Enklare att ha kamerabevakning

Regeringen föreslår en ny kamerabevakningslag. Fler slipper tillståndskravet och det blir lättare för polisen och kommuner att få tillstånd till kamerabevakning.

Med den nya lagen ökar möjligheterna att använda kamerabevakning på platser där det finns problem med brottslighet och ordningsstörningar. Bland annat ska Polismyndigheten och kommuner enklare och snabbare kunna söka och få tillstånd till […]

Av |9 mars, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Nätdroger ska stoppas med anonyma köp

Snabbare narkotikaklassning ska stoppa nätdrogerna, enligt förslag som regeringen lägger fram.

– Vi tillför mer resurser till Folkhälsomyndigheten för arbetet med att bevaka och utreda nya substanser. Vi ger också polisen möjlighet att göra anonyma inköp för att snabbare komma över nya substanser, säger socialminister Annika Strandhäll.

Polismyndigheten får göra anonyma inköp av nya psykoaktiva substanser. […]

Av |8 mars, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Tio år för människoexploatering

Regeringen föreslår att gärningsmän ska kunna fällas för ett nytt brott, människoexploatering. Brottet träffar de som exploaterar personer i arbete eller tiggeri.

Antalet personer som exploateras i arbete eller tiggeri har ökat de senaste åren. Ofta utnyttjas människor som i sina hemländer lever i svår fattigdom och som har sökt sig till Sverige i hopp […]

Av |7 mars, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Belastningsregistret ska inte användas i onödan

Regeringen föreslår ett förbud mot att arbetsgivare ska begära att arbetssökande visar utdrag ur belastningsregistret när det saknas lagstöd.

Unga människor som har gjort ett felsteg men sedan fått rätsida på tillvaron ska inte hindras från att etablera sig på arbetsmarknaden. Även personer som har begått ett brott och avtjänat sitt straff ska kunna återanpassa […]

Polisen ska få bättre koll på internationella ligor

Polismyndigheten ska bedöma hur en effektivare användning av poliskontroller i gränsnära områden kan uppnås, eftersom det finns ett växande problem med internationella stöldligor.

I uppdraget ingår att redovisa vilka tekniska möjligheter som finns och de ekonomiska förutsättningarna för att effektivisera kontrollerna.

Polismyndigheten har i dag möjlighet att under vissa förutsättningar, till exempel vid misstanke om brott, […]

Av |27 februari, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Ensamvargarna ska fångas in

Regeringen vill utvidga straffbestämmelser på terrorismområdet. Ett av förslagen innebär att straffansvaret för att utbilda sig för terrorism också ska omfatta självstudier.

– Nu kriminaliserar vi självstudier i exempelvis vapen- och sprängämnestekniker när det finns ett terrorismsyfte. Det gör det lättare att ingripa mot ensamagerande på ett tidigt stadium, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Regeringen […]

Av |23 februari, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

KB på jakt efter stulna böcker

En bok stals från Kungliga biblioteket någon gång i början av 2000-talet av den så kallade KB-mannen, och köptes av en nederländsk bokhandlare. Riksantikvarieämbetet har lämnat in en stämningsansökan i nederländsk domstol.

– Om vi vinner målet kommer domstolen att konstatera att boken förts ut olagligt och besluta att den ska återföras till Sverige, säger […]

Av |21 februari, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Säpo behöver bättre regionalt samarbete

Riksrevisionen har granskat om Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har utbyte av underrättelseinformation. Det mesta fungerar bra, men kan bli bättre på regional nivå.

 

Myndigheternas ledningar har överlåtit åt sina organisationer på regional nivå att själva organisera informationsutbytet, vilket har inneburit att graden av samverkan varierar och att rutinerna skiljer sig åt, enligt granskningen.

-Vår bedömning är att […]

Av |20 februari, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Brott mot folkbokföring tillbaka

Regeringen anser att folkbokföringsbrottet återinförs för att kunna stoppa bedrägerier.

Regeringen föreslår att Skatteverket ska få möjlighet att kunna avregistrera uppgifter om falska identiteter från folkbokföringen samt kunna göra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning om det är nödvändigt för bedömning av frågan om folkbokföring.

- Oriktiga uppgifter i folkbokföringen kan inte bara användas för […]

Av |16 februari, 2018|Nyheter, Rättsväsen|

Ny metod ska hjälpa polisen

Polisen får nu möjlighet att upptäcka fler narkotikabrott tack vare ELISE, en ny droganalysmetod.

Rättsmedicinalverket gör årligen drygt 55 000 urin- och blodprovsanalyser på uppdrag av polisen. Det flesta ärenden gäller ringa narkotikabrott och rattfylleri men även våldsbrott. I den utvecklade metoden för blodprovsanalyser ingår två nya substanser, buprenorfin och tramadol, som är vanliga vid […]

Av |16 februari, 2018|Nyheter, Rättsväsen|