Dagens 35-åring går i pension vid 70

Nu har Pensionsmyndigheten lämnat sitt förslag, till regeringen, hur pensionen ska beräknas. Dagens 35-åringar får gå i pension vid 70 års ålder.

Pensionsåldern anpassas till att vi lever längre. Pensionen blir 70-80 procent av slutlönen vid den högre pensionsåldern som riktåldern innebär.

– Vi lever längre vilket innebär att pensionen ska fördelas på fler år än […]

Av |26 september, 2018|Nyheter, Socialförsäkringar|

Prisbasbeloppet höjs med 1 000 kronor

Regeringen har beslutat att slå fast prisbasbeloppet för 2019 till 46 500 kronor. Det är en höjning med 1 000 kronor, eller 2,2 procent, jämfört med 2018. 

– Prisbasbeloppet höjs för att se till att våra trygghetssystem hänger med i prisutvecklingen. Vi gör det för att pensionerna och andra ekonomiska stöd inte ska urholkas och […]

Föräldrapenningen ändras för att stärka jämställdheten

Regeringen vill stärka jämställdheten och förbättra situationen för stjärnfamiljer genom att låta fler ta ut föräldrapenning för barnet.

I en proposition till riksdagen föreslås att en förälders sambo ska likställas med en förälder utan krav på att föräldern och sambon ska ha varit gifta med varandra eller ha barn tillsammans. Dessutom föreslås att föräldrapenningdagarna på […]

Fler måste få sjukersättning

Reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få ersättning, anser Riksrevisionen efter en granskning.

Enligt riksrevisor Stefan Lundgren framstår dagens regler som alltför strikta, med tanke på de negativa konsekvenser ett nekande visat sig ha på individens hälsa och ekonomi.

Den som på grund av sjukdom eller andra orsaker har en långvarig […]

Sjukförsäkringen ses över

Regeringen tillsätter en utredning för att se över sjukförsäkringen, när det gäller tillämpningen av begreppet ”normalt förekommande arbete” samt ”särskilda skäl” vid bedömning av arbetsförmåga.

Samtidigt beslutar regeringen om en helt ny funktion, en nationell samordnare för sjukförsäkringen, som ska utgå från individens resa genom sjukförsäkringen, så att den på allvar hamnar i centrum.

– En […]

Läkarintyg ska ses över

Försäkringskassan är kritisk till kvaliteten i läkarintygen, medan läkarna ifrågasätter handläggarnas förmåga att överpröva läkarnas bedömningar i läkarintygen. Det har lett till att regeringen att Försäkringskassan ska kartlägga omfattningen av begärda kompletteringar av läkarintyg då den sjukskrivnes arbetsförmåga ska bedömas.

- Samarbetet mellan läkarkåren och försäkringskassan fungerar inte tillräckligt bra. Det är tydligt att det […]

Skenande sjuklönekostnader undersöks

Regeringen införde den 1 januari 2015 en ny ersättning som kompenserar arbetsgivare som har höga sjuklönekostnader. Utgifterna för ersättningen har blivit högre än vad som ursprungligen beräknades. Nu ska Försäkringskassan undersöka varför.

– Ersättningen är ett sätt att lätta företagens börda för sjuklönekostnaderna. Vi behöver bara vara säkra på att pengarna används på bästa sätt, […]

Hårdare tag mot assistansfusk

Regeringen har beslutat att tillsätta Stig Svensson för att granska vinster, kostnadsutveckling på assistansmarknad. Per år kostar assistentersättningen 30 miljarder.

- Möjligheten för personer med rätt till assistans att själva välja anordnare är viktig och de allra flesta av dessa företag är seriösa och gör ett mycket bra jobb. Jag tycker dock att privatiseringen genomförts […]

Pensionsmyndigheten måste bli bättre på riskanalyser

Pensionsmyndighetens så kallade Orange rapport kan bli bättre, konstaterar Riksrevisionen. Rådande konjunkturläge finns anledning att ta med, anser myndigheten.

Riksrevisionen har granskat Pensionsmyndighetens redovisning av inkomstpensionssystemets finansiella ställning och långsiktiga utveckling för år 2015.

Riksrevisionen anser att den kan bli bättre när det gäller redovisningen av effekter på ekonomisk standard för dagens och morgondagens pensionärer kunna bli […]

Dags för pensionskuveret

Nu är det bråda tider för Pensionsmyndigheten. På måndag kommer det orangekuveret först till pensionssparare i Sveriges nordligaste län för att sedan skickas ut i övriga landet. Samtidigt som myndigheten börjar en landsomfattande informationskampanj.

I kuvertet finns siffror på hur pensionsspararen hittills har tjänat ihop till sin allmänna pension. Nytt för i år är att de […]

Av |9 februari, 2017|Nyheter, Socialförsäkringar|