Lärarna fortsätter administrera

Lärarna fortsätter att dokumentera och administrera trots att bland annat kravet på individuella skriftliga utvecklingsplaner i årskurser med betyg tagits bort, enligt en ny rapport från Ifau.

År 2013 genomfördes två reformer med syfte att minska lärares arbete med dokumentation och administration. Kraven på skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurser där det finns betyg togs bort […]

Fler studerar på gymnasiet

Antalet ungdomar på gymnasiet med studiebidrag har gått ner under nio års tid. Nu vänder trenden uppåt igen. 2017 fick 407 700 studerande studiebidrag, 10 400 fler än 2016, visar CSN:s nya årsrapport.

- Det beror på att de ungdomskullar som studerar i gymnasieskolan har blivit större. Antalet fortsätter öka de närmaste åren, säger Carl-Johan […]

Fler ska få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt

Fler personer kan få sitt tidigare lärande bedömt och erkänt för tillgodoräknande inom högskolan. Erkännandet av människors tidigare lärande – oavsett var, när och hur kompetensen har utvecklats – ska bli mer generöst, flexibelt och rättvist, anser Valideringsdelegationen i sitt förslag som lämnats över till regeringen.

- Inte minst bland yrkesverksamma och personer med kompetens […]

Trots höga betyg läser studenterna inte vidare

En stor grupp unga, med föräldrar med låg utbildning, väljer bort universitet och högskola trots att de har höga betyg från gymnasieskolan, visar forskning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

- Det finns en stor grupp unga som presterar bra på gymnasiet men ändå inte studerar vidare. Vi kan se att dessa i huvudsak kommer från studieovana hem. […]

Slut på stillasittande elever

Skolverket ska föreslå hur mer rörelse kan bli en del av vardagen i grundskolan för att eleverna ska höja sina studieprestationer. Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan.

– Barn som rör sig lär sig mer. Därför är det viktigt att det som länge har stått i läroplanen […]

Ökning av fristående gymnasieskolor

Skolinspektionen har fått in 317 ansökningar om att starta eller utöka fristående skolor. Detta är en ökning med 30 procent jämfört med föregående år.

Ökningen beror främst på att antalet ansökningar om gymnasieskola har ökat både gällande nyetableringar och utökningar, sammanlagt med 45 procent.

Antalet ansökningar om att starta fristående grundskolor har däremot minskat jämfört med […]

Lärarbristen har satt sina spår i skolan

Ökad lärarbrist och ökande skillnader mellan elevgrupper och skolor är två av de viktigaste utmaningarna i svensk skola. I Skolinspektionens årsrapport 2017 syns tydliga exempel på konsekvenser av lärarbristen som nu har lämnats över till regeringen.

Grundskolan

Lärares, rektorers och elevhälsans förmåga och förutsättningar att samverka har stor betydelse för att kunna möta elevernas behov i […]

Kommunala kulturskolorna får ett nationellt mål

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke föreslår ett nationellt mål för de insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna.

Regeringen föreslår att det bidrag om 100 miljoner kronor årligen, som sedan 2016 fördelas till den kommunala kulturskolan, görs om till ett utvecklingsbidrag. Bidraget ska fördelas av det nationella kulturskolecentret som inrättas inom Statens kulturråd och […]

Pojkar kan bryta antipluggkultur

Den antipluggkultur som ofta finns bland pojkar kan brytas, enligt forskning från Göteborgs universitet.

När det gäller betygen i grundskolan klarar sig pojkar som grupp sämre än flickor. Flickor har de senaste tio åren haft cirka 25 poäng mer i meritvärde i grundskolans avgångsbetyg jämfört med pojkar. Flickor får bättre betyg än pojkar i alla […]

CSN lyckas få tillbaka pengarna

I augusti 2015 drev Centrala studiestödsnämnden, CSN, ett pilotärende till en domstol i San Diego. Motparten var en person som inte velat betala sitt studielån sedan länge.

Domstolen gav CSN rätt. Svenska preskriptionsregler för studielån skulle gälla i Kalifornien. Domen är viktig eftersom cirka en fjärdedel av CSN:s låntagare i USA inte betalar av på […]