En halv grad mer kan betyda fler människor på flykt

FN:s klimatpanels rapport som nu presenterats handlar om vad det innebär att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grad i stället för 2 grader, jämfört med preindustriella nivåer.
– En halv grad spelar stor roll för 100-tals miljoner människor som kan tvingas fly från klimatförändringarnas effekter, kommenterar EU-parlamentariker Linnéa Engström (MP).

Enligt rapporten måste utsläppen minska […]

Av |8 oktober, 2018|Energi och Miljö, Nyheter|

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 500 kronor till 66 900 kronor i månaden från och med den 1 november 2018.

I de överväganden som legat till grund för beslutet har nämnden beaktat de löneförändringar under 2018 som ägt rum på arbetsmarknaden.
Nämnden består av Johan Hirschfeldt, Peter Egardt och Barbro Holmberg.

Av |8 oktober, 2018|Demokrati, Nyheter|

Elitutbildning sker under press och stress

Arbetsmiljön för doktorander, personer som genomgår den allra mest avancerade utbildningen vid landets universitet, är inte tillfredsställande.

Resultatet är oroande, säger Inger Ehn Knobblock, Fackförbundet STs utredare som genomfört undersökningen:

- Nästan hälften säger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom den normala arbetstiden. Hela 70 procent svarar att de har psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Knappt 35 […]

70 miljoner euro dras in i stöd till Turkiet

 EU-parlamentet har röstat för att dra in 70 miljoner euro i anslutningsstöd till Turkiet, då landet rört sig allt längre ifrån rättsstatens principer, demokrati, mänskliga rättigheter och pressfrihet.

Bodil Valero är gröna gruppens ansvariga för Turkiet och även för ett yttrande om anslutningsstöd till landet.

- Det är rätt att dra in pengarna. Erdogans regering får […]

Av |3 oktober, 2018|EU, Nyheter|

Fler tidsbegränsat anställda utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet

Fler tidsbegränsat anställda än fast anställda är rädda att förlora jobbet, har oftare monotona arbetsuppgifter och utsätts oftare för sexuella trakasserier på jobbet, visar en undersökning från Arbetsmiljöverket.

Närmare tre av fyra sysselsatta på arbetsmarknaden var nöjda med arbetet i stort och drygt sju av tio hade i hög grad ett intressant och stimulerande arbete, […]

För få sökanden till regionalt yrkesvux

För få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux, visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Två tredjedelar av kommunerna svarar att för få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar. Det är […]

Ulf Kristersson (M) ska försöka bilda regering

Riksdagens talman Andreas Norlén har gett Ulf Kristersson (M) i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.

- Jag har haft bra samtal med alla partierna. Nu är det dags för dem att förhandla om regeringsfrågan. Därför har jag gett Ulf Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som tolereras […]

Av |2 oktober, 2018|Demokrati, Nyheter|

Nytt avtal med Norge ger sänkta tullar

EU och Norge har träffat en handelsöverenskommelse som innebär sänkta tullar från och med den 1 oktober 2018. Flera av produkterna blir efter sänkningen helt tullbefriade, medan andra omfattas av tullkvoter med reducerad tull som öppnas upp eller utökas. Avtalet ger svenska producenter ökat tillträde till den norska marknaden.

Avtalet, som börjar tillämpas den 1 […]

Polisen har inte nått målen för omorganisationen

Omorganiseringen av Polisen har förbättrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet. Men målen för reformen har trots detta inte uppnåtts, visar Statskontorets utvärdering av ombildningen av Polisen.

Målsättningen med att ombilda Polisen till en sammanhållen myndighet var att uppnå bättre verksamhetsresultat och högre kvalitet i Polisens arbete. Statskontoret bedömer att de hinder som fanns […]

Av |2 oktober, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Villkoren för arbetstillstånd för högkvalificerad arbetskraft måste ses över

Många företag konkurrerar om högkvalificerad arbetskraft på en global marknad, yrken som är centrala för viktiga exportindustrier i Sverige. Staten behöver underlätta för den eftertraktade gruppen att etablera sig i Sverige, visar en ny rapport från Myndigheten för Tillväxtanalys.

Till skillnad från många andra länder har Sverige ett generellt system för arbetskrafts­invandring. Det är alltså […]