Nya regler för skolpeng underlättar nybyggnation

Det behövs fler skolor, vilket är en hög kostnad för kommunerna. Sedan tillkommer höga ersättningar till fristående huvudmän, som inte har lika höga kostnader för sina lokaler som kommunen som bygger eller renoverar. Nu ändrar regeringen reglerna för lokalkostnader.

För varje elev får skolhuvudmannen pengar från kommunen för lokalkostnader. Ersättningen ska motsvara den genomsnittliga lokalkostnaden […]

Av |15 januari, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Mest friskolepengar till aktiebolag

När friskolereformen genomfördes i början av 1990-talet talades det främst om att ge föräldrakooperativ och idéburna aktörer en chans. Men 2016 gick tre fjärdedelar av friskolepengarna i stället till vinstdrivande aktiebolag, visar en rapport från LO.

- Sverige är det enda land i världen där skattefinansierade skolor tillåts dela ut vinst till ägarna. En vinstreglering […]

Av |15 januari, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Studiebidraget höjs

Regeringen höjer studiebidraget inom studiemedlen med cirka 300 kronor per studiemånad för heltidsstuderande nästa år.

- Många svenska företag letar efter personer med rätt kompetens. När vi nu höjer studiebidraget blir det möjligt för fler att läsa vidare eller att ta upp studierna igen. Det är viktigt både för kompetensförsörjningen och för alla som behöver […]

Av |28 december, 2017|Nyheter, Utbildning och Skola|

Bredband ger sämre betyg

Landsbygdsprogrammets bredbandsstöd ska underlätta för landsbygden att delta i det digitala samhället. Men nu visar forskning att ny bredbandsinfrastruktur ger sämre betyg för svenska gymnasieelever.

Studien är gjord av forskare på AgriFood Economics Centre och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, och innefattar samtliga gymnasielever som tog studenten mellan 2010 och 2012.

– Effekten tycks vara störst för […]

Av |15 december, 2017|Nyheter, Utbildning och Skola|

Lärcentrum ska hjälpa studerande

Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag för lärcentrum för att stimulera utvecklingen av lärcentrum i kommunerna och ge bättre förutsättningar för de studerande.

Lärcentrum är en öppen lärmiljö inom kommunal vuxenutbildning, där de studerande kan få hjälp med studierna av lärare och annan personal. Lärcentrum är tillgängliga för flera former av studier – från […]

Av |14 december, 2017|Nyheter, Utbildning och Skola|

Nya regler för studier utomlands

Utbildningsdepartementet vill minska risken att studiemedel används för resor till oroliga områden, eller att studiemedel lämnas för utbildningar som har icke-demokratiska värderingar.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) visar att skuldsättningen för studerande på gymnasiala språkkurser har ökat kraftigt. Även utlandsstuderande på eftergymnasial nivå lånar mer än tidigare, samtidigt som allt färre personer studerar vid de utländska prestigeuniversiteten. […]

Av |7 december, 2017|Nyheter, Utbildning och Skola|

Lägre lön trots högre utbildning

Under de senaste femtio åren har andelen som skaffar sig en högskoleutbildning i Sverige mer än tredubblats bland kvinnor, och fördubblats bland män. Statistiken visar att majoriteten av kvinnorna med högskoleutbildning i dag har en partner utan högskoleutbildning. Ändå tjänar kvinnorna lägre.

– Kvinnor som söker en manlig partner har traditionellt bildat par med män […]

Skolreform som väckte känslor

Förstelärarreformen från 2013 visar att reformen lett till en mer hierarkisk lärarkår, och att förstelärare främst ses som skolledningens förlängda arm.

Den nya karriärtjänsten tillkom som ett sätt att göra läraryrket mer attraktivt och innebär att statsbidrag betalas ut så att varje förstelärare får minst 5 000 kr mer i lön per månad. När reformen […]

Av |6 december, 2017|Nyheter, Utbildning och Skola|

Riktade skolbidrag måste samlas

Statens riktade stimulansbidrag till skolan fungerar inte som det ska, enligt Riksrevisionen som föreslår att bidragen sammanfogas till ett enda bidrag som varje huvudman har möjlighet att använda utifrån lokala förutsättningar och behov.

 

Ett av statens styrmedel är riktade statsbidrag, där stimulansbidrag utgör en viktig del. På skolans område har antalet stimulansbidrag vuxit hastigt de […]

Av |6 december, 2017|Nyheter, Utbildning och Skola|

Sommarkurser för blivande lärare

Regeringen vill snabba på lärarutbildningen och 2 000 nya högskoleplatser på sommarkurser blir det nästa år. Elva universitet och högskolor ska anordna fler kurser på sommaren och lärarutbildningen ska särskilt prioriteras.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att 38 miljoner kronor avsätts för att utöka de relevanta sommarkurserna, och därefter 75 miljoner kronor årligen.

Syftet är […]

Av |27 november, 2017|Nyheter, Utbildning och Skola|