Statskoll.se upphör

Tidningen Statskoll upphör från och med i dag, måndagen den 15 oktober 2018. Statskoll.se har funnits på nätet i fem år och under den tiden publicerat 7.000 artiklar som beskådats av närmare en miljon views.

Efter att riksdagen beslutade att lägga ned sin tidning Riksdag & Departement – där jag arbetat som journalist i 24 år […]

Av |15 oktober, 2018|Nyheter|

Inflationstakten nu 2,5 procent

Priserna stiger numera i en takt som gör att Riksbankens direktion när som helst kan börja höja styrräntan. Enligt SCB:s senaste mätning låg inflationstakten, mätt som KPIF,  i september på 2,5 procent. Konsumentprisindex steg med en halv procent från augusti till september.

Riksbanken vill se en en trendmässig inflationstakt kring två procent innan den kan […]

Av |11 oktober, 2018|Nyheter|

Högkonjunkturen fortsätter nästa år tack vare omvärldens draghjälp

Högkonjunkturen fortsätter även nästa år tack vare draghjälp från omvärlden. Men en viss avmattning är ändå att räkna med på grund av att investeringstillväxten i både industri och bostäder minskar markant. Det framgår av Konjunkturinstitutets nya prognos, som bedömer att Riksbanken börjar höja styrräntan från februari 2019. Dock består minusräntan till i slutet av […]

Av |10 oktober, 2018|Nyheter|

Statens miljöskatteintäkter ökade med 5 miljarder

2016 ökade statens miljöskatteintäkter med mer än fem miljarder kronor jämfört med året innan. Det förklaras främst av ökade intäkter från energiskatter på bränsle och el. Ökningen återfinns både hos näringslivet och hos hushållen, rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB.

Miljöskatteintäkterna ökade från 93 till 98 miljarder kronor. De energirelaterade skatterna utgör nära 80 procent av dessa […]

Av |10 oktober, 2018|Nyheter|

Fler kan få hörseln tillbaka med donation

Rättsmedicinalverket tillvara tar nästan all vävnad för transplantationer av hörselben och hud och andelen tillvaratagna hornhinnor och hjärtklaffar har ökat. Men man vill nu att regeringen griper in så att man kan hjälpa fler.

- Med ett tydligt uppdrag från regeringen skulle vi kunna öka vårt bidrag till vävnadsdonationer, säger Lars Werkström, generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

Omkring […]

Regimen har full koll på kinesiska sociala medier

Den kinesiska regimen har investerat massivt i system som övervakar sociala medier. I stället för att filtrera bort allt politiskt känsligt material låter den miljontals inlägg ligga kvar för att få information om protestaktioner och korruption på lokal nivå.

I den nya SNS-rapporten ”Kinas medier: politik och ekonomi” har nationalekonomen David Strömberg, tillsammans med sina […]

Av |9 oktober, 2018|Nyheter|

Fler flyktingar kan få jobb genom ett datorprogram

Minst 20 procent fler flyktingar i arbete efter tre månader. Det är prognosen efter att ett datorprogram börjat användas för att matcha flyktingar till nya hemorter i USA. Nu hoppas professor Tommy Andersson, från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, att programvaran Annie MOORE kan användas i Sverige.

Flyktingar ska bo där de har störst chans att […]

Ensamheten bland äldre kan minska med digitala verktyg

Att använda digitala verktyg, som dator och internet, är ett sätt att öka äldre personers sociala deltagande, självständighet och trygghet – och därmed även välbefinnandet. Forskning visar att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamheten bland äldre personer.

– Att ensamheten ökar med åldern kan bero på många saker. Kanske att […]

Garantipensionen ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur garantipensionen ska fungera och regleras i framtiden. Enligt en dom från EU-domstolen finns det inte någon skyldighet att betala ut garantipension till pensionärer som bor i ett annat medlemsland och att beräkningen av hur garantipensionen påverkas av pensioner från utlandet måste göras om.

Garantipensionen är […]

Trend kring psykiska diagnoser bland unga bruten

De tre diagnosgrupperna förstämningssyndrom, reaktion på svår stress och ångestsyndrom står sammantaget för omkring 90 procent av alla långa sjukfall med psykisk diagnos. I gruppen unga är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro.

– Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över tid, men en intressant sak är att […]