Sverige och Norge ska hjälpa varandra

Sverige och Norge har undertecknat ett avtal som gör det möjligt för svensk och norsk polis att stödja varandra i krissituationer.

Särskilda insatsgrupper, som den svenska polisens nationella insatsstyrka, kan sedan förra året begära eller ge hjälp till andra EU-medlemsstater i en krissituation. Avtalet som nu har undertecknats innebär att polisens särskilda insatsgrupper i Sverige […]

Av |6 september, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Svenska företag tjänar på EU:s frihandelsavtal

Nya beräkningar från EU-kommissionen och Kommerskollegium visar att svenska importörer sparat 1 miljard kronor per år genom att använda de tullnedsättningar EU:s frihandelsavtal ger. Motsvarande värde för exporterande företag är det dubbla, 2 miljarder kr per år. EU:s frihandelsavtal gör alltså svensk export mer prismässigt konkurrenskraftig, jämfört med om EU inte haft frihandelsavtal på […]

Av |6 september, 2018|Arbete och Näringsliv, EU, Nyheter|

Fler statliga jobb i Härnösand

Regeringen vill öka den statliga närvaron i Västernorrland,och har därför tillsatt en utredning.

Utredningen ska se över möjligheten att samla och flytta uppgifter från myndigheter i Stockholms län till gemensamma kontorslösningar i Härnösand. Satsningen skulle innebära runt 50 nya statliga tjänster i kommunen. Regeringen utser Ingegerd Palmér till särskild utredare.

- Regeringen menar allvar med att […]

Av |6 september, 2018|Nyheter|

Brister i chefers arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har under tre år inspekterat operativa chefers arbetsmiljö och träffat drygt 1 300 chefer. Nästan samtliga inspekterade arbetsplatser har fått krav på att åtgärda brister i chefernas arbetsmiljö.

Första linjens chefer inom vård och omsorg har en tuff arbetssituation. De är ofta kvinnor och närmsta chef till undersköterskor, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal och läkare. Ledningen ställer […]

Av |6 september, 2018|Arbete och Näringsliv, Nyheter|

Dubblerad behandling av psykisk ohälsa

Antalet patienter som fått behandlingar för psykisk ohälsa har dubblerats sedan 2009. Dessutom har KBT-behandlingar via internet ökat kraftigt.

Sedan 2008 har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en överenskommelse med staten om att människor med måttlig till medelsvår psykisk ohälsa eller långvarig ospecifik smärta ska få tillgång till behandlingar och rehabilitering.

– De här diagnoserna är […]

Mer jämlik vård

Regeringen tillsätter en utredare som ska se över en mer jämlik vård i hela landet.

– Oavsett vem du är eller var du bor ska du kunna lita på att du får den vård du behöver när du behöver den. Vården ska vara jämlik, av god kvalitet och bygga på bästa tillgängliga kunskap. För att […]

Billigaste valmaterialet inte miljövänligt

Många väljer att visa sitt stöd för ett politiskt parti genom att köpa deras prylar och kläder. För fyra av de vanligaste produkterna skiljer det 500 kronor mellan det billigaste och det dyraste politiska partiet. En del partier har också rättvisemärkta varor, andra säljer sina saker helt utan materialbeskrivning, visar en jämförelse gjord av […]

Informationen kring andrahandsuthyrning ska bli bättre

Boverket ska ta fram ett förslag på hur informationen kring privatbostadsuthyrning för att enskilda ska kunna få tydlig och lättillgänglig information om vad som gäller.

- Andrahandsuthyrning och privatbostadsuthyrning är viktiga komplement till den ordinarie bostadsmarknaden. Därför är det viktigt för de som funderar på att hyra eller hyra ut en bostad att enkelt få […]

Av |6 september, 2018|Bostad och Familj, Nyheter|

Skärpt straff mot djurplågeri

Regeringen ska utreda om straff och andra sanktioner vid brott mot djur för att se till att de allvarligaste brotten mot djur har tillräckligt stränga straff och att bestämmelserna om brott och straff är ändamålsenliga och effektiva.

- Vi är jättebra på djurhälsa och djurskydd i Sverige men vi måste också se till att den […]

Av |6 september, 2018|Landsbygd, Nyheter|

Polisen får hjälp från signalspaning

Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få en utökad tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Polisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning i försvars­underrättelseverksamhet upphör i dag om det inleds en förundersökning. Den huvudsakliga orsaken till det är att försvarsunderrättelseverksamhet inte ska blandas samman med brottsutredande verksamhet. Begränsningen kan […]

Av |6 september, 2018|Nyheter, Rättsväsen|