Hyresrabatter i utsatta områden som rustas upp för en miljard

Upprustning av bostäder i områden med socioekonomiska utmaningar. Satsningarna innehåller hyresrabatter direkt till de boende. För det ändamålet har regeringen och Vänsterpartiet enats om att avsätta en miljard kronor, pengar som finns reserverade i budgeten för 2016.

Det handlar om renovering och energieffektivisering i utsatta områden, upprustning av både hyresbostäder och upprustning av utemiljöerna runt […]

Regeringen jobbar för att få ner arbetslösheten

Regeringen satsar i vårbudgeten på tidiga insatser för asylsökande och ökade medel för länsstyrelsernas arbete med att skapa beredskap och mottagningskapacitet i kommunerna. Traineejobben ska utvidgas för att omfatta även nyanlända och långtidsarbetslösa.

Regeringen avser att från och med 2017 ge länsstyrelserna i uppdrag att samordna och organisera tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsernas samordnande roll […]

Mer pengar till polisen

Polismyndigheten får ytterligare 283 miljoner kronor för 2016 i regeringens vårbudget. Skälet är polisens ökade arbetsbelastning och möjligheten att öka antalet civilanställda för att frigöra polisiära resurser.

Under 2016 har Polismyndigheten även inlett arbetet med särskilt prioriterade områden, som innebär extra resurser till områdespoliser.

– Polisens arbetsbelastning har ökat med anledning av flyktingsituationen och gränskontrollerna. Vi behöver […]

Regeringen har missat budgetsatsning på järnväg

Enligt regeringens vårbudget ska energisystemet på sikt bygga på 100 procent förnybar energi, vilket Naturskyddsföreningen välkomnar. Men man saknar satsningar på järnvägen.

- Det är väldigt bekymmersamt att regeringen inte satsar mer på järnvägen. När Socialdemokraterna och Miljöpartiet var i opposition var de upprörda över tågkaoset. Men nu när de är i makten avsätter de […]

Det får inte bli en engångssatsning

Akademikernas fackliga organisation Saco välkomnar att regeringen skjuter till extra pengar till Migrationsverket för att ta tillvara på de nyanländas kompetens. Men anser att det inte får bli en engångssatsning.

– Myndigheterna måste ges långsiktiga förutsättningar för att kunna bistå nyanlända akademiker med kvalificerat stöd. Deras kompetens behövs om vi ska klara välfärdsåtagandet i framtiden, […]

Jusek kräver mer långsiktighet vid Migrationsverket

Regeringen avsätter i vårbudgeten drygt två miljarder kronor till Migrationsverket. Men satsningen måste bli långsiktig, anser den fackliga organisationen Jusek.

Regeringen gör bedömningen i vårpropositionen att en stor del av utgifterna kopplade till migration och etablering under de kommande åren är av tillfällig karaktär.

Men en majoritet av Juseks medlemmar vid Migrationsverket säger att även om […]

Mer pengar till djurskyddskontroll

Regeringen föreslår i vårbudgeten 30 miljoner kronor till djurskyddskontroll.

Jordbruksverket får 5 miljoner kronor och länsstyrelserna 25 miljoner kronor.

Länsstyrelserna ansvarar för den operativa kontrollen av djurskyddet hos djurhållarna. Jordbruksverket ansvarar för att samordna övriga kontrollmyndigheters verksamhet och ger även, vid behov, råd och stöd till dem.

Dyrare alkohol

Regeringen föreslår en höjning av alkoholskatten i höstbudgeten. Förslaget är en procent på sprit och fyra procent på öl, vin och övriga alkoholdrycker.

IOGT-NTO välkomnar förslaget och menar att det är en vinst både för folkhälsan och för statskassan.

— Det är väldigt glädjande att regeringen nu föreslår den här höjningen. En ökad alkoholskatt leder till […]

Av |13 april, 2016|Nyheter, statsbudget 2016|

Investering i Lärarlyftet

Regeringen vill höja statusen för läraryrket och investerar därför i Lärarlyftet och ett stöd för skollokaler när vårbudgeten presenteras i dag. 

Genom Lärarlönelyftet, som innebär att regeringen investerar 3 miljarder kronor på årsbasis i höjda lärarlöner, och bättre arbetsmiljö bedömer regeringen att fler lärare vill återgå till yrket. Lärarlönesatsningen ska också omfatta fritidspedagoger som arbetar […]

Riksdagsdebatter om pensioner och kampen mot terrorismen

I dag, måndag, debatterar riksdagen om bostadsförsörjning, ekonomisk trygghet vid ålderdom, kultur och medier och om den svenska strategin mot terrorism. Debatten drar i gång klockan elva och kan följas via riksdagens webb-sändning.

• Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om fördelning av pengar inom utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik […]