Mer samarbete ska stoppa våld i hemmet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen ska förbättra sin förmåga att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer.

- Inga barn ska behöva dö och inga kvinnor eller män ska behöva utsättas för våld av närstående. Samhället kan och ska göra mer för att förhindra detta. Genom att bli bättre på att upptäcka och agera på […]

Svensk polis på plats i Ryssland

Regeringen har beslutat att svensk polis ska skickas till Ryssland under Fotbolls-VM.

De svenska poliserna kommer framför allt att ha i uppgift att stödja ryska myndigheter genom att föra dialog med svenska supportrar under turneringens gång.

– Svensk polis har god kännedom om svenska supportrar och svensk supporterkultur. De kommer att kunna bidra till ett tryggt […]

Av |1 juni, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Nationellt centrum för att stoppa våld mot kvinnor

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg har lämnat över sitt förslag om hur man ska stoppa mäns våld mot kvinnor. Bland förslagen i utredningen finns en skärpning av socialtjänstlagen och ett inrättande av ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling.

Det nationella centrumet för samordning och kunskapsutveckling är tänkt att vara ett stöd för alla de som […]

Av |30 maj, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Tullverket gjorde storkap av narkotika

I maj 2017 beslagtogs cirka 269 kg narkotika till ett värde av åtminstone 62 miljoner kronor i gatuledet. Nu åtalas två personer för synnerligen grov narkotikasmuggling och en för försök till grovt narkotikabrott vid Malmö tingsrätt.

–Verksamheten har omsatt mångmiljonbelopp och det har funnits en välfungerande logistik kring smugglingen säger Michael Hansson, kammaråklagare vid Riksenheten […]

Av |25 maj, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Gränskontroller vid inre gräns förlängs

Regeringen har beslutat om inre gränskontroll i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 november 2018.

Regeringen bedömer att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella […]

Av |4 maj, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Tryggare i luften

Flygpassageraruppgifter ska användas för att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet i en ny lag som regeringen föreslår.

För att förbättra möjligheterna att bekämpa terroristbrottslighet och annan allvarlig brottslighet och för att genomföra det så kallade PNR-direktivet har regeringen beslutat propositionen Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen.

PNR-direktivet gäller för alla EU:s medlemsländer och reglerar insamling och […]

Av |24 april, 2018|EU, Nyheter, Rättsväsen|

Ny lag för kamerabevakning

Regeringen vill ha en ny kamerabevakningslag för trygghetsskapande ändamål.

Den nya kamerabevakningslagen,som regeringen föreslår, gör att kamerabevakning av exempelvis butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk kommer nu också att kunna genomföras utan tillstånd.

Framöver kommer tillstånd för kamerabevakning bara krävas av myndigheter och […]

Av |24 april, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Fler åtgärder för att stoppa illegala vapen och handgranater

Illegala vapen, vapendelar och explosiva varor vållar problem i Sverige och i flera fall har dessa vapen smugglats in i landet. Straffen har skärpts. Nu ser regeringen över fler åtgärder för att stoppa skjutningar och bekämpa den organiserade brottsligheten.

– Vi ska göra det ännu svårare för kriminella att få tag på illegala vapen och […]

Av |23 april, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Ny inslussning för kriminella

En stor del av brottsligheten begås av personer som tidigare har dömts för brott. Ett effektivt återfallsförebyggande arbete är därför centralt för att minska brottsligheten. Därför ska Kriminalvården starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram.

Programmet ska hitta långvariga lösningar för intagna som ska villkorligt friges med övervakning. Kriminalvården och andra samhällsaktörer som till exempel kommuner, landsting, […]

Av |23 april, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Enklare för polisen avlyssna kriminella

Det ska bli enklare för polisen att få tillstånd till hemlig avlyssning av mobiler. Tillvägagångssättet ska användas när kriminella för att undvika avlyssning byter sin telefon eller sitt sim-kort.

I vissa kriminella sammanhang är det vanligt att byta telefon eller att använda flera sim-kort för att inte bli avlyssnad. I dag måste åklagare infinna sig […]

Av |12 april, 2018|Nyheter, Rättsväsen|