheterna gemensamt ska ta emot i genomsnitt minst 1 000 nyanlända för praktik per år kvarstår. Enligt Statskontorets redovisning för utfallet av praktikplatser för tiden 1 april 2016–28 februari 2017 (11 månader) hade myndigheterna tagit emot 1 092 […]

Tryggare i luften

Flygpassageraruppgifter ska användas för att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet i en ny lag som regeringen föreslår.

För att förbättra möjligheterna att bekämpa terroristbrottslighet och annan allvarlig brottslighet och för att genomföra det så kallade PNR-direktivet har regeringen beslutat propositionen Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen.

PNR-direktivet gäller för alla EU:s medlemsländer och reglerar insamling och […]

Av |24 april, 2018|EU, Nyheter, Rättsväsen|

Lärarna fortsätter administrera

Lärarna fortsätter att dokumentera och administrera trots att bland annat kravet på individuella skriftliga utvecklingsplaner i årskurser med betyg tagits bort, enligt en ny rapport från Ifau.

År 2013 genomfördes två reformer med syfte att minska lärares arbete med dokumentation och administration. Kraven på skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurser där det finns betyg togs bort […]

Starkare skydd för resor på nätet

Regeringen vill stärka skyddet för de som köper sina resor på nätet. Skyddet för resenärerna stärks, både inför och under resans gång, samtidigt som den nya regleringen kommer att främja en välfungerande resemarknad.

Förslaget:

Fler resenärer ska omfattas av skyddsregler. Det gäller till exempel resor som sätts ihop av resenären själv eller om resenären ber ett […]

Av |24 april, 2018|EU, Nyheter|

Ny lag för kamerabevakning

Regeringen vill ha en ny kamerabevakningslag för trygghetsskapande ändamål.

Den nya kamerabevakningslagen,som regeringen föreslår, gör att kamerabevakning av exempelvis butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk kommer nu också att kunna genomföras utan tillstånd.

Framöver kommer tillstånd för kamerabevakning bara krävas av myndigheter och […]

Av |24 april, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Modernare regler för varumärken och företagsnamn

Regeringen har föreslår att reglerna för varumärken och företagsnamn moderniseras och förenklas.

Varumärken har blivit allt viktigare för företagens möjligheter att nå framgång. De kan ofta vara ett företags mest värdefulla tillgång. Varumärken gör det också lättare för konsumenter att känna igen och välja produkter som motsvarar deras önskemål.

– För att svenska företag ska kunna konkurrera […]

Klimatklivet granskas

Regeringens Klimatklivet, vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom att stödja lokala klimatinvesteringar, ska nu granskas av Riksrevisionen.

Klimatklivet är en satsning för att få igång klimatåtgärder över hela landet. Satsningen utgör en betydande del av statens utgifter för miljöpolitik och är större än tidigare liknande investeringsprogram – trots att dessa […]

Av |24 april, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|