har av regeringen utsetts till generalkommissarie för Sverige för världsutställningen i Dubai 2020. I och med dettas lämnar han sitt nuvarande uppdrag som nationell samordnare för livsvetenskaperna. Anders Lönnberg har varit socialdemokratisk landstingspolitiker och statssekreterare i regeringskansliet. (2018-01-23)

Eva Nordmark, ordförande i TCO, utnämns till riddare av Franska Hederslegionen. Motiv: ”Frankrike vill med denna utmärkelse […]