Statligt stöd har ökat byggandet av hyreslägenheter med 40 procent

Närmare fyra miljarder kronor i statligt investeringsstöd har gett ett 40-procentigt lyft till byggande av 14.600 hyresrätter, inklusive studentbostäder. Stödet kommer att bidra till att fler hyresrätter kommer att byggas under kommande år. Det meddelar regeringen.

– De hyresrätter som får ta del av investeringsstödet uppfyller ett antal krav som innebär att svenska folket får […]

Av |19 juli, 2018|Nyheter|

Viktigt avtal mellan EU och Japan undertecknat

Frihandelsavtalet (Economic Partnership Agreement) har undertecknats mellan EU och Japan, och ska träda i kraft i början på 2019, efter att EU-parlamentet och Japan godkänner det.

Det största avtal som EU har slutit hittills tar bort majoriteten av tullarna i handeln mellan EU och Japan, öppnar upp den japanska marknaden för offentlig upphandling, underlättar för […]

Ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang

Regeringen vill införa ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och därför ska Livsmedelsverket se över vad som krävs för att kunna införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött och fisk på restaurang och i storhushåll.

Regeringen har under mandatperioden vid flertal tillfällen uppmanat restaurangbranschen att ta fram en frivillig ursprungsmärkning, men det har ännu inte resulterat i […]

Tryggare för den som lämnar sjukförsäkringen för Arbetsförmedlingen

Om man lämnar en period av sjukförsäkring och inte direkt anmäler sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan man få sin sjukpenningsgrundande inkomst nedsatt till noll. Regeringen anser detta vara både orimligt och inför 25 dagar där den sjukpenningsgrundande inkomsten är tryggad.

 

– Det nuvarande systemet skapar helt orimliga konsekvenser för människor. Det kan inte vara […]

Stöd till spelberoende

Folkhälsomyndigheten ska vidareutveckla det nationella kunskapsstödet om spelproblem. Myndigheten ska också fördela 3 miljoner kronor till ideella organisationer som arbetar förebyggande mot spelproblematik.

– Sedan januari ingår problem med spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Kommuner och landsting ska erbjuda stöd och behandling och därför behöver de också bra kunskapsstöd för att […]

Av |19 juli, 2018|Nyheter|

Förbud mot avloppsslam på åkrar

Regeringen föreslår ett förbud mot att sprida avloppsslam, dels införa krav på att fosfor ska återvinnas ur avloppsslam.

Fosfor är ett livsnödvändigt växtnäringsämne. Jordbruket använder bland annat avloppsslam som växtnäring eftersom det innehåller stora mängder fosfor.

På så sätt har avloppsreningsverken kunnat bli av med sina stora avfallsmängder. På grund av att avloppsslammet – som är […]

Kommunerna är oroliga för fördyrade kostnader

Den nya gymnasielagen för att unga vuxna asylsökande ska få uppehållstillstånd i Sverige för studier, väcker frågor i kommuner, landsting och regioner. Migrationsdomstolar i Malmö och Stockholm har nyligen fattat beslut utifrån bedömningen att den nya gymnasielagen är bristfällig att tillämpa.

Migrationsverket menar att det ekonomiska ansvaret för många av dessa individer ska övergå till […]

Frihandelsavtal stimulerar handeln dubbelt

Frihandelsavtal är effektiva instrument för att stimulera handel – i genomsnitt fördubblas handeln mellan länder som tecknar avtal efter tio år. Särskilt effektiva är tullunioner och andra frihandelsavtal som innebär djup ekonomisk integration, enligt en ny rapport från Kommerskollegium.

Antalet bilaterala och regionala frihandelsavtal ökar snabbt i världen. Men vad är egentligen handelseffekterna av de […]

E-handlare tror på framtiden

Svensk Handels Handelsbarometer för juli visar svagare förväntningar på både försäljning och antalet anställda.

– När vi summerar det första halvåret har månadsindex endast en gång överträffat fjolåret. Detta är illustrativt för den osäkerhet som råder och de utmaningar som handeln står inför. Oro inför den digitala omställningen har varvats med nedgången på bostadsmarknaden, säger […]

Unesco får pengar till pressfrihet

Sida ska 2018-2021 stödja Unesco med 430 miljoner svenska kronor. Stödet kommer att gå till Unescos arbete inom utbildning, press- och yttrandefrihet och konstnärlig frihet.

Tidigare i år har Sida också gjort en ny särskild satsning på Unescos arbete med flickors utbildning i Afghanistan på 180 miljoner kronor samt en fortsatt satsning på Unescos arbete […]

Av |19 juli, 2018|Bistånd, Nyheter|