har av regeringen tilldelats medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken för sitt betydelsefulla arbete för cancervården i Sverige. Katarina Johansson har under 27 års tid arbetat ideellt för cancerberörda och för cancervården, inte minst som långvarig ordförande för Nätverket mot cancer. Den 17 mars 2018 lämnade hon ordförandeposten. Som en […]