Trafikverket måste bättra sina kontroller av forskningspengar

Trafikverket får varje år cirka 520 miljoner kronor i anslag för att bedriva forskning och innovationsarbete inom transportområdet. Men nu slår Riksrevisionen fast i sin granskning att Trafikverket inte haft tillräckligt bra kontroll på sina forskningsmedel.

Hösten 2017 uppmärksammade Riksrevisionens årliga revision stora brister i ett projekt inom sjöfartsområdet som fått 44 miljoner kronor i […]

Av |12 juni, 2018|Nyheter, Trafik|

Lyckat försök med självkörande bussar

Över 100 personer per dag har åkt med den första självkörande bussen i Göteborg. Och alla är i stort sett nöjda. Det visar en undersökning efter att det första delförsöket på Chalmers-området nu är avslutat.

 

– Ett uppmuntrande och sporrande resultat, säger projektledaren Birger Löfgren på forskningsinstitutet RISE Viktoria. Det är en första bekräftelse av […]

Fler som åker tåg kan koppla upp sig

Cirka hälften av SJ:s personvagnar har nu wifi som är gratis för alla att använda.

Totalt ska 232 vagnar fördelade på 13 olika vagnsmodeller få wifi. Nu är hälften klara och runt årsskiftet beräknas alla vagnar vara utrustade.

- Att ha tillgång till snabbt internet är ett av tågets stora konkurrensfördelar oavsett om det används för […]

Av |8 maj, 2018|Nyheter, Trafik|

Färre dödades på vägarna

Under 2017 dödades 253 personer i vägtrafiken, jämfört med 270 året före, visar Trafikanalys statistik.

Av de 253 omkomna var 196 män och 57 kvinnor (77 procent män).

Vanligaste olyckstypen bland dödsolyckorna var singelolycka med motorfordon (39 procent av de omkomna), följt av mötesolyckor mellan två motorfordon (17 procent) och kollision mellan motorfordon och fotgängare […]

Av |4 maj, 2018|Nyheter, Trafik|

Jämnare trafikrytm med uppkopplad trafik

Snart kan uppkopplade fordon kunna anpassas efter variabla hastigheter, något som ökar både framkomligheten och trafiksäkerheten.

Ellen Grumert, som delar sin tid mellan VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, och avdelningen Kommunikations- och transportsystem vid Linköpings universitet, har i sin doktorsavhandling designat ett sådant system.

I dag är det fasta detektorer utmed vägarna som samlar in data […]

Av |3 maj, 2018|Nyheter, Trafik|

Transporter sprider främmande växter

Forskare på VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut har gjort en sammanställning när det gäller främmande invasiva växter i Sverige och hur dessa sprids via transportsystemet. En invasiv art är en främmande djur- eller växtart som har introducerats i en miljö där den inte finns naturligt.

– En invasiv art kan orsaka stora problem för den […]

Tåg till Jämtland i sommar

För den som önskar resa till Jämtland i sommar blir det nattåg till och från varje kväll redan från slutet av juni.

– Goda kommunikationer är viktigt för regionen. Förutom att regionen ska vara ett populärt besöksmål även i framtiden är det också viktigt att satsa på alla som vill bo och verka i Jämtland […]

Av |27 april, 2018|Nyheter, Trafik|
  • Genom flygledning på distans, Remote Tower Services, RTS, kan flygledarna utföra sitt arbete från en central - som kan vara placerad på en helt annan plats än den aktuella flygplatsen. Genom flygledning på distans, Remote Tower Services, RTS, kan flygledarna utföra sitt arbete från en central - som kan vara placerad på en helt annan plats än den aktuella flygplatsen.

Flygledning på distans utreds

Luftfartsverket ska redovisa konsekvenserna av flygledning på distans.

– Utvecklingen av flygledning på distans på svenska flygplatser skapar nya tekniska möjligheter men också nya utmaningar. Regeringen begär nu en samlad analys av vilka konsekvenser introduktionen av den nya tekniken innebär, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Flygledningen vid de tio flygplatser som staten ansvarar för och som utgör […]

Av |3 april, 2018|Infrastruktur, Nyheter, Trafik|

Skärpta krav på vinterdäck

Regeringen vill ha skärpta vinterdäckskrav på tunga fordon. Och de skärpta reglerna ska börja gälla från och med den 1 december 2019.

I dag råder det endast krav på att tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska ha vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar, under perioden […]

Av |15 mars, 2018|Nyheter, Trafik|

Säkrare färd med buss

Transportstyrelsen ska utreda säkerhetshöjande åtgärder för passagerare i buss. I uppdraget ingår att utreda hur många som faktiskt använder bälte i buss och föreslå åtgärder och regelförändringar för att öka trafiksäkerheten.
-Det är generellt betydligt säkrare att åka buss än bil men när en olycka väl sker är det viktigt att sitta säkert. Säkerhetsbältet kan […]

Av |9 mars, 2018|Nyheter, Trafik|