Svensk pension utomlands kräver intyg

Pensionsmyndigheten har nu börjat skicka ut levnadsintyg till de personer med svensk pension som är bosatta utanför Sverige. Myndigheten har också inlett ett elektroniskt utbyte med Polen och Storbritannien, vilket minskar antalet pappersbrev.

Totalt finns 147 447 personer med svensk pension bosatta utanför Sverige, fördelat på 171 länder. Det är 3 883 pensionärer fler än […]

Av |30 augusti, 2016|Nyheter, Socialförsäkringar|

Jakten på felaktiga utbetalningar har stannat upp

Försäkringskassan betalar årligen ut mer än 200 miljarder kronor. Samtidigt har Försäkringskassan felaktigt betalat ut ungefär 16 miljarder kronor per år. Riksrevisionens granskning visar att regeringen och Försäkringskassan mellan 2012 och 2015 inte prioriterade arbetet mot felaktiga utbetalningar.

Riksrevisionen har granskat regeringens och Försäkringskassans arbete med felaktiga betalningar i assistansersättning, bostadsbidrag, sjukersättning, föräldrapenning och tillfällig […]

Höjd pensionsålder ingen större ekonomisk påverkan

Medel-och höginkomsttagare skulle inte påverkas ekonomiskt av en höjd pensionsålder. Minst en fjärdedel skulle tjäna på en höjd pensionsålder medan som mest en fjärdedel skulle missgynnas, enligt Pensionsmyndigheten.

Hälften av befolkningen påverkas inte alls, minst en fjärdedel skulle påverkas ekonomiskt positivt och som mest en fjärdedel skulle påverkas ekonomisk negativt.

Den grupp som inte påverkas alls […]

Många svenska pensionärer är fattiga

231 500 svenska pensionärer lever nu under EU:s fattigdomsgräns enligt Pensionsmyndighetens nya beräkningar. Gränsen för relativ fattigdom ligger på 11 830 kronor per månad i inkomst att fördela på konsumtion och sparande.

De flesta är kvinnor, omkring 153 500. Antal män med låg ekonomisk standard är ungefär 78 000.

- Det är en utveckling vi aldrig […]

Historiskt få bidragstagare

Antalet helårspersoner som i fjol hade sin försörjning från bidrag är nere på en historiskt låg nivå, visar siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, som noterar att det motsvarar 14,3 procent av befolkningen, den lägsta sedan mätningarna inleddes 1990. De regionala skillnaderna är stora. Lägsta siffran noteras i Stockholm, den högsta i Gävleborg.

SCB redovisar årligen […]

Mer i pensionärernas plånböcker

Orange vecka har inletts. Vilket betyder att 2 300 000 pensionärer får sina årsbesked för den allmänna pensionen, där inkomst- och tilläggspensionen i snitt höjs 4,2 procent och garantipensionen sänks med  0,4 procent. Totalt ökar pensionen efter skatt med cirka 400 kronor per månad.

Den 11–15 januari får 2,3 miljoner pensionärer sina årsbesked om den […]

Av |11 januari, 2016|Nyheter, Socialförsäkringar|

Snittökning på 430 kronor i pension 2016

Pensionärerna får en ökning av sin pension med 430 kronor per månad efter skatt 2016. Men skillnaden är stor mellan kvinnor och män. Kvinnors totala pension före skatt är i snitt ca 73 % av männens.

Inkomstpensionen ökar med 4,2 procent, anledningen till den positiva utvecklingen är att balanseringen, ”bromsen”, lägger tillbaka en stor del […]

En knapptryckning från pensionen

Pensionsmyndigheten ska förenkla för den blivande pensionären med ett antal e-tjänster som ska ge bättre överblick när det gäller efterlevandeskydd, beslutsstöd kring livssituationer och standardiserade förval.

Pensionsmyndigheten har fått regeringens uppdrag att analysera de valsituationer som pensionssparare och pensionärer står inför under sparandetiden, inför pensionering och under tiden som pensionär. Pensionärer och pensionssparare ska lättare […]

Av |17 december, 2015|Nyheter, Socialförsäkringar|

Bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort

Regeringens proposition om att avskaffa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen har röstats igenom av riksdagen.

Den bortre gränsen i sjukförsäkringen, som i normalfallet infaller efter två och ett halvt år, avskaffas. Förslaget träder i kraft från och med den 1 februari år 2016.

- Jag är glad att vi i dag sätter stopp för utförsäkringspolitiken. Den […]

Risk för dubbel beskattning på pensionspengar

Eftersom avdragsrätten för privat pensionssparande upphör vid årsskiftet har Pensionsmyndigheten gjort en undersökning för att ta reda på hur känt det är. Nästan hälften av de över ettusen tillfrågade hade ingen aning. Vilket gör att dessa riskerar att få betala dubbelt i skatt.

Mer än hälften av dem som har ett pensionssparande har inte förändrat sitt […]

Av |3 december, 2015|Nyheter, Socialförsäkringar|