SJ och svenska folket vill ha höghastighetsjärnväg

Sverige behöver höghastighetsbanor för 320 km/h som står klara redan 2035, och Trafikverkets förslag på en långsam utbyggnad för 250 km/h räcker varken till för att klara framtidens transportbehov eller Sveriges miljö- och klimatmål, anser SJ.
Kapaciteten på den svenska järnvägen är låg redan i förhållande dagens behov. Prognoserna pekar på att år 2035 kommer […]

Av |1 december, 2017|Nyheter, Trafik|

Miljökompensationsstöd för godstransporter på järnväg

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, har fem förslag för att öka tågens konkurrenskraft så att mer gods kan gå på järnväg och utsläppen från transportsektorn minska.

- Godstransportpolitiken har varit extremt eftersatt av ett antal regeringar. Nu har sittande regering en unik möjlighet att lägga fram en samlad strategi med skarpa styrmedel som […]

Snabbare fart på bärgningsbilar

Den 1 december 2017 ska bärgningsbilar få köra dubbelt så fort, enligt ett regeringsbeslut.

I dag får alla fordon vid bärgning och bogsering färdas i högst 40 kilometer i timmen. Genom en ändring i trafikförordningen ska den högsta hastighet bli 80 kilometer.

– Den ökade hastigheten vid bogsering och bärgning tillåter större framkomlighet och trafiksäkerhet eftersom […]

Av |13 oktober, 2017|Nyheter, Trafik|

Tunga fordon ska ha vinterdäck på alla hjul

Regeringen föreslår att tunga fordon ska ha vinterdäck på samtliga hjul och eventuella släp.

I dag råder det endast krav på att tung lastbil, tung buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton vid färd på väg ska vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning på fordonets drivaxlar den 1 december–31 mars […]

Av |13 oktober, 2017|Nyheter, Trafik|
  • Världens första elväg på allmän väg för elektrifierade godstransporter finns utanför Sandviken. De har utrustats med ett eHighway-system med luftburna kontaktledningar från Siemens. Elhybridlastbilar från Scania ska trafikera sträckan under två års tid. Världens första elväg på allmän väg för elektrifierade godstransporter finns utanför Sandviken. De har utrustats med ett eHighway-system med luftburna kontaktledningar från Siemens. Elhybridlastbilar från Scania ska trafikera sträckan under två års tid.

Elvägar på väg

Trafikverket ska utreda om elvägar kan bli en del i det statliga vägnätet i Sverige. Trafikverket ska också hantera den del som rör elvägar inom ramen för det svensk-tyska innovationspartnerskapet.

Det arbetet som sker i Sverige ska löpa parallellt med det svensk-tyska innovationspartnerskapet och samarbetet mellan länderna förväntas bidra till förbättrade resultat.

– Nu knyter vi […]

Åka tåg på samma villkor inom EU

EU-kommissionen har förstärkt tågpassagerares rättigheter inom EU. Alla tågpassagerare ska ha samma rättigheter i hela EU och att man vill förbättra resenärernas tillgång till information om vad man har rätt till vid förseningar och inställda resor.

Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet med ansvar för transportfrågor, hoppas att förslaget stärker tågets position inom Europa när det […]

Av |2 oktober, 2017|EU, Infrastruktur, Nyheter, Trafik|

Nattåg till Duved

Trafikverket ska ingå avtal om daglig nattågstrafik till och från Jämtland på sträckan Stockholm-Duved med trafikstart senast den 1 juni 2018, enligt regeringens budgetproposition.

I april 2016 genomförde operatören en neddragning av nattågstrafiken på sträckan Stockholm-Duved.

– Nu ska Sveriges framgångar komma alla till del, i hela landet. Klimatomställningen ska fortsätta och Sverige ska bli världens […]

Ny inriktning järnväg Göteborg − Borås

Nu diskuterar Västra Götalandsregionen, berörda kommuner, Swedavia, Sverigeförhandlingen och Trafikverket en ny inriktning för utbyggnaden av järnväg mellan Göteborg och Borås. I en första fas ska sträckan trafikeras med snabba regionaltåg, samtidigt som den kan byggas ut för höghastighetstrafik när övriga delar av sträckan Göteborg − Stockholm tillkommer.

I mars presenterades regeringens direktiv till Trafikverkets […]

Av |11 maj, 2017|Nyheter, Trafik|

Dödsolyckor kan förebyggas

Varje år omkommer ett tjugotal cyklister och ett fyrtiotal fotgängare i trafiken där ett motorfordon är inblandat, varav en tredjedel sker på svenska landsvägar. 97 procent hade kunnat förebyggas.

Folksams trafikforskare har undersökt alla dödsolyckor bland fotgängare och cyklister som inträffat mellan 2006-2015.

Bland cyklister var den vanligaste dödsolyckan att de blev påkörda av en personbil […]

Fler nykterhetskontroller

Kustbevakningen i Stockholms län har plockat in fler rattfulla i år jämfört med samma period i fjol. En lastbilschaufför dömdes i februari till en månads fängelse efter att gripits med 1,5 promille alkohol i blodet.

Kustbevakningen ansvarar för att kontrollera lastsäkring och farligt gods på de lastbilstransporter som lämnar landet sjövägen. I samband med dessa […]

Av |15 mars, 2017|Nyheter, Rättsväsen, Trafik|