• Fler skolor måste byggas som följd av snabb befolkningsökning, bland annat på grund av flyktingtillströmningen. Kommunerna har inte ekonomi för detta och måste – om inte staten skjuter till ännu mer pengar – höja kommunalskatten med i snitt 2 kronor. Fler skolor måste byggas som följd av snabb befolkningsökning, bland annat på grund av flyktingtillströmningen. Kommunerna har inte ekonomi för detta och måste – om inte staten skjuter till ännu mer pengar – höja kommunalskatten med i snitt 2 kronor.

Hot om 2 kr höjd kommunalskatt

Två kronor i höjd kommunalskatt är vad som skulle behövas om kommunerna ska kunna klara att gå med en procent i överskott fram till 2019. Den dystra bedömningen levererar Sveriges kommuner och landsting, SKL, i senaste Ekonomirapporten. De tillskjutna årliga tio miljarderna från staten gör gott, men räcker inte.

Den negativa bedömning av kommunsektorns ekonomi […]

90.000 feriejobb i välfärdssektorn

Att allt fler ungdomar erbjuds feriejobb i välfärdssektorn beror inte bara på att godhjärtade politiker vill hjälpa unga att få in en fot på arbetsmarknaden. Kommuner och landsting behöver helt enkelt en halv miljon nya medarbetare de närmaste tio åren.

Det blir fler feriejobb i kommuner och landsting i sommar. Årets prognos pekar mot minst […]

Arbetsmiljöverket bekämpar kommuners ökande sjukfrånvaro

Sjukskrivningarna i kommuner och landsting ökar dramatiskt. Därför har de statliga myndigheterna Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket inlett en gemensam aktion mot sjukfrånvaron i vård, skola och omsorg. Ett av deras vapen är hot om att anmäla kommuner, som inte sköter arbetsmiljöarbetet.

Efter att sjukskrivningarna minskat i början av 2000-talet och pressats ner till runt fem procent […]

Sverige ska bli bäst i världen på digitalisering i vård och socialtjänst

Om tio år ska Sverige vara bäst i världen att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården och i socialtjänsten. Det slås fast i en uppgörelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det är den första långsiktiga visionen för området som tagits fram gemensamt mellan regeringen och SKL. Visionen kommer att följas av […]

Indelningskommittén: Sex regioner ersätter de nuvarande 21 länen

I stället för 21 län som nu tycker den statliga tvåmansutredningen att det räcker med sex regioner/län – och att de kan träda i kraft redan 1 januari 2019.

• Den nordliga regionen föreslås bestå av de fyra norrlandslänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland.

• I mellersta regionen föreslås Gävleborg, Dalarna, Uppsala län, Västmanland, Sörmland, och […]

Kommuner och landsting klarade inte god ekonomisk hushållning

Nästan hälften av landstingen/regionerna och 26 kommuner gick back förra året. Trots snabbt ökade intäkter uppnådde inte kommunsektorn målet om en god ekonomisk hushållning, konstaterar Sveriges kommuner och landsting, SKL.

De preliminära boksluten för kommunsektorn visar en kostnadsökning på drygt fem procent. Skatteintäkterna har också ökat med fem procent.

Att de största kostnadsökningarna på mycket länge […]

Hälften av kommunvikarierna blir fastanställda inom 3 år

Den som får vikariat eller projektanställning i kommun och landsting har 50 procents chans att få fast jobb inom tre år. Men flyktingsituationen gör att de tidsbegränsade anställningarna i till exempel socialtjänsten och skolan kommer att öka framöver.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, lyfter fram de goda utsikterna att få fast anställning genom att peka […]

Surahammars kommun fortsatt bäst på att slopa pappersblanketter

Surahammar är för tredje året bästa kommun i Sverige på digitala tjänster. Bästa landsting blev Västerbotten när försäkringsbolaget AFA rankar vilka som är bäst på att skippa pappersblanketter.

Men i årets kommunkamp fick Surahammar hårdare motstånd än tidigare. Jokkmokk, som är nykomling på tio-i-topp, var nära att peta ner den västmanländska kommunen från förstaplatsen.

– Surahammar […]

Av |9 februari, 2016|Kommuner, Landsting, Nyheter, Regioner|

Efter lokalt maktskifte är S med och styr i alla östgötakommuner

Kommunpolitik i Östergötland bedrivs inte på riktigt samma sätt som rikspolitiken. Det har Moderaterna fått erfara i Ödeshög där deras allianskolleger vänt dem ryggen och i stället gått ihop med Socialdemokraterna – som aldrig tidigare varit med och styrt i kommunen. Det betyder att S numera sitter i regeringsställning i Östergötlands samtliga 13 kommuner.

Östgötamoderaterna […]

Av |3 februari, 2016|Demokrati, Kommuner, Nyheter, Regioner|

Höghastighetsjärnvägens kostnader får inte drabba vård och skola

I dag startar den så kallade Sverigeförhandlingen där staten gör upp med berörda kommuner och regioner om hur det kommande bygget av höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö ska finansieras. Men kommunernas intresseorganisation SKL är orolig att järnvägen stjäl resurser från vård, skola och omsorg.

Hur förhandlingen än slutar kommer merparten av notan att betalas […]