Prylnördar fyller på statens skattkista

Nära fem miljarder mer vill regeringen ta in i skatter nästa år. Alla som köper hemelektronik och vitvaror får stå för en del av notan. Men det blir också flera skattesänkningar.

En kemikalieskatt införs den 1 april på apparater som innehåller farliga ämnen, som flamskyddsmedel. Allt från mobiler till dammsugare berörs. Skatten blir 8 kronor […]

Kulturbudgeten får 409 miljoner

I budgetpropositionen för 2017 höjer regeringen kulturbudgeten med 409 miljoner kronor. Dessutom blir det 131 miljoner kronor på demokrati- och diskrimineringspolitiken.

Satsningar i budgetpropositionen för 2017:

Jämfört med 2016 kommer anslaget till ersättningar och bidrag till konstnärer att höjas med nära 15 miljoner kronor under nästa år.

Biblioteksersättningen, som är en ersättning till författare och andra upphovsmän […]

Fler anställda i skolan

Regeringen tillför tio välfärdsmiljarder till Sveriges kommuner och landsting för ökad kvalitet och fler anställda i skolan och andra välfärdssektorer. Sammantaget har regeringen, inklusive årets budget, gjort skolsatsningar på över 10 miljarder för 2017, detta utöver välfärdsmiljarderna.

För 2017 utökas satsningarna på vuxenutbildningen genom att 519 miljoner tillförs yrkesvux och lärlingsvux samt satsningen på rätt […]

2 miljarder till välfärden

I budgetpropositionen för 2017 satsar regeringen på att stärka de gemensamma försäkringarna genom med 2 miljarder fram till 2018.

Regeringen föreslår att garantinivåerna för hel sjukersättning och aktivitetsersättning höjs med 0,05 prisbasbelopp, vilket med hel garantiersättning innebär en höjning på 187 kronor per månad före skatt per år med 2017 års prisbasbelopp.

Höjning av bostadstillägget för personer […]

Regeringens miljöbudget

Regeringens investeringar för klimat uppgår till 12,9 miljarder kronor för perioden 2017-2020. Det så kallade Klimatklivet förstärks och förlängs med en satsning om 1,6 miljarder kronor, för att fortsätta stötta regionala och lokala initiativ som ska minska utsläppen av växthusgaser. Totalt omfattar Klimatklivet drygt 3,5 miljarder kronor för perioden 2015-2020.

Stadsmiljöavtalen byggs ut med ytterligare […]

Offentliga finanserna snabbare i balans än tidigare beräknat

Ännu något ljusare framtid för den svenska ekonomin än den som redovisades av regeringen så sent som i augusti. Det hade finansminister Magdalena Andersson (S) att komma med när hon på tisdagen presenterade finansplan och nästa års statsbudget.

– När vi i augusti var samlade på Harpsund räknade vi med att ha balans i den […]

Av |20 september, 2016|Nyheter, statsbudget 2017|

Kort ur budgeten

10 miljarder i kommunstöd
Kommunerna får själva avgöra var pengarna ska läggas.

3,5 miljarder till flyktingar och integration
Migrationsverket och domstolarna får 2,3 miljarder kronor ­extra för att hantera alla asylansökningar.

1,8 miljarder till klimat och miljö
En stor del går till supermiljöbilspremien.

1 miljard till utsatta familjer.

820 miljoner till rut­avdrag för reparationer, ”växastöd” för att kunna anställa medarbetare.

390 miljoner […]