har av riksdagen valts till ordförande i den nya nämnd som ska pröva statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner i samband med att de avser att börja ett nytt uppdrag eller en ny anställning i annan än statlig verksamhet eller etablera näringsverksamhet. Nämnden väljs av riksdagen och består av en ordförande samt fyra ledamöter. Ordföranden Anna […]