Polisutbildning till Borås

För att öka antalet polisanställda  har regeringen ökat anslaget till Polismyndigheten med totalt 7,1 miljarder kronor för åren 2018–2020. Den gör att Polismyndigheten nu kan starta landets femte polisutbildning, som ska bedrivas vid Högskolan i Borås.

– Beslutet möjliggör för Högskolan i Borås att starta en ny polisutbildning, och det behöver Sverige för att möta […]

Tror på svagare konjunkturutveckling

Sveriges bankkontorschefer tror på svagare konjunkturutveckling. Det framgår av en undersökning bland 150 bankkontorschefer som genomförs på uppdrag av Almi.

Hälften av svenska bankkontorschefer tror att konjunkturen försvagas på ett års sikt. I juli-mätningen tror 50 procent att konjunkturen försvagas, vilket är en kraftig ökning jämfört med förgående mätning i april då motsvarande siffra var […]

Hårdare straff för grovt barnpornografibrott

En utredning om skärpt straff för grovt barnpornografibrott och slopad preskriptionstid för de allvarligaste sexualbrotten mot barn har lämnats över till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Utredaren, Hedvig Trost, byråchef vid Åklagarmyndigheten, föreslår bland annat att:

Minimistraffet för grovt barnpornografibrott höjs från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.

Bestämmelsen om grovt barnpornografibrott ändras så […]

Av |21 juni, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Mer samarbete ska stoppa våld i hemmet

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och Socialstyrelsen ska förbättra sin förmåga att upptäcka utsatthet och våld i nära relationer.

- Inga barn ska behöva dö och inga kvinnor eller män ska behöva utsättas för våld av närstående. Samhället kan och ska göra mer för att förhindra detta. Genom att bli bättre på att upptäcka och agera på […]

Svensk polis på plats i Ryssland

Regeringen har beslutat att svensk polis ska skickas till Ryssland under Fotbolls-VM.

De svenska poliserna kommer framför allt att ha i uppgift att stödja ryska myndigheter genom att föra dialog med svenska supportrar under turneringens gång.

– Svensk polis har god kännedom om svenska supportrar och svensk supporterkultur. De kommer att kunna bidra till ett tryggt […]

Av |1 juni, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Nationellt centrum för att stoppa våld mot kvinnor

Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg har lämnat över sitt förslag om hur man ska stoppa mäns våld mot kvinnor. Bland förslagen i utredningen finns en skärpning av socialtjänstlagen och ett inrättande av ett nationellt centrum för samordning och kunskapsutveckling.

Det nationella centrumet för samordning och kunskapsutveckling är tänkt att vara ett stöd för alla de som […]

Av |30 maj, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Tullverket gjorde storkap av narkotika

I maj 2017 beslagtogs cirka 269 kg narkotika till ett värde av åtminstone 62 miljoner kronor i gatuledet. Nu åtalas två personer för synnerligen grov narkotikasmuggling och en för försök till grovt narkotikabrott vid Malmö tingsrätt.

–Verksamheten har omsatt mångmiljonbelopp och det har funnits en välfungerande logistik kring smugglingen säger Michael Hansson, kammaråklagare vid Riksenheten […]

Av |25 maj, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Gränskontroller vid inre gräns förlängs

Regeringen har beslutat om inre gränskontroll i ytterligare sex månader, fram till och med den 11 november 2018.

Regeringen bedömer att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella […]

Av |4 maj, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Tryggare i luften

Flygpassageraruppgifter ska användas för att bekämpa terrorism och annan allvarlig brottslighet i en ny lag som regeringen föreslår.

För att förbättra möjligheterna att bekämpa terroristbrottslighet och annan allvarlig brottslighet och för att genomföra det så kallade PNR-direktivet har regeringen beslutat propositionen Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen.

PNR-direktivet gäller för alla EU:s medlemsländer och reglerar insamling och […]

Av |24 april, 2018|EU, Nyheter, Rättsväsen|

Ny lag för kamerabevakning

Regeringen vill ha en ny kamerabevakningslag för trygghetsskapande ändamål.

Den nya kamerabevakningslagen,som regeringen föreslår, gör att kamerabevakning av exempelvis butiker, köpcentrum, medieredaktioner och religiösa samfunds lokaler blir tillståndsfri. Bevakning i samband med jakt eller inom skogs- och jordbruk kommer nu också att kunna genomföras utan tillstånd.

Framöver kommer tillstånd för kamerabevakning bara krävas av myndigheter och […]

Av |24 april, 2018|Nyheter, Rättsväsen|