Polisen har inte nått målen för omorganisationen

Omorganiseringen av Polisen har förbättrat förutsättningarna för att bedriva en effektiv verksamhet. Men målen för reformen har trots detta inte uppnåtts, visar Statskontorets utvärdering av ombildningen av Polisen.

Målsättningen med att ombilda Polisen till en sammanhållen myndighet var att uppnå bättre verksamhetsresultat och högre kvalitet i Polisens arbete. Statskontoret bedömer att de hinder som fanns […]

Av |2 oktober, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Rätt att kroppsvisitera förhörspersoner

Blåljusutredningen föreslår att polisen ska få utökade möjligheter att kroppsvisitera förhörspersoner i samband med förhör som hålls i Polismyndighetens och Säkerhetspolisens lokaler.

Personer som kallas till förhör i polisens lokaler har i vissa fall anknytning till kriminella grupper och har ett stort våldskapital. Det har framkommit uppgifter om att personer till exempel har haft med […]

Av |1 oktober, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Minskat antal dödsfall med nätdroger

 I våras åtalades två bröder för vållande till annans död. De båda drev en hemsida där det gick att köpa fentanylanaloger. Under 2017 var det rekordmånga dödsfall orsakade av nätdrogen cyklopropylfentanyl och andra varianter av läkemedlet fentanyl. Den trenden verkar bruten, antalet fall har minskat dramatiskt.

- För just fentanylanaloger så bedömer jag att det […]

Ny sexbrottslag välkomnas

Sverige har sedan den 1 juli 2018 en ny sexualbrottslagstiftning. Lagen välkomnas av Brottsoffermyndigheten.

De viktigaste förändringarna i den nya sexualbrottslagstiftningen är att brotten våldtäkt och sexuellt övergrepp bygger på bristande frivillighet. Gränsen för om en sexuell handling är brottslig går alltså vid om deltagandet har varit frivilligt eller inte.

En viktig nyhet är införandet av […]

Av |7 september, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Sverige och Norge ska hjälpa varandra

Sverige och Norge har undertecknat ett avtal som gör det möjligt för svensk och norsk polis att stödja varandra i krissituationer.

Särskilda insatsgrupper, som den svenska polisens nationella insatsstyrka, kan sedan förra året begära eller ge hjälp till andra EU-medlemsstater i en krissituation. Avtalet som nu har undertecknats innebär att polisens särskilda insatsgrupper i Sverige […]

Av |6 september, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Polisen får hjälp från signalspaning

Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen i Polismyndigheten ska få en utökad tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Polisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning i försvars­underrättelseverksamhet upphör i dag om det inleds en förundersökning. Den huvudsakliga orsaken till det är att försvarsunderrättelseverksamhet inte ska blandas samman med brottsutredande verksamhet. Begränsningen kan […]

Av |6 september, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Hjälptelefon ska utvärderas

Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn är att stötta förebyggande arbete. Ett exempel är en nationell hjälptelefon, PrevenTell, som personer i riskzon att begå sexuella övergrepp kan ringa.

- Vårt samhälle behöver väl fungerande förebyggande verksamheter för att förebygga sexuellt våld mot kvinnor och barn. Regeringen vill […]

Av |6 september, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Färre ska återfalla i brottslighet

 Kriminalvården ska få fler möjligheter att besluta om kontroll- och stödåtgärder mot dem som friges villkorligt från ett fängelsestraff. Bland annat ska villkorligt frigivna kunna bevakas med fotboja.

Tiden efter villkorlig frigivning från ett fängelsestraff är särskilt känslig när det gäller risken för återfall i brott. Därför föreslår regeringen att Kriminalvården ska få utökade möjligheter […]

Av |4 september, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Enklare att använda kamerabevakning för brottsbekämpning

Ett förslag om kamerabevakning har lämnats över till justitie- och inrikesministern Morgan Johansson som innebär att det ska bli enklare att använda kamerabevakning i brottsbekämpningen.

Dagens tillståndsplikt, att söka tillstånd hos Datainspektionen, för kamerabevakning tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket.

En huvuduppgift har varit att göra en kartläggning av behovet av förenklade regler vid […]

Av |17 augusti, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Promillegräns även för elcykel

Sex av tio svenskar vill införa en promillegräns även för elcykel.

Det finns ingen promillegräns för att framföra en cykel, de gäller bara för motordrivna fordon. Sätter du dig däremot på en moped gäller samma regler för om du kör bil: Du får inte köra med över 0,2 promille alkohol i blodet.

Men rattfyllerireglerna gäller inte […]