Fler åtgärder för att stoppa illegala vapen och handgranater

Illegala vapen, vapendelar och explosiva varor vållar problem i Sverige och i flera fall har dessa vapen smugglats in i landet. Straffen har skärpts. Nu ser regeringen över fler åtgärder för att stoppa skjutningar och bekämpa den organiserade brottsligheten.

– Vi ska göra det ännu svårare för kriminella att få tag på illegala vapen och […]

Av |23 april, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Ny inslussning för kriminella

En stor del av brottsligheten begås av personer som tidigare har dömts för brott. Ett effektivt återfallsförebyggande arbete är därför centralt för att minska brottsligheten. Därför ska Kriminalvården starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram.

Programmet ska hitta långvariga lösningar för intagna som ska villkorligt friges med övervakning. Kriminalvården och andra samhällsaktörer som till exempel kommuner, landsting, […]

Av |23 april, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Enklare för polisen avlyssna kriminella

Det ska bli enklare för polisen att få tillstånd till hemlig avlyssning av mobiler. Tillvägagångssättet ska användas när kriminella för att undvika avlyssning byter sin telefon eller sitt sim-kort.

I vissa kriminella sammanhang är det vanligt att byta telefon eller att använda flera sim-kort för att inte bli avlyssnad. I dag måste åklagare infinna sig […]

Av |12 april, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Kronofogden plockar pengar av kriminella

Nya siffror visar att Kronofogden utmätte pengar och föremål från kriminell verksamhet för drygt 95 miljoner kronor under 2017.

 

– Det är nytt rekord, men vi vill göra mer, säger enhetschef Magnus Arvidson.

Kronofogden samarbetar sedan flera år med bland annat polisen, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten för att bekämpa den organiserade brottsligheten i Sverige. Kronofogdens uppgift […]

Av |10 april, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Få unga återfaller i sexuella brott

Få unga vuxna män som i tonåren begått sexuella övergrepp återfaller efter behandling, visar forskning från Göteborgs universitet.

För tio år sedan gjordes en studie om 45 tonåringar som begått sexuella övergrepp. I sin avhandling har Sara Ingevaldson följt upp hur det gått. Ur brottsstatistik kunde hon konstatera att tjugonio hade återfallit i någon typ […]

Färre våldsbrott i Stockholms city

Grov misshandel och våldsbrott i offentlig miljö har de senaste tio åren minskat kraftigt i Stockholms innerstad. Restaurangerna nekar fler att komma in om de är berusade.

– Resultaten från våra studier visar att arbetet med ansvarsfull alkoholservering har haft effekt. Alkoholservering till kraftigt berusade och underåriga har minskat och våldsbrottsligheten har sjunkit, säger Johanna […]

Fler dödsfall av våld ska förhindras

Regeringen föreslår tidigare insatser för att förebygga att barn, kvinnor och män inte utsätts för våld av en närstående.

Utredningarna av dödsfall ska lyfta fram de mönster och varningssignaler som har kommit till samhällets kännedom före ett dödsfall.

- Inga barn ska behöva dö och inga kvinnor eller män ska behöva utsättas för våld av närstående. […]

Av |3 april, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Kvinnor mest otrygga i utsatta områden

Majoriteten av kvinnorna i socialt utsatta områden uppger att de är otrygga, vilket är nära dubbelt så många jämfört med kvinnor i andra urbana områden. Även män i socialt utsatta områden är mer otrygga, jämfört med män i andra urbana områden, visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

– Det är männen som är […]

Av |27 mars, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Digitala böter snart verklighet

Regeringen föreslår digital hantering av böter och strafförelägganden för att polisen ska få mer tid till att förebygga och bekämpa brott.

I framtiden ska man till exempel kunna signera fortkörningsböter med en digital funktion.

Regeringens förslag innebär bland annat att:

Det blir möjligt att godkänna exempelvis böter för fortkörning elektroniskt, till exempel med ett mobilt bank-id.

Domstolarna kommer […]

Av |14 mars, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Fängelsestraff för den som fuskar med mat

Regeringen föreslår att straffen för matfusk ska skärpas och kunna leda till fängelsestraff på högst två år.

- Människor ska kunna känna sig trygga med att maten de köper är det som den utger sig för att vara. Matfusk är väldigt allvarligt eftersom det kan få stora konsekvenser för människor, samtidigt som det skadar det […]