Lätt få jobb för förskolelärare

Många som söker in till högskolor och universitet kommer att ha goda chanser till jobb efter examen. Det gäller särskilt den som läser till ett yrke inom teknik, vård eller pedagogik.

Den 15 oktober är sista ansökningsdagen till vårens utbildningar på högskolor och universitet. Arbetsförmedlingens prognoser visar att många högutbildade kommer att vara fortsatt eftertraktade […]

Elitutbildning sker under press och stress

Arbetsmiljön för doktorander, personer som genomgår den allra mest avancerade utbildningen vid landets universitet, är inte tillfredsställande.

Resultatet är oroande, säger Inger Ehn Knobblock, Fackförbundet STs utredare som genomfört undersökningen:

- Nästan hälften säger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter inom den normala arbetstiden. Hela 70 procent svarar att de har psykiskt påfrestande arbetsuppgifter. Knappt 35 […]

För få sökanden till regionalt yrkesvux

För få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux, visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Två tredjedelar av kommunerna svarar att för få sökanden är ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar. Det är […]

Nationella mål för höjda skolresultat

Regeringen har beslutat om nationella målsättningar för höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet inom det svenska skolväsendet.

- Skolsystemet samlas nu bakom de nationella målsättningar som togs fram och förankrades av profession och forskning i Skolkommissionen, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.
-Målsättningarna bör vara utgångspunkten för strävanden på alla skolor och hos deras […]

Av |6 september, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Många vill ta körkortslån

Sedan den 1 september kan man ansöka om det nya körkortslånet. Redan har fler än 1750 personer ansökt om det nya stödet.

De första ansökningarna kom in direkt efter att CSN öppnat upp e-tjänsten för körkortslån.

- Vi är positivt överraskade att så många redan ansökt om stödet. Det har varit ett högt tryck från målgruppen, […]

Ökad kvalitet i fritidshem

Utredaren Linda Eskilsson ska lämna förslag för att stärka kvaliteten och likvärdigheten i fritidshemmet.

Elevernas socioekonomiska bakgrund har sedan slutet av 00-talet fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Dessutom har pojkar generellt lägre skolresultat än flickor. Detta ställer krav på att alla delar av skolväsendet arbetar kompensatoriskt för att nå läroplanens […]

Av |4 september, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Bättre insyn i skolans ekonomi

Insynen i skolornas intäkter och kostnader ska öka, föreslår regeringen.

Regeringen vill åstadkomma en bättre insyn i skolväsendet. Därför bedömer regeringen att alla kommuner och enskilda huvudmän ska redovisa ekonomisk information på skolenhetsnivå. Skolverket ska därefter publicera informationen på ett jämförbart sätt.

Regeringen föreslår att bidrag till fristående förskolor, skolor och fritidshem ska bestå av ett […]

Fler ska kunna gå yrkeskurser påkomvux

Bredare rekrytering till yrkeskurser på komvux, lättare för personer med äldre och brokig utbildningsbakgrund att få en högskoleförberedande examen, samt särvux som en integrerad del i vuxenutbildningen.

Det är några av de förslag som Komvuxutredningen lämnat till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

– Förslagen lägger en grund till ett komvux där vuxenutbildningen samlas i en gemensam […]

Av |3 september, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|

Handel ny inriktning på gymnasieskolans ekonomiprogram

Skolverket ska föreslå en försöksverksamhet med inriktning mot handelsområdet på gymnasieskolans ekonomiprogram.

Program och inriktningar på gymnasiet behöver regelbundet ses över och justeras. Det handlar dels om att anpassa utbildningarna utifrån elevernas val, och dels att möta efterfrågan på arbetsmarknaden.

För att handelsbranschen ska få bättre möjligheter att klara sin kompetensförsörjning har regeringen tidigare gett Skolverket […]

Yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet kartläggs

Inom vård, skola och omsorg är kompetensbristen stor inom många yrkeskategorier. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) ska kartlägga yrkeshögskoleutbildningar inom välfärdsområdet och deras relation till utbildningar inom gymnasieskola, folkhögskola och högskola med liknande inriktning.

Utbildningar som förbereder för arbete inom välfärdssektorn finns inom olika delar av utbildningssystemet. Inom yrkeshögskolan erbjuds bland annat utbildning till studiehandledare, lärarassistent […]

Av |31 augusti, 2018|Nyheter, Utbildning och Skola|